Merkez Bankası güvenlik görevlisi alımı devam ediyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Silahlı Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası veya Silahlı Kimlik Kartı olan 24 kişilik Güvenlik Görevlisi alımı yapıyor. Başvurular elektronik ortamda yapılacak olup, başvuru şartları ve detayları haberimizde.

Merkez Bankası güvenlik görevlisi alımı devam ediyor!
Merkez Bankası güvenlik görevlisi alımı devam ediyor!
GİRİŞ 08.11.2019 09:19 GÜNCELLEME 08.11.2019 09:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kadrosundaki eksikliği tamamlamak üzere 24 kişilik güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Başvurular, 7.11.2019 tarihinden 14.11.2019 tarihi saat 17.30’a kadar yapılması gerekmektedir. Peki başvuru şartları neler?

 

Alınacak Kişi Sayısı: Güvenlik Görevlisi (24 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Sözleşmeli Çalışma

 

Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olmak.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.  

Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarında lisans veya ön lisans eğitimini tamamlamış olmak.  

Son başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) lisans mezunları için en az 60 KPSSP1, ön lisans mezunları için ise en az 60 KPSSP93 puanı almış olmak.  

Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına (Silahlı) sahip olmak. 

Askerlik görevini yapmış olmak. (Erkek adaylar için.)  

Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.  

En az 175 cm. boyunda olmak. (Uygulamalı sınav öncesi boy ölçümü tarafımızca yapılacak, bu şartı sağlamayanlar uygulama sınavına alınmayacaktır.) 

Güvenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak. (Başarılı olan adaylardan renk körlüğü dahil güvenlik görevlisi olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

UYGULAMA SINAVI  (25-28 Kasım 2019)

Koşulları taşıyan adaylardan KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda ilk 240 aday (240’ıncı adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) uygulama sınavına çağrılacaktır. 

Uygulama sınavı Ankara’da yapılacak olup, detaylar daha sonra adayların elektronik posta adreslerine bildirilecektir.

 Uygulama sınavından yüz üzerinden en az elli ve üzerinde puan alan adaylardan en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 72 aday (72’nci adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

KİŞİLİK VE YETKİNLİK TESTLERİ (3-5 Aralık 2019) 

Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır. 

KOMİSYON MÜLAKATI (10-12 Aralık 2019) 

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. 

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen uygulama sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır. 

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, 7.11.2019 tarihinden 14.11.2019 tarihi saat 17.30’a kadar Bankanın internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. 

Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

- Fotoğraf 

- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi 

- Sınav Sonuç Belgesi (KPSS) 

- Terhis Belgesi 

- Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası (Silahlı) veya Kimlik Kartı (Silahlı) 

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar  

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.  

Kamu haklarından yasaklı olmamak.  

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.  

Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.  

Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Başkan Erdoğan, Bediüzzaman'ın talebesi Mehmet Fırıncı ile telefonda görüştü
Petrol tehdidi! Hafter ne yapacağını şaşırdı (12 Temmuz 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)