Şehir Üniversitesi'nde son dakika gelişmesi: Karar verildi!

Günlerdir kamuoyunun gündeminde olan Şehir Üniversitesi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ajanslar YÖK'ün kararını son dakika koduyla duyurdu: Şehir Üniversitesi, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devredildi. Daha önce üniversite, Halkbank'a olan borçlarını ödeyememiş, banka da alacaklarını istemişti. Ancak üniversite yönetimi konuyu siyasi alana çekerek algı oluşturmaya çalışmıştı.

GİRİŞ 19.12.2019 20:08 GÜNCELLEME 20.12.2019 00:42
Bu Habere 16 Yorum Yapılmış

Son dakika haberi: Uzun zamandır kamuoyunda tartışma konusu olan İstanbul Şehir Üniversitesiyle ilgili karar verildi. YÖK, üniversitenin faaliyet izninin geçici olarak durdurulduğu ve idaresinin garantör Marmara Üniversitesine devredildiğini açıkladı.

 

YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında, Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan ve 2010-2011 akademik yılında eğitim öğretime başlayan İstanbul Şehir Üniversitesinin son günlerde yaşadığı mali sorunlarla yoğun şekilde gündemde yer aldığı hatırlatıldı.

BEDELSİZ DEVREDİLEN TAŞINMAZI TEMİNAT GÖSTERDİLER

 

Açıklamada, Türkiye Halk Bankası tarafından, İstanbul Şehir Üniversitesinin 2014'ten itibaren kendisine Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından bedelsiz devredilen bir taşınmazı teminat göstererek kredi kullanmaya başladığı; söz konusu taşınmazın devrine ilişkin işlemin iptali için açılan dava sonucunda Danıştay 13'üncü Dairesince "yürütmeyi durdurma" kararı verildiği ve tahsis edilen kredilerin teminatsız kalma riskiyle karşı karşıya kalındığı YÖK'e bildirildi.

OLASI MAĞDURİYETİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN...

Alacakların tahsili için işlem başlatılması nedeniyle eğitim öğretim faaliyetinin aksamaması ve olası öğrenci mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için durumun mevzuattan kaynaklanan yetki çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla 24 Temmuz'da yazıyla YÖK'e ilettiği hatırlatılan açıklamada, İstanbul Şehir Üniversitesine 7 Ağustos'ta gönderilen yazıyla bu durum dolayısıyla üniversitedeki eğitim öğretimin aksatılmaması konusunda yapılan planlamaların YÖK Başkanlığına bildirilmesinin talep edildiği vurgulandı.

İstanbul Şehir Üniversitesi.Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu süreçte, İstanbul Şehir Üniversitesinin banka hesaplarına 11 Ekim 2019'da İstanbul 18'inci Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/1384 sayılı kararıyla haciz konulmuştur. Gelinen bu noktada İstanbul Şehir Üniversitesi yetkililerinin banka yetkilileriyle yürüttüğü borcun yapılandırılmasına yönelik görüşmeler bir uzlaşmayla sonuçlanmamış, yargı sürecinden de konunun çözümlenmesine yönelik bir sonuç çıkmamıştır. Bilindiği gibi vakıf üniversitelerinin bankalardan kredi kullanması, üniversiteler ve bankalar arasındaki özel hukuk ilişkisi olup Yükseköğretim Kurulunun onayına bağlı değildir.

Vakıf üniversitelerinin varlıklarını aşacak, mali yapılarını olumsuz etkileyecek derecede borçlanmaları ihtimali öngörülmediğinden yürürlükteki mevzuatımızda buna ilişkin kısıtlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla konunun, bir vakıf üniversitesi özelinde değil, sisteme ait bir sorun olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır. Yükseköğretim Kurulunun muhtemel sorunların önüne geçebilmek için bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğuna dair defaatle dile getirdiği tespitlerin de ne denli önemli olduğu açıkça görülmektedir."

