Kadir Suresi duası fazileti ve anlamı! Regaip Kandili gecesi Kadir Suresi'ni okursanız...

Fakirler için zenginlik, zayıflar için izzet ve şeref olan duaların kabul edilmesi için okunan Kadir Suresi'nin Arapça yazılışı ve anlamı nedir? Kelime-i Şehadetle beraber telaffuz edildiğinde sekiz cennetin kapısının birden açılacağı müjdelenen Kadir suresi'nin sırları ve mucizeleri nelerdir? İşte, mübarek Kadir Gecesi'nin ehemmiyetini en güzel biçimde aksettiren Kadir Suresi'nin fazileti, meali ve okunuşu...

Kadir Suresi duası fazileti ve anlamı! Regaip Kandili gecesi Kadir Suresi'ni okursanız...
Kadir Suresi duası fazileti ve anlamı! Regaip Kandili gecesi Kadir Suresi'ni okursanız...
GİRİŞ 26.01.2023 12:02 GÜNCELLEME 26.01.2023 12:02
Bu Habere 31 Yorum Yapılmış

Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olmakla beraber toplamda 5 (beş) ayetten oluşmaktadır.

 

Abese sûresinden sonra Mekke'de nazil olmuştur. Mekke devrinde indirilen ve içerisinde derin anlamlar barındıran Kadir Sûresi'nde, Kadir Gecesi'nden söz edilmektedir.

Kelime olarak incelendiğinde Kadr, "azamet" ve "şeref" anlamını taşımaktadır. Kadir Sûresi'nde; Kur’an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indirildiğine, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğuna ve Kadir Gecesi'nin rahmet ve berekete vesile olduğuna yer verilmektedir. Bununla birlikte surede Kadir gecesinin fazileti, sırları ve mucizelerinden ve o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilmektedir.

 

Özetle Kadir Sûresi, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır.

KADİR SURESİNİN ARAPÇA OKUNUŞU...

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

AMİN…

KADİR SURESİNİN ANLAMI MEALİ...

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

kadir suresi anlamı okunuşu meali

KADİR SURESİNİN KONUSU

Kadir Suresi, ismini adında olduğu gibi Kadir Gecesi'nden almaktadır. Bir hadisi şerifte  “Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günü içinde arayınız!” buyrulmuştur. Kadir suresinde bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu mübarek gecenin Müslümanlar için taşıdığı rahmet ve bereketten bahsedilir.

Kur'an-ı Kerim'in insanlık için taşıdığı değer ve öneme, insanlığına ona olan ihtiyacına Kadir Suresi'nde dikkat çekilmiştir. Surenin devamında ise insanların mümkün olan en yüksek yoğunlukta Allah'a yönelip derin bir dindarlık hali yaşamaları durumunda meleklerin kendilerine katılmasına kadar vatan bir ulviyete ulaşabilecekleri vurgulanmıştır.

KADİR SURESİ NE ZAMAN OKUNMALIDIR?

Kadir suresinin okunması için özel olarak belirlenmiş bir zaman dilimi yoktur. Her vakitte bu sure okunabilir. Ancak sureyi abdest alarak on sefer üst üste okumanın fazileti farklıdır. Bunun dışında ölmüş bir kimse defnedilirken okunması müstehap olan yedi sureden biri de Kadir Suresi'dir. 

Kadir Suresini okumak için en faziletli vakitler, cenaze defni ile sabah ve akşam namazlarının sonrasıdır. Ölü defnedilirken, Kadir Suresi okumak müstehap yani okunduğunda sevabı ve hayrı olan bir iştir. Sabah ve akşam namazlarının ardından Kadir Suresi okunursa kişi Allah'ın izniyle bütün sıkıntılarından kurtulur ve şeytanın şerrinden ise emin olur.

KADİR SURESİ KAÇ AYETTEN OLUŞUR?

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi toplamda 5 ayet-i kerimeden oluşmaktadır. Sure'nin Mekke devrinde, Abese Suresi'nden önce, Şems Suresi'nden de önce indirildiği bilinmektedir.

Kadir Suresi Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde yer alır. Toplamda 30 kelimeden oluşan Kadir Suresi'nin sayfa numarası ise 598'dir.

