BDDK, KPSS puanı ile Memur Alımı Başladı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Memur" kadrosuna kamu hizmetine önlisans ve lisans mezunu personel alınacak. Önlisans mezunlarının 70 KPSS, lisans mezunlarının ise KPSS 80 taban puana sahip olmaları gerekmektedir.

BDDK, KPSS puanı ile Memur Alımı Başladı!
BDDK, KPSS puanı ile Memur Alımı Başladı!
GİRİŞ 02.02.2021 07:16 GÜNCELLEME 02.02.2021 07:22

BDDK bünyesinde kamu hizmetine ilk defa başlayacak olan adaylar arasından KPSS puan sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları ile 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 veya KPSSP93 puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuruda bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir. Peki kimler başvuru yapabilir? BDDK başvuru şartları neler?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

 • Türk Vatandaşı olmak,

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 • 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

 • 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

KADRO DETAYLARI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELER?

 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olup giriş sınavına başvuruda bulunacak adaylarda, aşağıda belirtilen şartlar aranır.
 • Aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Başvurular, 01.02.2021 tarihi saat 14.00'da başlayıp 10.02.2021 tarihi saat 16.00’da sona erecektir. Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilecek olup bu ilan da tebligat hükmündedir.

 

SÖZLÜ SINAV KONULARI

İLANIN TAM METNİ

 • Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği (50 puan),

 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü (20 puan),

 • Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

 • Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

 • Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), yönlerinden değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı vatandaşa 'ihbar ikramiyesi' verecek
RTÜK Başkanı Şahin 'iş çığrından çıktı' deyip açıkladı! Yaş sınırı geliyor