Uzaya gitme başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Uzay Ajansı başvuru şartları! uzaya.gov.tr kayıt ekranı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün düzenlenen Kabine Toplantısı’nda Türkiye’nin uzay projesini kamuoyuna açıkladı. Buna göre, başvuruların uzaya.gov.tr üzerinden alınacağı belli oldu. Ayrıca, Türkiye Uzay Ajansı’nın resmi internet sitesinde de adaylarda aranan kriterler duyuruldu. Peki, uzaya gitme başvurusu nasıl yapılır?

Uzaya gitme başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Uzay Ajansı başvuru şartları! uzaya.gov.tr kayıt ekranı
Uzaya gitme başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Uzay Ajansı başvuru şartları! uzaya.gov.tr kayıt ekranı
GİRİŞ 24.05.2022 15:10 GÜNCELLEME 24.05.2022 15:10

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel bir vatandaş uzaya gönderilecek. Adaylar, uzaya.gov.tr üzerinden başvuruda bulunabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı esnasında ülkemizin uzay projesini tekrar vurguladı. “Türkiye Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu” konusu hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, uzaya gidecek kişinin “Gelecekteki Milli Kahraman” olacağını da belirtti. “Şüphesiz göklere en çok yakışan bayrak, al yıldızlı al bayrağımızdır” diyen Erdoğan’ın ifadeleri gündeme otururken, milyonlarca yurttaş uzaya gitme koşullarını araştırmaya başladı. Peki, uzaya gitme başvurusu nasıl yapılır? İşte, Türkiye Uzay Ajansı’nın yayınladığı başvuru ilanı metni…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

GÖREV

“Türkiye Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu” ülkemizin belirlediği 10 uzay hedefinden sadece biri. Gerekli koşulları taşıyan bir vatandaş, Türkiye Uzay Ajansı’nda eğitim aldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek. Dünya yörüngesine yerleştirilen ve bir günlük süre zarfında dünya etrafını 15,5 kez turlayan bu İstasyon, 1998 yılında uzaya fırlatılmıştı.

uzaya.gov.tr

BAŞVURU SÜRECİ

Adayların başvuruları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın alt kuruluşlarından Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK yetkililerince incelenecek. Gerekli yeterlilikleri sağladığı düşünülen adaylarla mülakat yapılacak. Adaylar arasından iki kişi, hem TUA hem de TÜBİTAK bünyesinde 10 yıl süreyle zorunlu istihdam edilecek. Astronot eğitimlerini başarıyla tamamlayan iki adaydan biri, 10 gün süreyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek.

ADAYLARDA ARANAN TEMEL ŞARTLAR

Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) resmi internet sitesinde yayınlanan başvuru ilanında, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek adaylarda aranan şartlar şu şekilde listelendi:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 • 23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak,

 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

 • Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler veya Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

 • Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak,

 • İngilizce yeterliliğini sınav puanıyla kanıtlamak*,

 • Beden ölçülerini sağlıyor olmak*

Uluslararası Uzay İstasyonu

İNGİLİZCE DİL BİLGİSİNDE KABUL EDİLEN SINAV ve PUANLAR

Uzaya gitme hayali kuran vatandaşlar, TUA'nın adaylardan talep ettiği İngilizce dil bilgisini sınav puanı ile kanıtlamak zorunda. Bunun için belirlenen sınavlar ve istenen puanlar şu şekilde:

 • KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı): 90 

 • YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı): 90

 • TOEFL IBT  (Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test): 101

 • TOEFL CBT (Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test): 251

 • TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test): 604

 • CPE (Certificate of Proficiency in English): B

Sınavlarda geçerlilik süresi aranmadığı için adaylar geçmişte girdikleri sınav puanını da başvuru esnasında TUA'ya iletebilir.

BEDEN ÖLÇÜLERİ

Adaylarda aranan temel şartlarda, adayın beden ölçüleri için de ayrı bir bilgilendirme yapıldı. Adaylarda istenen ağırlığın en az 43; en fazla 110, ayaktaki boy uzunluğunun en az 149,5; en fazla 190,5 olması kararlaştırıldı. Ayrıca, oturma boyunun da en az 78,2 en fazla 101,3 olması belirtildi. 

