Banka promosyonları haram mı, alınmalı mı?

Cübbeli Ahmet Hoca, son günlerin cevabı en çok merak edilen soruya yanıt verdi.

Banka promosyonları haram mı, alınmalı mı?
Banka promosyonları haram mı, alınmalı mı?
GİRİŞ 02.02.2015 10:01 GÜNCELLEME 02.02.2015 10:24
Bu Habere 4 Yorum Yapılmış

Bankaların verdiği promosyon ücreti haram mı?

Çalışan o parayı almalı mı?


 Kafaları karıştıran soruya Cübbeli Ahmet Hoca Vahdet'teki köşesinde cevap verdi; Kesinlikle alın, bankaya bırakmayın, geçiminizi sağlamakta zorlanıyorsanız siz kullanın, eğer ihtiyacınız yoksa ihtiyaç sahibi fakirlere dağıtın...

İşte Cübbeli'nin konu ile ilgili yazısındaki bölüm;

Şey­hi­miz Mah­mud Efen­di Haz­ret­le­ri fi­nans ku­rum­la­rı­nın şu­be­le­ri­nin art­ma­sı için çok ri­ca­cı olur­du. 

BANKAYA BIRAKMAYIN

Fa­iz mü­es­se­sesi­ne des­tek ol­ma­mak için ban­ka­la­rın ver­di­ği pro­mos­yon­la­rı ke­sin­lik­le ban­ka­da bı­rak­ma­mak la­zım. Pro­mos­yo­nu alan ki­şi muh­taç ise ken­di kul­la­na­bi­lir. Ge­çi­mi­ni sağ­la­ya­bi­li­yor­sa fa­ki­re fu­ka­ra­ya ver­me­li­dir.

Şir­ket­le­re “İş­çi­le­ri­ni­zin ma­aş­la­rı­nın ban­ka­dan öde­yi­n” di­yor­lar. Mec­bu­ren böy­le şey­le­re bağ­la­mış­lar şir­ket­le­ri. İş­çi­le­rin ma­aş­la­rı ban­ka­dan öden­di­ği için bu se­fer ban­ka ter­ci­hi dev­re­ye gi­ri­yor. 

Biz “Mut­la­ka fi­nans ku­rum­la­rı­nı ter­cih et­me­li­si­ni­z” di­yo­ruz. Çün­kü fi­nans ku­rum­la­rı fa­iz­siz­dir, kar pa­yı esa­sı­na da­ya­nır. Şey­hi­miz Mah­mud Efen­di Haz­ret­le­ri bu­nun üze­rin­de du­rur­du. Hat­ta fi­nans ku­rum­la­rı­nın şu­be­le­ri­nin art­ma­sı için çok ri­ca­cı olur­du. İl­çe­ler­de fa­lan yok­tu o za­man­lar. “O­ra­lar­da da ço­ğa­lın da mil­le­ti öbür ban­ka­ya gir­mek­ten kur­ta­rı­n” bu­yu­rur­du. Bun­dan do­la­yı şir­ket­ler fi­nans ku­rum­la­rı­nı ter­cih et­sin­ler. Ama ol­du ki di­ğer tür ban­ka­ya mec­bur olun­du. Bu du­rum­da pro­mos­yon ve­ri­li­yor.

Bu pro­mos­yon­la­rı ke­sin­lik­le ban­ka­da bı­rak­ma­mak la­zım­dır. Çün­kü o za­man fa­iz mü­es­sese­si­ne des­tek ver­miş olur­sun. O pa­ra ona ka­lır­sa fa­iz mü­es­se­se­si güç­le­nir. Bu pro­mos­yon­la­rı şir­ket alıp mı da­ğı­tı­yor yok­sa şa­hıs­la­rın ken­di­le­ri­ne mi ve­ri­li­yor bu­ra­da fark var. 

Eğer şir­ket­ler alı­yor­sa, hak on­la­rın­sa, an­laş­ma öy­ley­se şir­ket bu pro­mos­yon­la­rı ken­di kul­lan­ma­ma­lı, fa­kir fu­ka­ra­ya da­ğıt­ma­lı­dır. 

Eğer şah­sın ken­di­ne ve­ri­li­yor­sa pro­mos­yon, o iş­çi ken­di du­ru­mu­na gö­re ha­re­ket eder. O pro­mos­yo­nu ban­ka­ya bı­rak­ma­ma­lı­dır. Fa­iz mü­es­se­se­si­ni güç­len­dir­me­mek adı­na çek­me­li­dir. Çek­tik­ten son­ra da ken­di­si ze­kât ala­cak du­rum­da muh­taç ise kul­la­na­bi­lir. Ze­kât, sa­da­ka ala­cak du­rum­da de­ğil­se, ge­çi­ne­bi­li­yor­sa ken­din­den çok da­ha muh­taç olan fa­ki­re ver­me­li­dir. 

YORUMLAR 4
 • yılmaz 7 yıl önce Şikayet Et
  Alınan faiz degil kardeş iyi oku yazıyı bulandırma anlamadınsa bilene sor daha sonra yorum yap.
  Cevapla
 • faruk 7 yıl önce Şikayet Et
  Müslüman insana faiz ne zaman darda kalınca helal oldu?Sonuçta banka o paranın bir kısmını veya tamamını faizden kazandı.Yazık, 15-20 sene sonra Türkiyedeki yaşanan islam anlayındaki dezernformasyon kendini gösterecek!!!
  Cevapla
 • H.V 3 yıl önce Şikayet Et
  İyi bak birader iyi oku
  Cevapla
 • Sam 7 yıl önce Şikayet Et
  adamın biri faizle para kazanıp senin marketinden ürün aldığı zaman onun parası faiz para diye almayacak mısın kardeşim? ne diyor hoca, hakkınızdır bankaya bırakmayınız.
  Cevapla
DİĞER HABERLER
TİSK'ten EYT ve asgari ücret açıklaması: 3 önerinin 2'si kabul edildi
Açıklanamayan yüzde 60 zam: Tartışmayı alevlendiren fiyat