Recep ayında hangi ibadetler yapılır? Kılınacak namazlar tutulacak oruçlar?

Müslümanlar için önemli bir ibadet ayı olan Recep ayında hangi dualar edilir ve hangi namazlar kılınır? Recep ayı kameri aylardan olan hicri ayının yedincisidir. Mübarek 3 ayların başlangıcı ve ilkidir. Peki 2018 yılı itibariyle Recep Ayı ne zaman başlayacak? Ramazan ayına hazırlık ayı olarak bilinen ve çeşitli ibadetlerle geçirilen Recep Ayı Mart'ın kaçına denk geliyor? İşte üç ayların başlangıç tarihi ve tüm merak edilenleri

Recep ayında hangi ibadetler yapılır? Kılınacak namazlar tutulacak oruçlar?
Recep ayında hangi ibadetler yapılır? Kılınacak namazlar tutulacak oruçlar?
GİRİŞ 28.03.2018 13:27 GÜNCELLEME 28.03.2018 13:27

3 aylar 19 Mart Pazartesi günü yani bugün Recep ayıyla başladı. İyilik ayı olan Recep ayı için Hz. Muhammed Allah'ın ayı demiştir. Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında yapılması gereken ibadetler var. Recep ayının 15. ve 27. gecesi çok özeldir. Recep ayında gece ve gündüz ibadetleri şunlar.

RECEP AYI HAKKINDAKİ HADİSLER

 

 

Resûl-i Ekrem Efendimiz [s.a.v] receb ayı hakkında şöyle buyurmuştur:

Muhakkak ki zaman, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki dönmesi gibi dönmektedir. Sene on iki aydan oluşur. Bunlardan dördü haram aylardır. Haram aylardan üçü peş peşe gelmektedir. Bunlar, zilkade, zilhicce ve muharremdir. Diğeri ise cemâziyelâhir ile şaban arasında olan receb ayıdır.(Buhârî, Hac, 132; Müslim, Kasâme, 9; Ebû Davud, Menâsik, 68.)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) diğer bir hadislerinde şöyle buyurmuştur:

Receb Allah'ın ayı; şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır. (Süyûtî, el-Câmiu's-Sagîr, nr. 4411; Müttakî-i Hindî, Kenzü'l-Um-mâl, nr. 35164.)

Allah Resulü (s.a.v) receb ayı girince şöyle dua ederdi:

Allahım! Receb ve şabanı bizim için hayırlı ve herekti! yap ve bizi ramazana ulaştır. (Beyhakî, Şuabü'l-imân, nr. 3815; Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, 3/140)

Recebin de içinde bulunduğu haram aylar hakkında yüce Allah şöyle buyurmuştur:

Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde (Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin... (Tevbe 9/36)

RECEP AYI ORUCU VE İBADETLERİ

Receb ayı istiğfar , şaban namaz , ramazan ise Kur’an ayıdır. Receb ayının ilk gününü, ortasındaki günü ve son gününü oruçlu geçirmek tamamını tutmuş gibi sevaptır.

RECEB AYININ İLK GECE VE GÜNDÜZ İBADETLERİ

Receb ayının ilk gecesini ibadetle geçiren sabaha bağışlanmış olarak çıkar. Recebin ilk gününün orucu üç senenin günahlarına , ikinci günü iki senenin günahlarına, üçüncü günü bir senenin günahlarına kefarettir. Sonraki her gün bir aylık bağışlamadır. Recebi ilk gününü oruçlu geçiren kimseden cehennem gökle yer arası kadar uzaklaşır.

Her kim ilk gecesinde akşam namazı kıldıktan sonra; 1 fatiha, 1 ihlas ile 20 rekat namaz kılar ve 2 rekatta selam verirse onun sevabı ALLAHu Teala onu, canı,malı,ailesi şekilde sıratı şimşek gibi geçer.

RECEB AYININ İLK CUMASI ( REGAİB GECESİ )

Recebin ilk cuması öğle ile ikindi arası 4 rekat namaz vardır. Her rekatta 1 fatiha, 7 ayetel kürsi, 5 felak, 5 nas, 5 ihlas okunur. Selam verince “ La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteali.” Zikri okunur. Sonunda “estağfirullahe ve etübü ileyhi” diye 10 kere tevbe edilir.

RECEP AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Bu ayda farz ibadetlerin yanı sıra oruç,namaz,zikir gibi bir çok faziletli ibadet vardır.Özellikle bu ayın ilk gününü oruçla karşılamk çok faziletli ibadetlerdendir.

Recep ayının 1’inci günü oruç tutanlara 3 senelik, 2’nci günü oruç tutanlara 2 senelik, 3’ncü günü oruç tutanlara ise 1 senelik nâfile oruç sevâbı verillir. Bu, hadîs-i şerîf ile sâbittir. Üç günden sonra her gününe birer ay oruç sevâbı verilir.

