Hz. Ömer kimdir? Hicri takvimi ilk kez kullanan Hz. Ömer’in hayatı...

İslam tarihinde en önemli isimlerinden olan Hz. Ömer Müslümanların ikinci halifesidir. Cennetle müjdelenen sahabeler arasında bulunan Hz. Ömer iyi bir islam adamı olduğu kadar iyi bir devlet adamıdır. Halifeliği döneminde birçok yeniliğe imza atan Hz. Ömer kimdir? Hz. Ömer’in hayatı ve biyografisi…

Hz. Ömer kimdir? Hicri takvimi ilk kez kullanan Hz. Ömer’in hayatı...
Hz. Ömer kimdir? Hicri takvimi ilk kez kullanan Hz. Ömer’in hayatı...
GİRİŞ 10.04.2022 12:34 GÜNCELLEME 10.04.2022 12:35 KAYNAK İSLAM ANSİKLOPEDİSİ
Bu Habere 5 Yorum Yapılmış

Hz. Ömer (r.a.), bir rivayete göre fil vakıasından 13 yıl kadar sonra, bir rivayete göre Büyük (Ficar) Savaşı’ndan 4 yıl kadar önce, bir rivayete göre hicretten 40 yıl önce Mekke’de dünyaya geldi. Uzun boylu, heybetli ve gür sesli bir insan olarak bilinmektedir. Müslüman olmadan önceki hayatına dair çok bir bilgi bulunmayan sahabenin çocukluk döneminde babasının develerini güttüğü, iyi ata bindiği, iyi silah kullandığı ve güreşte başarılı olduğu bilinmektedir. Rivayete göre, okuma yazma ve bildiği ve iyi konuşabildiği için Kureyş kabilesi adına elçilik görevinde bulundu.

İslam’ın yayılmaya başladığı ilk dönemlerde putperestliğe bağlı kalarak İslamiyet’ düşmanlık gösteren Hz. Ömer, Hz. Muhammed’in peygamber olarak görevlendirilmesinden 6 yıl sonra Müslüman oldu. Rivayete göre, Hz. Hamza’nın Müslüman oluşunun ardından Hz. Muhammed’i (s.a.s.) öldürmek üzere yola çıktığı ancak kız kardeşi Fâtıma ile kocası Saîd b. Zeyd’in Müslüman olduğunu öğrenince onların evine giderek, Taha suresinin ayetlerini dinlemiş ve ayetlerine etkisinde kalarak Müslüman olmuştur. Hz. Ömer’in İslâmiyet’i kabul etmesinin ardından Müslümanlar ilk kez Kâbe’de toplu olarak namaz kıldı.

Hz. Ömer’in Müslüman oluşundan Medine’ye hicretine kadar geçen altı yıllık süre zarfında kaynaklarda bilgiye rastlanmamaktadır. Müslümanların Medine’ye hicreti esnasında Hz. Ömer, abisi Zeyd, eşi ve oğlu Abdullah, akraba ve arkadaşlarından oluşan yirmi kişilik bir kafile ile Mekke’den ayrılarak Kubâ’ya gitti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)bir evde toplanan Ensar'ın erkeklerinden biat alırken kadınların başka bir evde toplanmasını ve onlardan kendisi adına Hz. Ömer’in biat almasını emretti.

Peygamber Efendimiz tarafından Hayber’in fethinin ardından 7. yılın Şâban ayında Hevâzinliler’e karşı gönderilen otuz kişilik müfrezenin başına Hz. Ömer kumandan tayin edildi. Mekke’nin fethinde Müslümanlar henüz şehre girmeden önce Ebû Süfyân’ın Müslüman olmasında önemli bir rol oynadı ve fethin ardından erkeklerden biat alan Peygamber kendisi adına Kureyşli kadınlardan biat almasını ona emretti.

Hz. Ömer ayrıca Kâbe’deki resimleri imha etti ve Tebük Gazvesi öncesinde ordunun ihtiyaçları için malının yarısını bağışladı.

