TİSKİ Genel Müdürlüğü KPSS 50 ile memur alımı! Başvuru ekranı ve şartları...

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne TİSKİ bünyesine KPSS 50 puan ile toplamda 51 memur alımı yapılıyor. Başvuru şartları ve detayları haberimizde...

TİSKİ Genel Müdürlüğü KPSS 50 ile memur alımı! Başvuru ekranı ve şartları...
TİSKİ Genel Müdürlüğü KPSS 50 ile memur alımı! Başvuru ekranı ve şartları...
GİRİŞ 30.11.2018 09:16 GÜNCELLEME 30.11.2018 09:16

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Tekniker, Memur, V.H.K.İ, Kimyager ve Mühendis kadrolarına toplamda 51 memur alımı yapılıyor. Başvuru yapacak adayların KPSS’den 50 puan ve üzeri almış olmaları gerekmektedir. Peki başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak?

 

İçmesuyu Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

TİSKİ / Memur Alımı

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Memur kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle ilanda belirtilen öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP3 için 2018, KPSSP93 için başvuru tarihi itibariyle geçerli olan taban puanı, KPSSP94 için 2018 yılı KPSS taban puanını almış olmak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU SIRASINDA GEREKEN BELGELER

- Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Genel Müdürlüğümüzden veya Genel Müdürlüğümüzün web sitesinden temin edilecektir)

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu Bilgisayar Çıktısı,

- Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi,

- Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)

- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)

- 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf , (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

- Erkek adayların askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

- Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna başvurabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

- İstenilen sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)

BAŞVURULAR

Söz konusu ilana başvuru yapacak adaylar yukarıda belirtilen evrakları 06/12/2018 - 12/12/2018 tarihleri arasında saat 17:00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), TİSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

ETİKETLER
kpss 50
YAZDIR
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Fenerbahçe Başkent'te bir puana razı!
Birbirinden şaşırtıcı zamanlama harikası fotoğraflar