KADİR SURESİ NEDEN OKUNUR?

Kadir suresi, Müslümanların maddi ve manevi bütün dertleri, sıkıntıları gidermek ile gönül ferahlığına ulaşmak için okunur. Kadir suresini günde on kere okuyan kişilerin günahlarının, Allah'ın izni ile affedileceği rivayet edilmiştir. Bir Hadis-i Şerife göre bu sureyi okuyanların dilek ve isteklerinin yerine getirileceğinden bahsedilmektedir. Eğer bir kişi içtenlikle bu sureti okursa bir dileği yerine getirilir. Cuma gecesinde bu sureyi okuyan kişilerin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i rüyasında göreceğinden bahsedilmektedir. 

KADİR SURESİ NASIL EZBERLENMELİDİR?

Kadir Suresi, diğer uzun surelerle kıyaslandığında 5 ayetten oluştuğu için ezberlenmesi kolaydır.  Bu dikkate alındığında her bir ayetin sırasıyla ezberlenmesi gerekir. Her ayet ezberlenene kadar okunmalı ve tekrar edilmelidir.  Ezber direkt olarak Kur'an-ı Kerim üzerinden yapılacaksa abdest almak unutulmamalıdır.

KADİR SURESİNİN İSMİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

Kadir suresi, ismini, surede üç kere tekrar edilen ve üstünlüğü nedeniyle "leyletü'l -Kadr" olarak nitelenen geceden, yani Kadir Gecesi'nden almıştır. İnna Enzelna suresi, Kadir suresinin bir diğer ismidir.

KADİR SURESİNİN FAZİLETİ VE SIRLARI!

“Kadir Süresini 10 kere okuyan kimse bin küçük günahı bağışlanır.” Hadis-i Şerif yine:

“Kadir Suresini 100 kere okuyan kimsenin kalbine ismi Ä’zamin ilham eder o kimse dilediği kadar dua eder ve duası kabul olur. Yani Cenab-i Hak, bu kimsenin hacetini istek dileklerini lütfederek verir”

“Cuma gecesi Kadir Suresini 1000 kere okuyan kimse Sevgili peygamberimizi rüyasında görür”

“Kim ki bir dileği vardir 41 kere okusun. Dilegi verilir.(Muradina nail olur)

Sabah ve akşam namazlardan sonra 3 kere okuyan kimse şeytanın şerrinden emin olur, cümle sıkıntılardan necat (kurtuluş) bulur”

Şu halde kadir süresini okuyanın tüm dilekleri verilir. Rızkı bol ve kolay olur. Hasta ise şifa bulur. Belalardan uzak kalır. Sıhhat ve afiyeti devamlı olur.

Kadir suresini okuyan kimsenin sesi, okurken kelimelerin çıkmasıyla cereyan ettikçe, sanki kılıcını sıyırmış da Allah(C.C) yolunda savaşıyormuş gibi sevap kazanır.

Cuma namazından hemen sonra 2 rekat ALLAH rızası için namaz kılıp, 1000 defa Kadr Suresini okuyan Peygamber Efendimizi s.a.v. rüyasında görür.

Kadir Suresi fakirler için zenginliktir, zayıflar için izzet ve şereftir; belayı, hastalığı daha çok defedicidir. Azabından kurtarıp güven sağlayıcıdır. Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtarıcıdır.

KADİR SURESİ'NİN MUCİZELERİ!

Kadr Suresi 36 defa okunup, su dolu kaba üflenirse ve o su yeni bir elbise üzerine serpildiğinde; o elbiseyi giyenin rızkı artar.

Her türlü zor durumdan kurtulmak için Kadr Suresi 21 defa okunur.

Kadir suresini devamlı okuyan sıhhat üzerine olur, afiyet bulunur. Üzerine Ruhaniler iner, kendisine hemen cevap verirler. İmam Temimi' de aynı konuları belirtmiştir.

Kadir Suresini yazıp içen kimse hayat suyundan içmiş olur. Bu sureyi büyük bir leğen veya çamaşır yıkanan temiz bir şey içine yazılıp sonra elbisesini o şey içine daldıran kimse ebediyen zina etmez.

Kadir suresini okuyan kimseye Kuran-ı Kerim’in dörtte birini okumuş kadar ecir verilir.

