Karadeniz Teknik üniversitesi lise mezunu sınavsız personel alımı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi lise ve lisans mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Peki hangi kadrolara alım yapılacak? Başvuru şartları ve detayları haberimizde...

Karadeniz Teknik üniversitesi lise mezunu sınavsız personel alımı!
Karadeniz Teknik üniversitesi lise mezunu sınavsız personel alımı!
GİRİŞ 22.03.2019 13:46 GÜNCELLEME 22.03.2019 13:46

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği bünyesine yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın lise 2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94) Lisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile personel alımı yapılacaktır. İşte başvuru şartları…

 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

- Adaylar mezuniyetine göre; 2018 KPSS Lisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

- Müracaatların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün süre ile mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının http://www.ktu.edu.tr/personel-tum duyuru web adresinden temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Sonuçlar ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde http://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru adresinde yayınlanacaktır.

- 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1 - Diplomanın / Mezuniyet belgesinin aslı veya son 1 hafta içerisinde noterden onaylanmış sureti (Diploma/ Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretin aslı mutlaka tarafımızdan görülecek ve fotokopisi alınacaktır. Bu belgeleri getirmeyenlerin başvurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir)

2 - Mezuniyet belgesinin aslı veya son 1 hafta içerisinde noterden onaylanmış suretinin fotokopisi tarafınızca hazırlanıp getirilecektir.

3 - Başvuru koşulunda istenen 2018 KPSS Sonuç Belgesi.

4 - Personel Dairesi Başkanlığının http://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru web adresinden temin edilecek başvuru dilekçesi.

5 - Nüfus cüzdanı fotokopisi.

6 - Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 Adet vesikalık fotoğraf (Dilekçeye eklenecektir).

7 - SGK hizmet dökümü (E-Devletten barkodlu veya ilgili SGK şubesinden temin edilebilir.)

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Ebu Ubeyde'den İsrail'e yeni meydan okuma! "Hazırız" deyip ilan etti
MEB duyurdu! 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu