İŞKUR üzerinden SGK bünyesine personel alımı devam ediyor!

Türkiye İş Kurumu resmi sitesinde yer alan ilana göre; Sosyal Güvenlik kurumu (SGK) bünyesine en az ilköğretim mezunu personel alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden SGK bünyesine personel alımı devam ediyor!
İŞKUR üzerinden SGK bünyesine personel alımı devam ediyor!
GİRİŞ 07.02.2020 15:33 GÜNCELLEME 07.02.2020 15:33

İŞKUR tarafından Kamu Grubu personel alımı yapılacağına dair ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda Gaziantep Sosyal Güvenlik kurumu (SGK) bünyesine farklı branşlarda personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların, Gaziantep sınırları içerisinde ikamet ediyor olması ve herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmaları gerekmektedir. İşte detaylar...

 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-2527 sayılı Tük Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile Türk vatandaşı olmak.

-18 yaşını tamamlamış olmak.

 

-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,millî savunmaya karşı suçlar,Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,zimmet,irtikâp,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

-Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

-Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

-Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

- Başvuru yapacak olan adayların Gaziantep il sınırları içinde ikamet ediyor olması.

-Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

-Adayların başvurunun son günü itibariyle duyurumuz ve ekinde yer alan tabloda meslek kodlarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

-İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

-Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar:

-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartı ile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezası olan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikab, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlanılanlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

-Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar;

-Durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarında alınan engelleler için sağlık kurulu raporu ile (doğuştan ya da sonradan herhangi bir neden ile bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimleri karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmalık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde %40 olduğunu belirten sağlık kurulu raporu)belgelendirmeleri gerekmektedir.

-Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kurasına ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandılabilecektir.

 KURA İŞLEMLERİ

Ekli listede kayıtlı meslek kolları için İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınarak, açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Kura, noter huzurunda 13.02.2020 tarihinde Gaziantep SGK İl Müdürlüğü Hizmet Binasının (-1) katında bulunan konferans salonunda saat 10:00 da yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Kurumumuz (www.sgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup,adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Kurumumuz (www.sgk.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

İlan edilecek nihai listede yer alan 4 (Dört) katı kadar asıl adayın sözlü sınav yeri ve tarihleri Kurumumuz (www.sgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
-Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak, açık iş ilanı sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.Sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine,yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanarak yerleştirme yapılacaktır.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için,100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar;Kurumumuz (www.sgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup,adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yapılan Bulaşıkçı alım ilanına başvurular, 10 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular yapacak adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaptıktan sonra ''İlan No'' yazan kutucuğa (00005385733) numaralı iş ilanını yazarak başvuru işlemlerini yapabilir.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
İran ile Mısır'dan tarihi hamle! Anlaşma sağlandı! Yıllar sonra...
Akşener'den ittifak dayatmasına hodri meydan: Sizin için mi parti kurduk!