Fırat Üniversitesi KPSS ile sağlık personeli alımı! Hemşire, eczacı, sağlık teknikeri...

Fırat Üniversitesi KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli 112 Sağlık Personeli alımı yapıyor. Alımlar 13 farklı kadroda yapılacak olup, ilanın başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağına dair tüm bilgiler haberimizde!

Fırat Üniversitesi KPSS ile sağlık personeli alımı! Hemşire, eczacı, sağlık teknikeri...
Fırat Üniversitesi KPSS ile sağlık personeli alımı! Hemşire, eczacı, sağlık teknikeri...
GİRİŞ 05.03.2021 15:33 GÜNCELLEME 05.03.2021 15:33
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

Fırat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans mezunu seviyesinde olan adaylar arasından toplamda 112 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi ve Deneysel Araştırmalar Merkezinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır. Peki başvuru şartları neler?

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

 • 1 Eczacı /Lisans,

 • 46 Hemşire/Lisans,

 • 45 Hemşire/Lise,

 • 1 Sağlık Teknikeri /Fizik Tedavi/ Önlisans,

 • 1 Sağlık Teknikeri /Odyometri /Önlisans,

 • 7 Sağlık Teknikeri /Diyaliz/Önlisans,

 • 1 Sağlık Teknikeri /Veteriner Sağlık / Önlisans,

 • 1 Sağlık Teknikeri /Radyoloji/ Önlisans,

 • 1 Sağlık Teknikeri /Radyoloji/ Önlisans,

 • 2 Sağlık Teknikeri /Diş Protez/ Önlisans,

 • 2 Laborant /Tıbbi Laboratuvar/ Önlisans

 • 3 Röntgen Teknisyeni /Radyoloji/ Önlisans,

 • 1 Diğer Sağlık Personeli /Dil ve Konuşma Terapisti/Lisans,

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

 • Türk Vatandaşı olmak,

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

 • 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

 • Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

 • Eczacı unvanı hariç, 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,

 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Not: Atanmaya hak kazanan adaylar ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

 • Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. 

 • Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

 • Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır. 

 • Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 

 • Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

YORUMLAR 1
 • maho 8 ay önce Şikayet Et
  diploma sahibi adamdan kurs belgesi istemek nedir?kime verdiniz o kursu acaba?
  Cevapla
DİĞER HABERLER
BAE'den tarihi karar! Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan onayladı
Dünyada 3 tane var, biri Türkiye'de! 1986'dan beri durmuyor