İBB personel alım ilanı yayınladı! KPSS'li KPSS'siz başvuru...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) açıktan ve sözleşmeli 420 kişilik memur alımı için ilan yayınladı. Yayınlanan ilana göre bazı kadrolar için KPSS şartı aranmayacak ve 44 farklı kadroya personel alımı yapılacak. Peki İBB başvuru şartları neler?

İBB personel alım ilanı yayınladı! KPSS'li KPSS'siz başvuru...
İBB personel alım ilanı yayınladı! KPSS'li KPSS'siz başvuru...
GİRİŞ 12.12.2019 11:38 GÜNCELLEME 12.12.2019 11:38

Devlet Personel başkanlığı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesine belli kadrolara KPSS şartı aranmadan, KPSS şartı istenilen kadrolara ise 60 - 80 taban puan ile toplamda 420 memur alımı yapılacak. İBB personel alımı başvuruları 13-17 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak olup, başvuru şartları ve diğer detaylar haber7.com üzerinden verilmiştir. İşte İBB personel alım kadroları ve şartları…

 

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

10 Avukat Hukuk; lisans programından mezun olmak

4 Sosyal Çalışmacı; Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak

 

2 Psikolog; Psikoloji lisans programından mezun olmak

2 Fizyoterapist Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak

28 Hemşire; Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak

3 Ebe; Ebelik lisans programından mezun olmak

2 Çocuk Gelişimcisi; Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans programlarının birinden mezun olmak

50 Mühendis; İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

2 Mühendis; Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

9 Mühendis; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

3 Mühendis; Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

20 Mühendis; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

6 Mühendis; Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

6 Mühendis; İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

20 Şehir Plancısı; Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

20 Mimar; Mimarlık lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

4 Peyzaj Mimarı; Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım lisans programlarının birinden mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

4 Matematikçi; Matematik, Matematik - Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik -İnformatik, Matematik Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

4 İstatistikçi; İstatistik lisans programından, mezun olmak YDS, – İngilizce En az 60 puan

18 Ekonomist; Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

2 Tercüman; Mütercim -Tercümanlık veya Mütercim Tercümanlık lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 90 puan

2 Arkeolog; Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak

3 Sanat Tarihçisi; Sanat Tarihi lisans programından mezun olmak

4 Programcı; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak

15 Tekniker; İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak

12 Tekniker; Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak

10 Tekniker; Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak

13 Teknisyen; Ortaöğretim Kurumlarının Harita - Tapu -Kadastro Alanı ve Dalları veya İnşaat Teknolojisi Alanı - Harita ve Kadastro Dalından mezun olmak

12 Teknisyen; Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak

Eğitmen; 35 Bilişim Teknolojileri, Eğitmen 12 Almanca, 1 Çince, 1 Farsça, 3 Fransızca, 25 İngilizce, 1 İspanyolca, 1 İtalyanca, 1 Japonca, 1 Korece, 2 Rusça YDS – Rusça En az 80 puan Eğitmen 2 Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak Eğitmen 10 Grafik, 11 Muhasebe ve Finansman, 24 Müzik

İBB BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, e. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

İBB BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

b. Başvuran adaylardan, varsa lisansüstü öğrenim bitirenlerin diplomasının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

c. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (20/12/1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar), ç. Avukat pozisyonuna başvuran adaylarda, “Avukatlık Ruhsatı Sahibi Olmak” şartı aranacaktır. Avukatlık ruhsatnamesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

d. Eğitmen pozisyonu için “Atamaya Esas Alan”, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na göre işlem yapılacaktır.

e. Eğitmen (Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak) pozisyonu için Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlama şartı aranacaktır.

f. İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurtdışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır.

g. Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin 6. fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Nüfus cüzdanı aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

Mezuniyet belgesinin (mezuniyet notu yazmıyorsa ayrıca not döküm belgesi) aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

(Yabancı dil şartı olan pozisyonlar için) YDS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)

YDS yoksa eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 12 Aralık 2019 tarihi itibari ile KPSS’li ve KPSS’siz olarak toplamda 420 personel alımı yapacağını duyurdu. İBB Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilana göre İBB, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere aşağıda belirtilen kadrolara, KPSS şartı olmadan ve KPSS 60, 80 ve 90 taban puanı ile personel alımı yapacak.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı  Saraçhane Fatih İstanbul adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI!

Sözleşmeli personel pozisyonları için yapılacak sözlü sınav 20/12/2019 – 26/12/2019 tarihleri arasında Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’nde yapılacaktır. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacaktır.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Gökyüzündeki her iki uçaktan birini Türkiye uçuruyor: Dünya satın alıyor!
Başkan Erdoğan: Milli Uzay Programı çerçevesinde bir vatandaşımızı uzaya göndereceğiz