Kıbleye yönelip, Fatiha, Ayetü’l-Kürsi ve Kadir suresini okuyup da dua edenin haceti ne ise, Allah’u Teala’nın izniyle istediği kendisine verilir.

Her kim bu sureyi yazar ve bir su içerisinde bekletirse, Allah’u Teala o kişinin basiretini açar, gözlerine nur verip kalbine şüphe olmayan bir iman verir.

Hadisi şerifte şöyle diyor: ‘’Bir kimse abdest aldıktan sonra “Kadir Suresini” bir veya üç kere okursa kıyamet günü peygamberlerle beraber hasrolur (diriltilir). Ve abdest alıp kelimei şehadet getirerek bu sureyi okursa sekiz cennetin kapısı açılır. İstedigin kapıdan gir denir.” buyrulmuştur.

Kadir suresini gizli okuyan kimse Allah(C.C) yolunda kana boyanmış gibi olur.

DİYANET KADİR SURESİ TEFSİRİ 

Kadr kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, “Biz onu mübarek bir gecede indirdik” (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur’an’ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte, Buhârî ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Âişe’ye isnad edilen ve Alak sûresinde naklettimiz bir hadiste Hz. Peygamber’e ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur’an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.

Müfessirler, “Biz onu Kadir gecesinde indirdik” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki “o” zamiriyle Kur’an’ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir (bk. Taberî, XXX, 166; Râzî, XXXII, 27; Şevkânî, V, 554). Kur’an’ın, zamirle anlaşılacak derecede apaçık bilinen, tanınan, şanı yüce bir kitap olduğunu göstermek için adının açıkça anılmadığı belirtilir. “Biz onu indirdik” ifadesinden, “tamamını indirdik” veya “indirmeye başladık” mânaları anlaşılabilir. Âlimlerin çoğu, âyette “peyderpey indirdik” anlamındaki nezzelnâ yerine “indirdik” anlamındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını gerekçe göstererek burada Kur’an’ın tamamının ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilmesinin söz konusu edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimler ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber’e gelen Alak sûresinin ilk âyetlerinin kastedildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman diliminin Kur’ân-ı Kerîm’in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu sûrede ona “leyletü’l-Kadr” denilmiştir (M. Sait Özervarlı, “Kadr Sûresi”, DİA, XXIV, 140-141).

“Bilir misin nedir Kadir gecesi?” meâlindeki 2. âyete cevap veren sonraki âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Duhân sûresinde de Kur’an’ın “mübarek bir gecede” indirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilir (Duhân44/3-4).

Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı tam bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça’da da bin rakamı büyük bir sayı söyleyerek çokluğu anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır (Şevkânî, V, 555; İbn Âşûr, XXX, 459).

