Taşeron başvuru sonuçları açıklandı! Güvenlik ve arşiv araştırması nedir?

Taşeron kadro başvurularını yapan işçiler hak sahiplerinin yer aldığı listeleri merakla bekliyorlardı. Kadro başvurularını alan bazı kurumlar taşeron kesin listelerini açıklamaya başladı. Başvurusu kabul edilip sınava girecekler ve reddedilenlerin belirtildiği kurumlar tarafından açıklanan taşeron kesin listelerine haberimizden ulaşabilirsiniz

Taşeron başvuru sonuçları açıklandı! Güvenlik ve arşiv araştırması nedir?
Taşeron başvuru sonuçları açıklandı! Güvenlik ve arşiv araştırması nedir?
GİRİŞ 02.04.2018 10:45 GÜNCELLEME 02.04.2018 10:45
Bu Habere 5 Yorum Yapılmış

Taşeron kadro başvuruları 12 Ocak'ta sona erdi. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından taşeron işçiler, başvuruda bulundukları kurumların açıklayacakları hak sahipleri kesin listesini bekliyorlar. Kadro başvurularını alan bazı kurumlar taşeron kesin listelerini açıklamaya başladı. Kesin listesinde başvurularının kabul yahut ret durumuna göre harekete geçecek işçiler için süreç başladı. Her kurum işçilerin değerlendirmesini kendi içinde yapması dolayısıyla listelerin açıklanma tarihi de değişiklik arz ediyor. İşte, taşeron kesin listesinde hak sahiplerini açıklamaya başlayan belediye, bakanlık, il müdürlükleri ve bazı kurumlar...

İETT TAŞERON KESİN LİSTESİNİ YAYIMLADI

4 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127. maddesi (375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24. madde) ve 01 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan bu kanun hakkındaki uygulamaya dair usul ve esaslar gereğince İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde işçi statüsünde istihdam edilmek üzere İdaremize başvuruda bulunan alt işveren çalışanlarımızın başvuru sonuçları ekli listelerde yer almaktadır.

Başvuru sonuçlarına itiraz edeceklerin, 21 Şubat 2018 tarihinden 23 Şubat 2018 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Valiliğine iletilmek üzere kurumumuza başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

TARIM VE KIRSAK KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK)

"Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarihli ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23’üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan (*) ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayanlara (Ek-2) ait listeler ekte yayınlanmıştır."

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

"Sınava girme hakkı elde edemeyen başvuru sahipleri ilan tarihinden itibaren 23 Şubat 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Tespit Komisyonu Başkanlığına, gerekçesini belirterek, evrak kaydı yapılmak suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler."

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

MALATYA BELEDİYESİ

Malatya Belediyesi hizmet alımı kapsamında çalışan personellerin işçi statüsüne geçiş başvuru sonuçlarını resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden duyurdu.

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan 6 bin 189 kişi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediye bünyesindeki şirkete geçiş yapmak için başvuru yaptı. Bu kişilerden 5 bin 418'inin başvurusu kabul edilirken, 771'inin başvurusu çeşitli nedenlerden reddedildi. Büyükşehir Belediyesi, belediye şirketine geçecek işçiler için daha önce aktif çalışmayan ve İl Özel İdaresi'nden geçen şirketin adını Antalya İnsan Kaynakları A.Ş olarak değiştirdi. Yeni şirketin yöneticileri ise henüz ilan edilmedi.

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

"Taşeron İşçilerin Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarına alınmaları ile ilgili yapılan başvuurlar Müdürlüğümüz Tespit Komisyonunca esas incelemeleri yapılmış olup kabul ve red edilenlere ilişkin liste için TIKLAYINIZ."

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR KARS İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

696 Sayılı KHK'nin 127 Maddesinin Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Kars Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarda Hizmet Alım Sözleşmesi kapsamında olup; Taşeronda Çalışan İşcilerin Sürekli  İşci Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları için;

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

KASTAMONU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 

"696 Sayılı KHK'nin 127 Maddesinin Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarımızda Hizmet Alım Sözleşmesi kapsamında olup; Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi için itirazların değerlendirilmesi sunucu oluşan sınava girmeye hak kazanan adayların kesin listesi açıklanmıştır."

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

İZMİR İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğin 10. Maddesi gereği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz ve bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerinde 04/12/2017 tarihi itibariyle çalışmakta olan ve ekli listede isimleri belirtilen 24 kişilik temizlik hizmet alımında çalışan personelden 1 kişinin (Kevser BULUT) başvuruda bulunmadığı, 23 kişilik temizlik  ve 10 adet güvenlik hizmet alım personelinin, tespit komisyonunca yapılan inceleme neticesinde aranılan şartları taşıdığı ve sınava girmeye hak kazandıkları ilanı;

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ LİSTEYİ YAYIMLADI

"20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen İnceleme neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlere dair listeler belirlenmiş olup; gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler aşağıda yayınlanmıştır."

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

"Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesislerinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır."

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde, İlana ilişkin itirazların, Tespit Komisyonuna iletilerek değerlendirilmesini teminen 23 Şubat 2018 günü (cuma) mesai bitimine kadar, daha önce başvurularını yaptıkları birime elden yazılı olarak Evrak birimine kayıt yaptırmak koşuluyla gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

ÇANKIRI İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

"24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmüde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resim Gazete de yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin geçici işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları belirlediği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyenler aşağıdaki linkten öğrenebilirler."

