KPSS 60 puan ile 1772 memur alımı! Başvuru için bugün son!

İçişleri Bakanlığı KPSS 60 puan ile en az lise mezunu memur alımı yapacak. Yayınlanan kılavuz ile ataması gerçekleştirilecek kadroların yanı sıra başvuru tarihi ve şartlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar adaylara duyuruldu. İşte Bakanlık tarafından yapılacak olan 2021 memur alımı başvuru ekranı

KPSS 60 puan ile 1772 memur alımı! Başvuru için bugün son!
KPSS 60 puan ile 1772 memur alımı! Başvuru için bugün son!
GİRİŞ 29.01.2021 15:44 GÜNCELLEME 29.01.2021 15:45
Bu Habere 14 Yorum Yapılmış

İçişleri Bakanlığı 1772 memur alımı yapacağını duyurdu. Türkiye'nin çeşitli illerinde merkez ve taşra teşkilatlarında 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında memur ataması gerçekleştirilecek. Adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranırken başvuru için en az KPSS 60 puan almak gerekiyor. Peki İçişleri Bakanlığı 2021 yılı 1772 memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte başvuru tarihi ve merak edilen tüm detaylar....

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı 1772 memur alımı başvuruları 25 Ocak 2021 tarihinde başladı. Adaylar en geç 29 Ocak 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru E- Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek. 

BAŞVURU KILAVUZU
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU EKRANI

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak, 
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar), 
3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak, 
4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
5-Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1-AVUKAT : 

a-Hukuk Fakültelerinden mezun olmak, 
b-Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

2-ARŞİV UZMANI

Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitilmiş olmak.

3-MÜHENDİS: 

A-Elektrik- Elektronik Mühendisi : 

Fakültelerinin elektrik, elektronik, elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak. 

B-Makine Mühendisi : 

Fakültelerin Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

C-Bilgisayar Mühendisi : 

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak. 

Ç-Harita Mühendisi : 

Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

4-ÇÖZÜMLEYİCİ 

a-En az dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak, 
b-C, C++, C#, Java, Java Script programlama dillerinden en az ikisini örgün öğretim yoluyla alıp başarılı olduğunu belgelemek veya bu programlama dillerinden en az ikisini içerecek şekilde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak, 

c-Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. 

5-ŞEHİR PLANCISI 

Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak. 

6-PROGRAMCI: 

a- İki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak, 

b- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. 

7-BÜRO PERSONELİ 

Lisans Mezunları İçin 

a- Lisans mezunu olmak, 
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak, 
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. 

Ön Lisans Mezunları İçin 

a- Ön lisans mezunu olmak,
 b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak, 
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

8-ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ 

Lisans Mezunları İçin 

a- Lisans mezunu olmak, 
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak, 
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. 

Ön Lisans Mezunları İçin (Diğer) 

a- Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü hariç ön lisans mezunu olmak, 
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak, 
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. 

Ön Lisans Mezunları İçin (Çağrı Karşılama Hizmetleri Bölümü Mezunları) 

a- İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak, 
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak, 
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. 

9-TEKNİKER (HARİTA, BİLGİSAYAR) 

a- Harita Teknikerliği için; Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, 

b-Bilgisayar Teknikerliği için; Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi (Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri), Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama), Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, 

10-TEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK) 

Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumları ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kuramlarından veya bu okullara denk mülga okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik, Elektrik- Elektronik, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, ElektrikElektronik Teknolojisi (Otomasyon Sistemleri Dalı), Bobinaj, Bobinajcılık, Otomatik Kumanda, Asansör, Radyoculuk, Monitörlük, Telekomünikasyon, Büro Makineleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Asansör Sistemleri, Endüstriyel Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Yüksek Gerilim Sistemleri dallarının herhangi birinden mezun olmak, 

11-DESTEK PERSONELİ (Şoför) 

a- Lise mezunu olmak, 
b- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

YORUMLAR 14
 • Melek 9 ay önce Şikayet Et
  Merhaba başvuru yapan adaylar iç işleri gov Tr adresinde duyurular kısmında mülakat yerleri açıklanacaktır ordan takip edebilirsiniz benimde bir sorum olacak başvuru belgemi link olarak kaydetmistim çıktı almadım kayboldu e devletten bulamadım nasıl ulaşabilirim bilginiz varmi
  Cevapla
 • Dadaş 9 ay önce Şikayet Et
  1 milyon kişi sınava giriyor ortaöğretim tercih listesi 30 tane 20 şoför komedi gibi adam 98 puanla hizmet li tercihi yapmış ne günlere kaldık sözlü yazılı mülakat şuna torpilli kadrosu diyin adalet olmayan yerde kusura bakmayın bela ceza bitmez haram helal kulhakki ölüm var ölüm anlayana
  Cevapla
 • Mavi 9 ay önce Şikayet Et
  2020ye girmeme ragmen sinav bilgisi bulunmuyor diyor trajedik
  Cevapla
 • Melek 9 ay önce Şikayet Et
  Ben başvuru yaptım ama sonra çıktı alıp biryere teslim edilmeli yazılıyor anlamadım mülakatta var şans 0
  Cevapla
 • FatmA 9 ay önce Şikayet Et
  Başvuruyu nerden yaptınız
  Cevapla
 • Musa 9 ay önce Şikayet Et
  2018 puanıyla mi oluyor alım
  Cevapla
 • Misafir 9 ay önce Şikayet Et
  niye o zaman kpss den 35 yaş ve yukarı için sınava alıyorsunuz. Kpss Sınavına da almayın kardeşim.
  Cevapla
 • Efra 9 ay önce Şikayet Et
  Çok haklısın
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Eğer doğruysa büyük skandal: Olmayan mala zam
Efsane savaş uçağına yeni görev! Konuşlanacağı yer belli oldu