LGS çıkmış sorular: MEB Liselere Geçiş Sınavı soru ve cevap kitapçığı

Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sınavının 20 Haziran tarihinde yapılacağını açıkladı. Öğrenciler EBA TV ile LGS sınavına evden hazırlanmaya devam ediyor. Bizde LGS sınavına girecek 8.sınıf öğrencileri için çıkmış LGS soruları ve cevaplarını derledik. İşte 2018-2019 yıllarında yapılan LGS sınavında çıkan sorular ve cevap anahtarları...

LGS çıkmış sorular: MEB Liselere Geçiş Sınavı soru ve cevap kitapçığı
LGS çıkmış sorular: MEB Liselere Geçiş Sınavı soru ve cevap kitapçığı
GİRİŞ 08.06.2020 09:45 GÜNCELLEME 09.06.2020 10:11

Koronavirüs sebebiyle Liselere Geçiş Sınavı bu yıl 20 Haziran tarihinde gerçekleşecek. 8. sınıf öğrencileri  uzaktan eğitim ile 19 Haziran tarihine kadar evlerinden sınava hazırlanmaya devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınav kılavuzunda yaptığı güncellemeyle sınav konularında değişikliğe gitti. Liselere Giriş Sınavında öğrenciler 8. sınıfın birinci döneminde işledikleri derslerden sorumlu tutulacak. LGS sayısal ve sözel bölüm olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleşecek. Sözel bölümde öğrencilere 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Sayısal oturumda öğrencilere 20 Matematik, 20 Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Sınava kısa bir zaman kala LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarlarını öğrenciler için hazırladık. İşte 2018-2019 yıllarında çıkan LGS soruları...

 

LİSELERE GEÇİŞ SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI

2019 LGS  SORU VE CEVAPLAR (SÖZEL BÖLÜM)

 

2019 LGS SORU VE CEVAPLAR (SAYISAL BÖLÜM)

2018 LGS SORU VE CEVAPLARI (SÖZEL BÖLÜM)

2018  LGS  SORU VE CEVAPLARI (SAYISAL BÖLÜM)

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP),  o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu -2018 Sayfa | 13 f. Yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
2023 Mazda CX-60 tanıtıldı! Türkiye'ye de gelecek
Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya sözleri dünyada yankılandı: Türkiye'nin onayına ihtiyaç var