BDDK en az lise mezunu şoför, memur ve sekreter alımı yapacak! Başvuru ekranı ve şartları...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu şoför, sekreter ve memur kadrolarına en az lise mezunu kamu personeli alımı yapacak. Başvuru yapacak adayların 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

BDDK en az lise mezunu şoför, memur ve sekreter alımı yapacak! Başvuru ekranı ve şartları...
BDDK en az lise mezunu şoför, memur ve sekreter alımı yapacak! Başvuru ekranı ve şartları...
GİRİŞ 27.11.2021 11:04 GÜNCELLEME 27.11.2021 11:05
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

BDDK kamu personeli ilanına çıktı. Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bünyesine en az lise mezunu olmak şartı ile lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türleri belirlenmiştir.Şoför kadrosu için; aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü uygulama sınavına çağırılacaktır. Sekreter ve Memur kadroları için; aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.  

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 • Türk Vatandaşı olmak, 

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 • Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak. 

 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak. 

 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR VE KADROLAR

2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olup giriş sınavına başvuracak olan adaylarda, aşağıda belirtilen şartlar aranır.  

Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları ile 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3, P93, P94 puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuruda bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir. 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Adaylar başvurularını 30 Kasım - 8 Aralık 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir. 

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu; -“Şoför” kadrosu için, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile uygulama sınavının yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacak olup uygulama sınavına katılmayan adayların yerine ilan edilecek yedek listeden (en fazla asil aday sayısının yarısı kadar) aday çağırılabilecektir. -“Memur” ve “Sekreter” kadroları için, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır. 

Bu duyurular tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek olup bu ilan da tebligat hükmündedir.  

UYGULAMA SINAVI (SADECE ŞOFÖR KADROSU İÇİN) 

Uygulama sınavı, kişisel sürüş becerileri, araç kullanma yeteneği ve şoförlük mesleğine ilişkin protokol bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında yapılacaktır. Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. 

Uygulama sınavında başarılı olan adaylardan, başarı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralama neticesinde, atama yapılması öngörülen kadro sayısının 5 katına kadar aday sözlü sınava çağırılabilecektir. 

SÖZLÜ SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü sınav tarihi Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınav adayların; 

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği (50 puan), 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü (20 puan), c) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan), 

ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), 

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) yönlerinden değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.  

YORUMLAR 1
 • Hakan 1 ay önce Şikayet Et
  Asgari ücret sistemi çözülür ama asıl mesele lisans mezunlarının atama ve 35 yaş sınırı eksik ve yanlışlarının çözülmesi gerekir bu istihdamın önünde engeldir ne olur duyun sesimizi 2021 kpssli olanlar tercih yapamayacak mı puanımız yanmasın ayrıca 35 yaşına bağlı olarak 1 veya 2 yaş daha ilave edilsin yasalaşsın lisans mezunuyuz istihdam olamıyoruz
  Cevapla
DİĞER HABERLER
İsrail'in anlaşmaktan başka çaresi kalmadı! Türkiye'nin dış politikasındaki zorluklar
BOTAŞ'tan İran açıklaması: 10 gün süreyle doğalgaz kesilecek