SAĞLIK

Türkiye Uzay Ajansı'nın yayınladığı başvuru ilanında kriterler dörde ayrıldı. İlk etapta temel şartlar, ikinci etapta da sağlık koşulları listelendi:

 • Her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası %100 (Snellen 20/20) görme keskinliğine sahip olmak,

 • Renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak,

 • Herhangi bir uzuv kaybı veya nakli yaşamamış olmak,

 • Protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platin/vida bulunmamak,

 • Tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak,

 • Duyma kusuru olmamak (normal ses seviyesindeki bir konuşmayı sessiz bir odada arkası dönük şekilde 2 metre mesafeden zorlanmadan ve hatasız duyabilmek),

 • Kulak zarı rahatsızlığı, östaki borusu problemleri, otoskleroz ve benzeri rahatsızlıklar yaşamamış olmak,

 • Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak,

 • Akciğer fonksiyonlarını bozan solunum sistemi hastalığı bulunmamak,

 • Sindirim sisteminde tıkanıklığa sebep olan, uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,

 • İdrar ve üreme yollarında (genitoüriner sistem) hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,

 • Uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi veya bulaşıcı enfeksiyon hastalığı bulunmamak,

 • Büyük jinekolojik ameliyat geçirmemiş olmak,

 • Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamama (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak,

 • Hayatının herhangi bir döneminde alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak,

 • Karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak,

 • Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları ve nedeni bilinmeyen bilinç bozukluğu yaşamamış olmak,

 • İnsülin veya diğer hipoglisemik ilaçlar ile tedavi gerektiren diyabet (şeker) rahatsızlığı olmamak.

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Kriterlerin üçüncü etabında da, adayların kişilik özellikleri yer alıyor. Uzaya gidecek kişide aranan kişilik özellikleri şu şekilde:

 • Karmaşık sistemlerin çalışma prensiplerini anlamaya ilgili ve bunun için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak,

 • Özellikle rahatsız ve kısıtlı ortamlarda ve ilk kez karşılaşılan dış uyaranların varlığında problem çözme yeteneğine sahip olmak,

 • Takım çalışmasına yatkın olmak ve iletişim becerileri üst düzeyde olmak,

 • Baskı altında ve zorluklar karşısında soğukkanlı kalabilmek, çözüm odaklı olmak ve mantıklı kararlar alarak ilerleyebilmek.

EK KRİTERLER

Başvuru ilanının son bölümünde de, "diğer kriterler" başlığı yer alıyor. Adaylardan istenen diğer kriterler:

 • Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR? 

Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK'ın yayınladığı başvuru ilanındaki koşulları ve şartları yerine getiren adaylar, başvurularını internet üzerinden karşı tarafa iletebilir. Bunun için kullandığınız tarayıcıya uzaya.gov.tr linkini yazın. Karşınıza açılan sayfada "Başvur" butonuna tıklayın. TÜBİTAK sisteminde hesap oluşturmadıysanız, T.C. Kimlik Numaranız ve diğer temel bilgilerinizle bir hesap oluşturun. En son, hesabınıza girerek başvurunuzu TÜBİTAK ve TUA'ya aynı panel üzerinden iletin. TUA'daki metinde, "Başvuru Sistemi" yoluyla yapılmayan başvuruların kabul edilmeyeceği vurgulandı.

SON BAŞVURU TARİHİ

Uzaya gitmek isteyen ve TUA ile TÜBİTAK'ın belirlediği kriterleri yerine getiren adaylar, 23 Haziran 2022 saat 20.23'e kadar başvuruda bulunabilir. Başvurusu değerlendirilen adaylar, sonraki süreçte mülakatlara çağırılacak. 

Ramazan Dengiz Haber7.com - Editör
Haber 7 - Ramazan Dengiz
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Reisi'nin ölümüyle ilgili İsrail'den açıklama
Gize Piramitleri'nin altında bulundu! 'Büyük bir anomali' diyerek duyurdular!