Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alımı! Nasıl başvuru yapılır?

Antalya Büyükşehir Belediyesi en az 55 KPSS puanıyla 125 kişilik itfaiye eri alımı yapacak. Alımlar sözlü sınavla yapılacak olup adayların 04.10.2021 - 08.10.2021 tarihleri arasında belirtilen belgeler ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alımı! Nasıl başvuru yapılır?
Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alımı! Nasıl başvuru yapılır?
GİRİŞ 26.08.2021 08:48 GÜNCELLEME 26.08.2021 08:52

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri kadroları için memur alımı yapılacak. Alımlar toplamda 125 kişilik olacak. Başvuru yapacak adayların  2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans programlarının birinden mezun olmaları gerekmektedir. Peki Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımına nasıl başvuru yapılır?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

 • Türk Vatandaşı olmak, 

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

 • Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, 

 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak, 

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELER?

 • İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,  

 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

 • Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, 

 • İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

 • Sınava girmek isteyen adaylar www.antalya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, 

 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,  

 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 04.10.2021 tarihinden 08.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.  

Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
'İBB tuz yerine kum verdi' iddiası! Canlı yayında gösterdi
Son dakika haberi: Bakan Nebati açıkladı: Vergi ödemelerinde süre uzatıldı