YORUMLAR 31
 • onurlu.türk. 2 yıl önce Şikayet Et
  helal etmiyorum hakkımı helal etmitorum hakkımı helal etmiyorum hakkımı helal etmiyorum hakkımı yarabbi hakkımı sana hevale ediyorum yarabbi hakkımı onlara bırakma yarabbi dünyada ve ahirette hakkımı senden isterım helal etmiyorum...
  Cevapla
 • Safa 4 yıl önce Şikayet Et
  Dostum gelenekten gelen müslümanlık insanı tatmin edemez. Neden çünkü taklidin ibadet yapıyoruz. Hayatımızda vahıy yok. Sana tavsiyem bilerek müslüman olmanın yolu Kurandan geçer. Sen Kitabınızı lafzen değil mana olarak oku anlamaya çalış, anlayamadığın yeri bilenlere sor ama ondan asla kopma çünķü O Rabbimizden bile gelen mektuptur. Mutluluk ve huzur ondadır. İçtihatlar fetvalar ilmihal bilgileri yer doğru görüşü ifade etmezler. Dolayısıyle ikinci plândadırlar.% 99 da görüş birliği yoktur. Yorumlardır bunlar. Hayatı yukardan oku. Sıkılacak ve huzursuz olacak bişey yok. Taşıyın biraz genç olduğunu tahmin ediyorum. Zamanla daha iyiye gideceksin inş. Serdar kardeşim. Adres Kuran tercih senin.
  Cevapla
 • {~SeRDaR~} 4 yıl önce Şikayet Et
  Kardeşlerim bana yardım edin,kıldığım namazlardan feyz almıyorum namazda okuduğum sureri düzgün okuyamıyorum kelimeleri düzgün çıkartamıyorum,kıraatımde iyidir neden bilmiyorum bunalımdayım rabbim beni huzurunda istemiyormu?günahlarımdan dolayımı bilmiyorum...!
  Cevapla
 • Fehmi 1 yıl önce Şikayet Et
  Şeytan namaz kılan müslümanın aklını bulandırıp onu şüpheye düşürmeye çalışır sonra namazdan bıktırıp namazı bıraktırır. Bu anlatmış olduğun halet-i ruhuye durumu şeytanın vesvesesidir onun için aldırmayın. Namzda istimaet önemlidir. Bırakmayın devam edin bakacaksın ki bir zaman sonra düzeleceksin. Ama sürekli devam ediyorsa yediğine içtiğine dikkat et. En azından yerken içerken mutlaka 3 ihlas 1 felak 1 nas suresi ok sonra yiyip iç. Bu arada haram üzerinde olanın ibadetinde ihlas eksik olur onun için kazancımıza dikkat edelim. Vesselam.
  Cevapla
 • yolcu 4 yıl önce Şikayet Et
  Serdar kardeş , Müslüman kolay kolay bunalıma düşmemesi lazım . Neden mi ? Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini ve bu dünyanın bir imtihan yeri olduğunu bilir . Allah'tan ümidini kesme kardeşim . Hepimiz günahkarız . Namaz dan feyz alamıyorsan bu dinden biraz uzaklaştığını gösterir . Banada oluyor bazen dünya işlerine fazla kaptırıyoruz . Haftada 1- 2 sohbet dinleliyorum iyi geliyor . İmâm-ı Rabbânî mektubat-ı oku veya videoları var you tube da izleyebilirsinde . Allah ( cc ) yardımcımız olsun .
  Cevapla
 • osmanli27 4 yıl önce Şikayet Et
  rabbim bu günün yüzü gözü hörmetine yaptığın ibadetlerini iki cihanda kabül eder inş kardeşim sabır et..şeytanın şerinden sana sığınırım ya rabbim de..
  Cevapla
 • gölge 4 yıl önce Şikayet Et
  serdar kardeşim rabbimseni huzurunda görmek istemese sana secde etme imkanı veririrmi sana burda ben namaz kışıyorum ama şevkle kılamıyorum dedirtirmi bende aynen sen gibiyim ve öyle düşünüyordum sonra baktım ki buda bir imtihanmış Rabbim böyle görmek istiyormuş kulunu sen namazdan tat alamamaktan değil esas Rabbimin huzuruna çıkamıyorsan kork kardeşim yani devam edeceksin bu düşüncede nefsi düşünmekmiş bak Rabbin seni huzurunda görmek istemiyor sen bırak istersen diyor sen Rabbimin huzurun en güzel yerindesin farkında değilsin savaşıyorsun kardeşim savaşıyor ve kazanıyorsun da inşeallah bizede dua et olurmu gecen mübarek olsun
  Cevapla
 • gezenbilir 4 yıl önce Şikayet Et
  Banyo suyuna sirke ekleyerek tüm vücudunu o suyla yıka, her zaman bunu yap, Evinden de sirkeyi eksik etme, Allah'ın izniyle bir musallat olayı varsa terk edip giderler.
  Cevapla
 • Mesut 4 yıl önce Şikayet Et
  Bu düşünce kesinle şeytanın ve nefsin bi tuzagidir sakın yenilme kardeşim her defasında allahu ekber diyerek secdeye daha sıkı kapan rabbim yolundan ayırmasın insallah
  Cevapla
 • Gurbetci 4 yıl önce Şikayet Et
  Allahim kazananlardan eylesin, hastalar sifa versein yarabbim bu gun hormetine
  Cevapla
 • enes batur 5 yıl önce Şikayet Et
  çok güzel
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Takla atan otomobilden emekleyerek çıkıp kaçmıştı, nedeni belli oldu
Ezeli rakipten sürpriz hamle! Galatasaray'ın gözdesine teklif yaptılar