HALİFE OLUŞU

Hz. Peygamber’in vefatının ardından Hz. Ebu Bekir Hz. Ömeri’i halife adayı göstermiş olsa da, o bu adaylığı kabul etmedi. Ona göre halifelik görevi Hz. Ebu Bekir’in olmalıydı. Bu düşünce ile Mescid-i Nebevî’de bir konuşma yaparak Müslümanlardan Kur’ân-ı Kerîm’e sarılmalarını ve Ebû Bekir’e biat etmelerini talep etti.

Hz. Ebû Bekir’in halife olduğu dönemde müşavirlik ve kadılık yaptı. Halife Hz. Ebû Bekir hastalığının ardından namaza çıkamayacak duruma gelince imamlık görevini Hz. Ömer’e bıraktı. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer’i halef tayin etmek üzere bazı sahabeler ile görüştükten sonra Hz.Ömer’i de alıp Mescid-i Nebevî’ye gitti ve Müslümanlara şöyle seslendi:

Sizin için halife seçtiğim kişiye razı olur musunuz? Bir yakınımı tayin etmedim. Allah’a and olsun ki bütün gücümle düşünüp taşındım ve Ömer b. Hattâb’ı uygun buldum; onu dinleyin ve ona uyun.

Hz. Ebubekir’in vefatından sonra Halife olan Hz. Ömer ilk iş olarak kaybedilen bölgeleri geri almak üzere harekete geçerek kaybettikleri bölgeleri geri almak için harekete geçti ve çok sayıda fetihler yaptı.

İLKLERE İMZA ATTI

Devlet idaresinde çok sayıda ilke imza atan Hz. Ömer, Müslümanların İslam'a hizmetinden dolayı maaş bağladı ve maaşlar senelik olarak ödendi. İlk defa Teravih namazı Ömer (a.s.) döneminde cemaat ile kılındı. Yine ilk defa Kuran’ı toplayıp iki kapak arasında bulundurulmasını teklif etti ve bununla ilgili çalışmalar yaptı. İlk kez valiler ile toplantı yaptı ve ilk kez yazılı karar almış. İslam devletine ait olan ilk para birimini bastırdı.  

Ayrıca hicri takvim ilk kez Hz. Ömer zamanında kullanılmaya başlandı.

EVLİLİK HAYATI

İlk evliliğini Zeyneb bint Maz‘ûn el-Cumahiyye ile yapan Hz. Ömer, bu evliliğinden Abdullah ve Hafsa adında çocuklarını kucağına aldı. Hafsa ilerleyen yıllarda Hz. Peygamber ile evlenecekti. Son evliliğini Hz. Ali ve Fâtıma’nın kızları Ümmü Gülsûm ile yapan Hz. Ömer’in bu evliliğin maksadının Peygamber Efendimiz ile akrabalık kurmak olduğu bilinmektedir.

Ayrıca Câhiliye döneminde evlendiği Müleyke bint Amr ve Kureybe bint Ebû Ümeyye ile evliliklerini devam ettirmedi. Bu evliliklerin sonlanması ise Allah’ın müşrik kadınlarla evlenmeyi yasaklayan âyetinin ardından gerçekleşti.

VEFATI

İslam aleminin değerli ismi, adalet denilince ilk akla gelen kişi, hicretin ardından geçen 24. senede, kendisinden alınan verginin azaltılmasını isteyen, ancak talebi kabul edilmeyen Fars Ebû Lü'lüe tarafından Medine'de sabah namazında hançerle saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yara alan Hz. Ömer şehit oldu. 

Kabri, Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde yer alan Mescid-i Nebevi’nin içerisinde yer almaktadır. 

YORUMLAR 5
 • Rasim YILDIRIM 9 ay önce Şikayet Et
  Yüce ALLAH C.C. rahmet ve şefaatlarına nail eylesin
  Cevapla
 • Resul YANIK 1 yıl önce Şikayet Et
  Hz.Ömer (RA)
  Cevapla
 • İzmirli. 1 yıl önce Şikayet Et
  Allah (c.c.) rahmet etsin, şefaatlerinden ayırmasın. Amin.
  Cevapla
 • M.A.Elbistan 1 yıl önce Şikayet Et
  Allah Hz.Ömer (R:A:) gibi veya onun yolunda giden devlet idarecisi ve halk arasınad önder insanlar nasip etsin.
  Cevapla
 • Xyz 1 yıl önce Şikayet Et
  Allah ondan razı olsun
  Cevapla