Rahman Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu | Rahman suresi faziletleri...

Rahman Suresi, Allah’ın insanı balçıktan, cinleri dumansız ateşten, güneşi ve yıldızları belli ölçüde yarattığını aktarmaktadır. Allah’ın mucizelerinin en önemli kanıtı olan Akdeniz ve Atlas Okyanusunun karışmadığının anlatıldığı surede aynı zamanda Allah’ın sonsuz nimetleri karşısında inkar içinde olanların cehennem azabı çekeceklerini nakletmektedir. Peki 70 defa Rahman Suresini okumanın faziletleri nelerdir?

Rahman Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu | Rahman suresi faziletleri...
Rahman Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu | Rahman suresi faziletleri...
GİRİŞ 26.04.2021 11:24 GÜNCELLEME 26.04.2021 11:24
Bu Habere 7 Yorum Yapılmış

Rahman Suresi, Mekke’de nazil olmuştur. İndirilen 97. Suresidir ve 78 ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in 530. Sayfasında yer alan sure, Rahman kelimesiyle başladığı için bu adı almıştır. Allah’ın verdiği nimetleri aktaran surede 31 kere ‘Rabbinizin nimetlerinden hangisinin yalanlayabilirsin?’ cümlesi geçmektedir. Sure, insanın balçıktan yaratıldığı, güneşin ve yıldızların bir ölçüye bağlı olarak yaratıldığı anlatılmaktadır. 

Rahman Suresi, Akdeniz ve Atlas Okyanusunun karışmadığını bu 19 ve 20. ayet-i kerimelerinde ifade etmektedir: ‘O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır; birbirlerine karışmazlar.’ Şeklinde buyurmuştur. 

Allah’ın azametini, nimetlerini ve rahmetini inkar edenlerin cehennemde yaşayacağı azapların da anlatıldığı surede cinlerin dumansız ateşten yaratıldıklarını da anlatmaktadır. 

Rahman Suresi Faziletleri

Allah’ın nimetlerine ve azametine tekrar tekrar vurgu yapılan Rahman Suresinin okunması Peygamber Efendimiz (s.a.s) tarafından da ‘Kim Rahman Suresini okursa, Allah’ın verdiği nimete şükretmiş olur’ Hadis-i Şerifi ile desteklenmektedir. 
Rahman Suresini okumanın faziletleri şöyledir:

- Rahman Suresini okumayı alışkanlık haline getiren kimselere hayır kapıları açılır.

- 70 defa okuyan kimse, gönül ferahlığına ve huzura kavuşur.

- Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in buyurduğuna göre ‘Hadid, Vakıa ve Rahman Surelerini okumaya devam eden kişi göklerin ve yerin melekutunda Firdevs Cennetinin sakini diye isimlendirilir.’

Sahabeden ibn Abbas Rahman Suresinin okunması ile ilgili ‘Ben bir sure okudum, fakirken zengin oldum. Korkuyorken korkularımdan emin oldum. Birçok mülke sahip oldum. Bu sure zebur surelerinin eftalidir. Kim bu sureyi okur ve hacetini Allah’tan isterse Allah onun hacetini verir. İnsanların yanında da o kişinin mertebesini üstün tutar. Dünya ve ahirette Allah o kişiden razı olur. Bu sureti okuyan kişi hapisteyse kurtulur, fakirse zenginleşir, hasta ise şifa bulur, borçlu ise borcundan kurtulur, günahkar ise Allah günahlarını affeder. Her ne hacet dilerse Allah hacetini kabul eder’ şeklinde buyurmuştur. 

Rahman Suresi Arapça Okunuşu

1. Errahmân(u)

2. ‘Alleme-lkur-ân(e)

3. Ḣaleka-l-insân(e)

4. ‘Allemehu-lbeyân(e)

5. Eşşemsu velkameru bihusbân(in)

6. Ve-nnecmu ve-şşeceru yescudân(i)

7. Ve-ssemâe rafe’ahâ ve vada’a-lmîzân(e)

8. Ellâ tatġav fî-lmîzân(i)

9. Ve akîmû-lvezne bilkisti velâ tuḣsirû-lmîzân(e)

10. Vel-arda veda’ahâ lil-enâm(i)

11. Fîhâ fâkihetun ve-nnaḣlu żâtu-l-ekmâm(i)

12. Velhabbu żû-l’asfi ve-rrayhân(i)

13. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

14. Ḣaleka-l-insâne min salsâlin kelfeḣḣâr(i)

15. Ve ḣaleka-lcânne min mâricin min nâr(in)

16. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

17. Rabbu-lmeşrikayni ve rabbu-lmaġribeyn(i)

18. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

19. Merace-lbahrayni yeltekiyân(i)

20. Beynehumâ berzeḣun lâ yebġiyân(i)

21. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

22. Yaḣrucu minhumâ-llu/lu-u velmercân(u)

23. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

24. Velehu-lcevâri-lmunşeâtu fî-lbahri kel-a’lâm(i)

25. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

26. Kullu men ‘aleyhâ fân(in)

27. Ve yebkâ vechu rabbike żû-lcelâli vel-ikrâm(i)

28. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

29. Yes-eluhu men fî-ssemâvâti vel-ard(i)(c) kulle yevmin huve fî şe/n(in)

30. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

31. Senefruġu lekum eyyuhâ-śśekalân(i)

32. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

33. Yâ ma’şera-lcinni vel-insi ini-steta’tum en tenfużû min aktâri-ssemâvâti vel-ardi fenfużû(c) lâ tenfużûne illâ bisultân(in)

34. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

35. Yurselu ‘aleykumâ şuvâzun min nârin ve nuhâsun felâ tentesirân(i)

36. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

37. Fe-iżâ-nşakkati-ssemâu fekânet verdeten ke-ddihân(i)

38. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

39. Feyevme-iżin lâ yus-elu ‘an żenbihi insun velâ cân(nun)

40. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

41. Yu’rafu-lmucrimûne bisîmâhum feyu/ḣażu bi-nnevâsî vel-akdâm(i)

42. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

43. Hâżihi cehennemu-lletî yukeżżibu bihâ-lmucrimûn(e)

44. Yatûfûne beynehâ ve beyne hamîmin ân(in)

45. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

46. Velimen ḣâfe makâme rabbihi cennetân(i)

47. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

48. Żevâtâ efnân(in)

49. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

50. Fîhimâ ‘aynâni tecriyân(i)

51. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

52. Fîhimâ min kulli fâkihetin zevcân(i)

53. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

54. Mutteki-îne ‘alâ furuşin betâ-inuhâ min istebrak(in)(c) ve cenâ-lcenneteyni dân(in)

55. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

56. Fîhinne kâsirâtu-ttarfi lem yatmiśhunne insun kablehum velâ cân(nun)

57. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

58. Ke-ennehunne-lyâkûtu velmercân(u)

59. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

60. Hel cezâu-l-ihsâni illâ-l-ihsân(u)

61. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

62. Vemin dûnihimâ cennetân(i)

63. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

64. Mudhâmmetân(i)

65. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

66. Fîhimâ ‘aynâni naddâḣatân(i)

67. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

68. Fîhimâ fâkihetun ve naḣlun ve rummân(un)

69. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

70. Fîhinne ḣayrâtun hisân(un)

71. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

72. Hûrun maksûrâtun fî-lḣiyâm(i)

73. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

74. Lem yatmiśhunne insun kablehum velâ cân(nun)

75. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

76. Mutteki-îne ‘alâ rafrafin ḣudrin ve’abkariyyin hisân(in)

77. Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)

78. Tebârake-smu rabbike żî-lcelâli vel-ikrâm(i)

Rahman Suresi Türkçe Meali

1. Rahmân

2. Kur’an’ı öğretti.

3. İnsanı yarattı.

4. Ona anlayıp açıkça anlatmayı öğretti.

5. Güneş ve ay bir belirli bir hesâba göre hareket etmektedir.

6. Yıldızlar da ağaçlar da Allah’a secde ederler.

7. Göğe gelince, Allah onu yükseltti, kâinattaki mükemmel ahengi sağlayan ölçü ve dengeyi koydu.

8. Ta ki siz de bundan ders ve örnek alıp ölçüyü aşmayasınız!

9. Öyleyse tarttıklarınızı adâletle dosdoğru tartın ve hiçbir zaman ölçüyü eksik tutmayın!

10. Yeryüzüne gelince, Allah onu tüm canlılar için yayıp döşedi.

11. Orada çeşit çeşit meyveler, ürünler ve salkımlarla yüklü hurma ağaçları vardır.

12. Sapları ve yaprakları hayvanlara yiyecek olarak kullanılan taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.

13. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

14. Allah insanı kiremit gibi pişmiş bir çamurdan yarattı.

15. Cinleri de dumanı olmayan saf bir ateş alevinden yarattı.

16. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

17. O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

18. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kud¬retini yalanlayabilirsiniz?

19. O, suyu acı ve tatlı iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir.

20. Fakat aralarında bir engel vardır; onu aşıp da birbirine karışmazlar.

21. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

22. O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.

23. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

24. Deniz üzerinde koca dağlar gibi yüzüp giden devâsâ gemiler O’nundur.

25. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

26. Yeryüzünde bulunan herkes fânidir.

27. Yalnız sonsuz büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâkî kalacaktır.

28. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kud¬retini yalanlayabilirsiniz?

29. Göklerde ve yerde bulunan her canlı tüm ihtiyaçlarını O’ndan ister. O ise, sayısız isim ve sıfatlarıyla her an sınırsız tec ellî ve yaratma hâlindedir.

30. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kud¬re¬tini yalanlayabilirsiniz?

31. Ey cin ve insan topluluğu! Yakında hesâbınızı görmek üzere sizin için de boş vaktimiz olacak!

32. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

33. Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin hududundan geçip gitmeye gücünüz yetiyorsa, haydi geçin gidin bakalım! Şunu bilin ki, onları ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve bilgi ile geçe¬bilirsiniz.

34. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kud¬retini yalanlayabilirsiniz?