11 ARALIK'TA YAZI GÖNDERİLDİ

Aralık'ta üniversiteye gönderilen yazıyla eğitim öğretimin yaşanan mali sıkıntı dolayısıyla aksatılmaması için yapılan planlamaların YÖK'e bildirilmesinin yeniden talep edildiğine işaret edilen açıklamada, 11 Aralık'ta gönderilen son yazıyla da üniversitede görevli akademik ve idari personelin özlük haklarının ödenip ödenmediği, öğrencilere ödenen burslar veya uluslararası değişim programları kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği ile eğitim öğretim faaliyetleri açısından gerekli internet, elektrik, su, doğal gaz gibi alt yapı imkanlarına ilişkin ödemelerde aksama olup olmadığı hususlarında açıklama talebinde bulunulduğuna dikkat çekildi. 

FATURALAR VE BURSLAR ÖDENMEDİ

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünün 12 Aralık'taki yazısında; akademik ve idari personelin ekim ve kasım ayı maaşlarının ödenemediği, en düşük ücret alan personelden başlanarak ancak cüzi bir ödeme yapılabildiği; öğrencilerin kasım ayı burslarının yatırılamadığı, aralık ayında da burs ödemesi yapılamayacağı; alt yapı imkanlarına ilişkin ödemelerde de aksamalar oluştuğu, bu bağlamda elektrik, su, doğal gaz ve internet faturalarının ödenemediği; ayrıca ödeme tarihleri geçen borçlar nedeniyle fiili haciz işlemlerinin başlatıldığı; mevcut durumun devamı halinde eğitim-öğretimin aksamasının kaçınılmaz olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulu, bütün bu süreç içinde herhangi bir gecikmeye yol açmadan üniversitenin yetkilileriyle iletişime geçmiş, yaşanan sorunlara çözüm olabilecek bütün imkanları ve yolları kullanmaları beklentisini kendilerine birçok kez iletmiştir. Aradan geçen sürede sorunun çözümü bağlamında beklentiler ne yazık ki gerçekleşmemiştir. Üniversite rektörlüğünden alınan bilgiler ışığında üniversitenin içinde bulunduğu durumun Denetleme Kurulunun 17 Aralık 2019 tarihli inceleme raporu ve 18 Aralık 2019 tarihli kararı birlikte değerlendirildiğinde; üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devrine karar verilmiştir.

Bilinmelidir ki eğitim öğretimi devam eden öğrencilerimiz önceliğimizdir. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması hususunda azami dikkat ve hassasiyetin gösterilecektir. Marmara Üniversitemizin de Yükseköğretim Kurulunun bu dikkat ve hassasiyetine sahip çıkacağını başta öğrencilerimiz olmak üzere kamuoyuna saygı ile duyururuz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Üniversitesi ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Şehir Üniversitesi'nin eski Başbakan Davutoğlu döneminde söz konusu arsaya hibe yoluyla sahip olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Bunlar hani dürüstlerdi" diye tepki göstermişti. Erdoğan ayrıca, üniversite yönetiminin Halkbank'ı da dolandırmaya çalıştığını vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şehir Üniversitesi'yle ilgili yaptığı açıklama:

AK PARTİ'NİN AÇIKLAMASI: BİZ ÜNİVERSİTE YOK ETMEZ, YAŞATIRIZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Şehir Üniversitesi hakkında yaptığı açıklamada, "Bizi suçlayan açıklamalar yapılıyor" demişti. Çelik, şu ifadeleri kullanmıştı:

Cumhuriyet tarihinde en çok üniversite açmış, hükümet uygulamalarına imza atmış kişi Cumhurbaşkanımızdır, hükümetlerimizdir, üniversite konusuna ne kadar önem verdiğimiz biliniyor. Bir üniversiteyi yok etmek değil, biz sadece ihya ederiz ve yaşatırız.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NDE NELER OLMUŞTU?

Şehir Üniversitesi'nin durumu, son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılıyordu. Şehir Üniversitesi, yönetimsel hatalardan dolayı borçlarını ödeyemeyecek duruma geldi. Üniversite yönetimi Halkbank'ın alacaklarını istemesini siyasi bir zemine çekerek algı oluşturmaya çalıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti tarafından yapılan açıklamalar bu algıyı çökertti. 

