Fırat Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı! Hemşire, sağlık teknikeri ve destek personeli..

Fırat Üniversitesi lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından KPSS puan sıralamasına göre, 60 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın özel başvuru şartları ve detayları haberimizde!

Fırat Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı! Hemşire, sağlık teknikeri ve destek personeli..
Fırat Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı! Hemşire, sağlık teknikeri ve destek personeli..
GİRİŞ 02.12.2021 09:01 GÜNCELLEME 02.12.2021 09:07

Fırat Üniversitesi; Hemşire, Psikolog, Sağlık Teknikeri ve Destek Personeli kadrolarına 60 kişilik sözleşmeli personeli alımı yapıyor. Başvuru yapacak adayların 2020 KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmaları gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Türk Vatandaşı olmak, 

  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

  • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak, 

  • 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, 

  • Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak, 

  • 2020 KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak, 

  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

Not: Atanmaya hak kazanan adayların yapılacak arşiv araştırmasından sonra ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir.

KADROLAR VE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.  Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır. 

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.  Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.

 
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Doğalgaza zam yok
Büyük akaryakıt operasyonu! 1 milyon litre...Bakan Yerlikaya duyurdu