35. Üzerinize dumansız bir ateş alevi ve erimiş bir bakır gönderilir de ne yapsanız Allah’ın azabından kurtulamaz, kendinize yardım edecek kimse de bulamazsınız.

36. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

37. Gök yarılıp kızarmış yağ gibi kıpkırmızı bir güle dönüştüğünde son derece korkunç bir hal alacak ve müthiş işler
olacak!

38. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kud¬retini yalanlayabilirsiniz?

39. Artık o gün ne insanlara ne de cinlere günahları sorulur.

40. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kud¬retini yalanlayabilirsiniz?

41. Ömürlerini günahla doldurmuş inkârcı suçlular sîmâlarından tanınırlar; derhal perçemlerinden ve ayaklarından kıskıvrak yakalanıp cehenneme atılırlar.

42. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kud¬retini yalanlayabilirsiniz?

43. İşte kâfirlerin dünyada iken varlığını inkâr edip durdukları cehennem!

44. Şimdi onlar, cehennem ateşiyle kaynar su arasında devamlı döner dururlar.

45. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
46. Rabbinin huzuruna çıkıp hesap vermekten korkan kimseye iki cennet vardır.

47. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

48. Her iki cennet de türlü türlü meyveler veren sık yapraklı ağaçlarla doludur.

49. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

50. İkisinde de akıp giden iki pınar vardır.

51. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

52. İkisinde de her çeşit meyveden çifter çifter vardır.

53. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

54. Cennetlikler, orada astarları kalın atlastan dokunmuş dö¬şekler üzerine kurulurlar. Her iki cennetin olgunlaşmış meyveleri de ellerinin altında, hemen erişilip toplanı verecek yakınlıktadır.

55. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

56. O cennetlerde bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş öyle tatlı bakışlı güzel kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan eli değmiştir ne de cin.

57. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

58. O kadınlar güzellik ve parlaklıkta sanki yakut ve mercandırlar.

59. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

60. İyiliğin mükâfatı böyle iyilikten başka ne olabilir ki?

61. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kud¬retini yalanlayabilirsiniz?

62. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır.

63. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

64. Baştanbaşa yemyeşil iki cennet.

65. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

66. İkisinde de gürül gürül akan iki pınar vardır.

67. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

68. Her ikisinde de türlü türlü meyveler, hurmalar, narlar bulunur.

69. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

70. Bunların içinde iyi huylu, güzel yüzlü hanımlar vardır.

71. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?
72. Onlar çadırlarda sadece eşleri için ayrılmış gözlerinin siyahı simsiyah, beyazı bembeyaz fevkalade güzel hûrilerdir!

73. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

74. Daha önce kendilerine ne bir insan eli değmiştir, ne de cin.

75. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

76. O cennetlerdekiler, yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar.

77. Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz?

78. Sonsuz büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir!

YORUMLAR 7
 • Emin Yavuz 4 ay önce Şikayet Et
  Kuran İsmi üzerinde Kainatın düzeninin ve İnsanlık aleminin nasıl olmasını Peygamberimize Allah tarafından ilham olunan bir öğretidir. Hangi Makam ve sesle okursan oku hiç bir anlamı değişmemektedir. Hangi dilden anlamını okursan oku anlamı yine aynı yaşam tarzımızı anlatmakta Kıyamete kadar da İnsanlığa Allahın isteklerine uygun yaşamayı öğütlemektedir. Elfazına uygun okumak diye bir
  Cevapla
 • Mehmet 1 yıl önce Şikayet Et
  Sevap maksadıyla Rahman Süresini 70 defa da okusan, 100 defa da okusan fayda sağlamaz, Bir kere Kuran bir sevap fabrikası veya bir sevap makinesi değil. Onu okuyup anlayarak ve hayatımızın merkezine alarak rahatlığa kavuşacağız. Kuran'ın bazı süre ve ayetlerin özel durumları yoktur, bütün süre ve ayetler Allah'ın kelamı ve müsavidirler. İnşallah bir gün bu Kuran'ın insanlığa İlahi bir uyarı olduğunu anlarız ve emanete ihanet son bulur, İslam alemi de bu ızdıraplardan kurtulur...
  Cevapla
 • Demir Ersoy 1 yıl önce Şikayet Et
  Okumada sayılara takılarak değil önemli olan anlayarak düşünerek okumaktır yaşamaktır yoksa Aşşansu vel Gamaru bi husban vennecmu veşşeceru yescudan . nedemek istediğini düşünerek anlayarak okursan faziletini görürsün gerçekten okudukça akumak istersin Rabbinin azametini daha iyi anlarsın
  Cevapla
 • birkıssadanbinhisse 1 yıl önce Şikayet Et
  Allahu Ekber Amenna
  Cevapla
 • drakula 1 yıl önce Şikayet Et
  Hangi nimeti inkar edebiliriz ki bunca bolluk ve bereket içinde, ancak nankörlük edenler inkar eder
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Özer'den son dakika açıklamalar
Montajını yaptığı klimayla düştü yaşlı kadın altında kalmaktan son anda kurtuldu