YÖK ÇÖZÜM ÖNERDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Şehir Üniversitesi yetkilileriyle gecikmeden iletişime geçildiğini ve üniversite yetkililerinin aldığı mali kararlar sonucu yaşadığı yasal süreçten kendilerinin mesul tutulamayacağını açıklamıştı.

YÖK açıklamasında "Yükseköğretim Kurulu, üniversitenin yetkilileriyle bir gecikmeye yol açmadan iletişime geçmiş, yaşadığı sorunlara çözüm olabilecek bütün imkânları ve yolları kullanması beklentisini kendilerine iletmiştir. Diğer taraftan, bir vakıf üniversitesinin kendi yetkileri dâhilinde ve özerk yapıları gereği mali konularda almış olduğu kararların sonucunda karşılaştığı yasal süreçlerden Yükseköğretim Kurulu'nun mesul tutulamayacağı açıktır" ifadelerine yer vermişti.

ÜLKER: BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

Diğer taraftan vakfın ana bağışçısı konumundan çekilen Murat Ülker de konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı. Ülker açıklamasında, “Üniversiteye taahhütlerinin farklı siyasi sebeplerden ötürü devam etmediği yönünde gerçek dışı iddiaların” yer aldığını belirterek "Oysaki İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren holding olarak söz verdiğimiz bütün maddi taahhütlerimizi yerine getirdik. Ayrıca üniversite mütevelli heyetinden ayrılmadan önce holdingimiz vakıf yöneticileri ile maddi anlamda son olarak yapılabilecekleri konuştu, ardından bu taahhütlerimizi de yerine getirdik" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti'den Şehir Üniversitesi açıklaması

HALKBANK: ÜNİVERSİTE ÇÖZÜM ORTAYA KOYMADI

Son olarak konuya ilişkin Türkiye Halk Bankası da kamuoyunu bilgilendirmişti. Halkbank açıklamasında “Haksız ve mesnetsiz olarak ifade edildiği şekilde Üniversite’nin faaliyetlerinin önlenmesine çalışılması gibi bir misyonun tarafımıza yüklenemeyeceği açıktır. Bankamızın alacağını ne şekilde tahsil edeceğine yönelik gerçekçi bir projeksiyon ve teminat açığını gidermeye yönelik bir çözüm ortaya konulmamışken, bu konuyu farklı alanlara çekerek, bir grubun, bir kişinin yada bir zümrenin mağduriyetine yol açıldığı izlenimi oluşturma girişimleri boşunadır” denilmişti.

KAYNAK: AA, HABER7
YAZDIR
YORUMLAR 16
 • Emrullah 9 ay önce Şikayet Et
  Akademik kadrosu ve eğitim anlayışı ile çok kaliteli bir üniversite idi. Hükümetin büyüklük yapıp, destek olmasını bekliyorum.
  Cevapla
 • Adil 9 ay önce Şikayet Et
  Devletin parasının üzerine yatmak istediler. Yer bedava kredilerde beleş olsun istiyorlardı her halde.
  Cevapla
 • MTN 9 ay önce Şikayet Et
  Bu nasıl iş?
  Cevapla
 • UĞUR 9 ay önce Şikayet Et
  Bu üniversiteden mezun olanların şu an nerede hangi devlet kurumunda ve gizli özel sektör alanlarına bakılmalı. Buradan çıkanlar mutlaka davutoğlu ve gülün yanındaki oligarşik yapıdadır. Hepsini katıyorum ama mutlaka vardır.
  Cevapla
 • paşali1 9 ay önce Şikayet Et
  evet çol doğru tespit
  Cevapla
 • Urfa 9 ay önce Şikayet Et
  Harran üniversitesi berbat durumda reis burayada el at ya kapat yada başka üniversite ile birleşsin
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Beşiktaş - Rio Ave! CANLI
Polise "Sen zor kullan, o zaman görüşürüz" diyen şahıs adliyeye sevk edildi!