RECEP AYI İBADETİ HZ. MUHAMMED

“Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) Efendimize isnat edilen bir hadîste:

- Kim ki Recebin ilk perşembe günü oruç tutar, sonra akşam ile yatsı veya yatsı ile gecenin üçte biri arasında ve her rek'âtta bir Fatiha, üç Kadir sûresini ve on iki İhlâs okumak ve iki rek'âtta bir selâm vermek üzere on iki rek'ât namaz kılar, selâmdan sonra yetmiş kere:

“Allahümme salli alâ Muhammedini'n-Nebiyyi'l-Ümmiyyi ve alâ âlihi (ve sahbihi ecmain).” der, sonra secdeye kapanır ve secdesinde yetmiş kere:

“Sübbûhün, Kuddûsün (Rabbuna ve ) Rabbü'l-Melâiketi ve'r-Ruhi” der, sonra başını kaldırır yetmiş kere:

“Rabbi'ğfir verham ve tecâvez ammâ ta'lemü (inneke ente e azzül ekrem)” der, sonra tekrar secdeye kapanır ve birinci secdede okuduklarını aynı şekilde tekrar eder. Sonra secdede iken dilediğini isterse bütün istekleri yerine gelir. Zira Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) Efendimiz devamla buyuruyor ki:

- Bu namazı kılan kimsenin, deniz köpükleri, kumlar sayısı, dağlar ağırlığı kadar, ağaçlar yaprakları sayısınca günahı olsa da Allahu Teâlâ bütün günahlarını mağfiret eder ve akrabasından cehennemi hak etmiş yedi yüz kişiye şefaat eder.” [Gunyetü't-Tâlibin, s.551-552; Megasid'üt-Tâlibin, s.385-386; Rezîn kitabında bunu irad etti].

(Râmûz-ul Ehâdîs (30. Bölüm), Hadîs No: 206)

“[Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)] Recep ayı girdiği zaman şöyle derdi:

- Allahümme barik lenâ fî Receb'e ve Şa'bana ve belliğnâ Ramazan.

Cum'a gecesi olduğu zaman şöyle derdi:

- Bu aydın bir gecedir, parlak bir gündür.”

(Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 3615)

“Recep Eşhur-i Hurumdandır (dört mübarek aydan birisidir.): Günleri altıncı göğün kapısında yazılıdır. Kişi ondan bir gün oruç tutup, Allah'tan korkarak orucunu yenilerse, kapı ve gün dile gelip şöyle derler:

- Allah'ım! Onu bağışla! Eğer orucunu Allah korkusu ile tamamlamazsa onun için mağfiret dilemezler. “Nefsin seni aldattı.” denilir kendisine.”

(Gunyetü't-Tâlibîn, s.553)

“Ebû Hüreyre (Radiyallahu anhu)'den; Rasûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem):

- Bir kimse Recep ayının 27. günü oruç tutar ise kendisine altmış aylık oruç sevabı yazılır.”

Diğer bir rivâyette Ebû Hüreyre ve Selman-ı Farisi (Radiyallahu anhu) [Rasûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem)'ın]:

- Recep ayında birgün ve bir gece vardır ki: Her kim o günü oruçlu, geceyi dahi namazla geçirir ise kendisine yüz sene geceleri namaz kılanın ve gündüzleri dahi oruç tutanın sevabı verilir.”

 O gün, Recep ayının bitiminin üç gün evvelki gün ve gecesidir. Rasûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) Efendimize o gün peygamberlik verilmiştir.

(Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 3616)

“Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” [Envâr-ül Aşıkîn, s.401; Gunyetü't-Tâlibin, s.550.]

(Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 3614)

“Recep mübarek bir aydır. Allah o ayda sevabları kat kat yapar. Kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa bir sene oruç tutmuş gibi (ecre nail) olur. Kim ondan yedi gün oruç  tutarsa cehennem kapıları ona kapanır. Kim sekiz gün tutarsa ona sekiz cennet kapısı açılır. Kim ondan on gün tutarsa Allah'tan ne isterse onu verir. Kim ondan on beş gün oruç tutarsa gökten bir münâdi şöyle seslenir:

- Bütün geçmiş günahların bağışlandı. Haydi amele yeniden başla. Kim daha fazla oruç tutarsa Allah ona göre ecrini çoğaltır. Allah Nuh'u gemiye Recep ayında bindirdi. O Receb ayını oruçla geçirdi, beraberindekilere de oruç tutmalarını emretti. Gemi tam altı ay onları içinde taşıyarak seyretti. Son gün Aşuredir. O gün Cudi dağına indirildiler.

Nuh ve beraberindekiler ve bütün vahşi hayvanlar o gün Allah'a şükretmek için oruç tuttular. Allah Ben-i İsrâil'e denizi Aşûre günü ikiye böldü. Aşûre günü Allah Adem'in tevbesini kabul etti. Yunus'un şehrindeki kavmini de o gün affetti. İbrahim de o gün doğdu.”

(Gunyetü't-Tâlibîn, s.536)

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Tesla'dan Türkiye hamlesi! 10 ili listesine ekledi
CHP'li İBB yönetimi sınıfta kaldı! Tuzlama rakamları pes dedirtti