Milli Savunma Bakanlığı 2021 KPSS şartsız subay alımı! Subay alımı için yarın son gün

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) KPSS puanı aramaksızın subay alım ilanı yayınladı. Başvuru sürecini başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç duyulan kadrılara sözleşmeli Muvazzaf Subay statüsünde tabip ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni istidamı sağlanacak. İşte 2021 MSB subay alımı başvuru detayları ve ekranı...

Milli Savunma Bakanlığı 2021 KPSS şartsız subay alımı! Subay alımı için yarın son gün
Milli Savunma Bakanlığı 2021 KPSS şartsız subay alımı! Subay alımı için yarın son gün
GİRİŞ 06.11.2021 10:43 GÜNCELLEME 06.11.2021 10:44
Bu Habere 12 Yorum Yapılmış

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) KPSS şartı olmaksızın subay alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri 2021 Yılı Dış Kaynaktan istidamı sağlanacak olan sözleşmeli tabip ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni adayları ihtiyaç duyulan boş kadrolara yerleştirilecek. Yayınlanan ilan ile Muvazzaf Subay alımına ilişkin merak edilen başvuru şartları, tarihi ve tüm detayları paylaşıldı. İşte MSB 2021 sözleşmeli subay alımına ilişkin tüm detaylar...

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş! 6 Kasım güncel Gram Altın, Çeyrek Altın, Bilezik...Altın fiyatlarında hızlı yükseliş! 6 Kasım güncel Gram Altın, Çeyrek Altın, Bilezik...

Mazota (Dizel), Benzin ve LPG'ye indirim gelecek mi? Güncel akaryakıt pompa fiyatlarıMazota (Dizel), Benzin ve LPG'ye indirim gelecek mi? Güncel akaryakıt pompa fiyatları

Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli subay alımı başvuruları başladı. Adaylar ön başvurularını 07 Kasım 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirebilecek. Şahsen, posta kanalı, dilekçe veya diğer yollar kullanılarak yapılan başvurular kesinlikle kabul edilemeyecek.

BAŞVURU EKRANI

Başvuru Şartları Neler?

(a) Sözleşmeli subay aday adayları için 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun’un 4’üncü, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 6’ncı; muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 39 ve 11’inci maddelerinde düzenlenmiş olan,

 1. Türk vatandaşı olmak,

 2. Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,

 3. (Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

 4. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

 5. Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak,

 6. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

 7. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

 8. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güven kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

 9. Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzer yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

 10. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

 11. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

 12. Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak, (XIII) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

 13. Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak,

 14. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

 15. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

 16. (XVII)Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

 17. Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

 18. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

 19. Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge almak,

 20. Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak,

(b) Sözleşmeli subay aday adayları için 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği, muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

(c) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları sonradan olsa bile anlaşılanların adaylıkları, eğitimlerini tamamlayıp nasbedilmiş olsalar dahi [muvazzaf subay adayları için 926 sayılı Kanun 14/4 maddesi doğrultusunda deneme süresi (1 yıl) içerisinde olmak kaydıyla ve sözleşmeli subay adayları için 4678 sayılı Kanunun13/c maddesi doğrultusunda] sona erdirilir ve ilişikleri kesilir.

RESMİ İLAN METNİ

 

YORUMLAR 12
 • onur 10 ay önce Şikayet Et
  başvurular kabul edildimi ne zaman belli olacak
  Cevapla
 • Çilekeş 11 ay önce Şikayet Et
  Bence yaş sınırı hiç koyulmamali ise girdikten belki bir sene sonra emekli olmak isteyen vardır 40 yaşında turşusunu kuracaklar
  Cevapla
 • ayşe 11 ay önce Şikayet Et
  neden başvuru yapılmıyor bilgisi olan varmı
  Cevapla
 • Mehmet 11 ay önce Şikayet Et
  Yapılıyor, ben yaptım
  Cevapla
 • Elif 11 ay önce Şikayet Et
  Yaş sınırı cinsiyet vs yazılmamıs. Ne zamana yapılacak basvuru
  Cevapla
 • Ayşe 11 ay önce Şikayet Et
  Bayanlar başvuru yapabiliyrmu
  Cevapla
 • yaş 11 ay önce Şikayet Et
  yaş sınırını 50ye çekin
  Cevapla
 • Sade 11 ay önce Şikayet Et
  Abi 45 balo olsun
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Ters yönde ilerleyen sürücü trafiği birbirine kattı! Rahatlığı pes dedirtti...
İBB'nin Bizans'ı diriltme hayali! Sultanahmet Meydanı'nda ihanet projesi