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU SONUÇLARI

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

ANKARA BATI ADLİYESİ 

Ankara Batı Adliyesi, Mülhakat Adliyeleri (Kahraman Kazan, Kızılcahamam, Beypazarı, Nallıhan), Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Ankara Personel Eğitim Merkezinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 20/11/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, başvurusu kabul edilerek sınava katılmaya hak kazanan ve başvurusu kabul edilmeyerek sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

AFAD GÜMÜŞHANE İL MÜDÜRÜLÜĞÜ

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştınlmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsammda Çalıştırılmakta Olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

KOCAELİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar tebliğine istinaden Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzde görev yapmakta olan ve 02.01.2018 ile 11.01.2018 tarihleri arasında sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuran ve başvurusu kabul edilen personel listesi ektedir.

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

SAĞLIK BAKANLIĞI 

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Bakanlığımız Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İlgililere ilanen tebliğ olunur.

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

GAZİANTEP MESLEK POLİS EĞİTİM MERKEZİ

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız

TAŞERON KADRO BAŞVURULARI AÇIKLANAN KURUMLAR;

Alınan bilgilere göre; 

-Dış işleri Bakanlığı

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Muş - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,

-Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ, 

-Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,

-Bazı İllerin Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlükleri,

-Sakarya Üniversitesi,

-Muğla - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü,

-Amasya - Taşova Belediye Başkanlığı,

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),

-Ankara - Sosyal Güvenlik Kurumu,

-Hakkari - Hakkari Belediyesi,

-Ankara - Batı Adliyesi,

-Nevşehir - Hacıbektaş Veli Üniversitesi,

-Gümüşhane - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,

-Gaziantep - Polis Meslek Eğitim Merkezi,

-Kocaeli - Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü,

-Konya- Orman Bölge Müdürlüğü,

-Denizli - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,

-Isparta İl Sağlık Müdürlüğü,

-Yenimahalle Belediyesi,

-Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü,

-Dokuz Eylül Üniversitesi,

-İzmir Bayraklı Belediyesi,

-Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü,

-Isparta İl Sağlık Müdürlüğü,

 

 gibi kurumların taşeron kadro başvuru sonuçları açıklandı.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?

Güvenlik Soruşturması: Kadro için başvuruda bulunan taşeron işçilerinin başvurusu kabul edilenler belirli soruşturmalara tabi tutulacaklar. Taşeron işçiler belirli kriterler çerçevesinde güvenlik soruşturmasına alınacaklar. İşçilerde;

*Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, 

*kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit (sınırlama) olup olmadığının, 

*yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, 
ahlaki durumunun, 

*yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin,

mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi şeklinde durum takibi yapılacak.

Arşiv Araştırması: İşe alımı yapılacak kişinin 'kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması' şeklinde yapılır.

KADRO SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kesin listenin ilanının ve itirazlarında incelenmesi ile 24 Şubat- 2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek.  Taşeron işçilerin kurumlarda kadroya geçiş süreçlerini yürütecek tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

YORUMLAR 5
 • meb taşeronu 4 yıl önce Şikayet Et
  amansız fakatsız genel bütçede çalışanlara kadro verilecekti ne geçici ne sözleşmeli olacaktı ama malesef meb geçici oldu nasıl oldu bu bakanım amasız fakatsız
  Cevapla
 • gökhan 4 yıl önce Şikayet Et
  milli savunma bakanlığı neden hala açıklamıyor az bir vakit kaldı bari ne olduğumuzu bilelim çoluk çocuk bütün sülale her gün arıyor ne oldu açıklandımı diye hiç bir şey diyemiyoruz çünkü bize sadece bekleyin diyorlar başkada bir şey sormayın diyorlar
  Cevapla
 • taşeron 4 yıl önce Şikayet Et
  urfa sağlik bakanliği daha aciklama yapmadi anlamadim daha neyi bekliyolar bugun ayin 24
  Cevapla
 • Yazık ve Kayıp 4 yıl önce Şikayet Et
  Taşeron işçiler söz verildiği üzere “tek bir işçinin bile dışarıda kalmayacağı”, “amasız, fakatsız, şartsız” kadro istiyorlardı. Oysa 696 sayılı KHK ile çok sayıda işçi grubu dışarıda bırakıldı, danışmanlık, çağrı merkezi ve hastane bilgi yönetim sistemi ihalelerinde çalıştırılan işçiler dışarıda kaldı. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sayılmayan hizmet alımlarında çalıştırılan işçiler, yüzde 70 asgari işçilik gideri koşuluna takılan işçiler dışarıda kaldı. Bütün taşeron işçileri kapsayan bir düzenleme yapılmadı, verilen sözler tutulmadı, taşeron işçilerin “herkese şartsız-koşulsuz kadro” talebi karşılanmadı.
  Cevapla
 • mehmet 4 yıl önce Şikayet Et
  Bilecik genclik hizmetleri spor il Müdürlüğü taseron kadro listesi açıklandı
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Yunan profesör: ABD, Türkiye'yi elinde tutmak için bunu yapacak, Türklerle anlaşmalıyız!
Gökyüzündeki her iki uçaktan birini Türkiye uçuruyor: Dünya satın alıyor!