İçişleri Bakanlığı 7.500 TL maaş ile personel alımı başladı! KPSS 60 puan ile başvuru imkanı...

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere; Çağrı Karşılama Personeli, Avukat, Arşiv Uzmanı, Mütercim Tercüman, Sosyal Çalışmacı, Psikolog ve Mühendis alımları başladı. Adaylara ödenecek maaş miktarı ise 4.000 TL ile 7.500 TL arasında olacaktır. Peki İçişleri Bakanlığı başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı 7.500 TL maaş ile personel alımı başladı! KPSS 60 puan ile başvuru imkanı...
İçişleri Bakanlığı 7.500 TL maaş ile personel alımı başladı! KPSS 60 puan ile başvuru imkanı...
GİRİŞ 01.12.2021 08:55 GÜNCELLEME 01.12.2021 08:59
Bu Habere 4 Yorum Yapılmış

Resmi Gazete’te yayınlanan ilana göre İçişleri Bakanlığı bünyesine en az 60 KPSS puanı ile 124 kişilik sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Adaylar bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek. Peki İçişleri Bakanlığı hangi kadrolara alım yapıyor?

Üniversite bünyesine KPSS puanıyla en az 4 bin TL maaşla sözleşmeli personel alımı yapılacak!Üniversite bünyesine KPSS puanıyla en az 4 bin TL maaşla sözleşmeli personel alımı yapılacak!

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Bakanlık Merkez Teşkilatı

Bakanlık Taşra Teşkilatı

MAAŞ ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak, 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

 • Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

 • Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarihinden sonra doğanlar), 

ORTAK ŞARTLAR NELER?

 • ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı adayın içerisinde bulunmak, 

 • Başvurular sadece bir İl’e veya Bakanlığa yapılır, birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla İl’e ya da Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. 

 • Avukat, Mühendis(İnşaat, Harita, Makine, Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstri), Arşiv Uzmanı, Mütercim-Tercüman (İngilizce), Sosyal Çalışmacı ve Psikolog pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıda her pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak; 

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması, 

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

AVUKAT : 

Hukuk Bölümünden mezun olmak, b-Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak, 

ARŞİV UZMANI: 

Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak, 

MÜHENDİS: 

Bilgisayar Mühendisi: Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak. Yazılım Mühendisi: Fakültelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. Makine Mühendisi: Fakültelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak. Elektrik- Elektronik Mühendisi: Fakültelerin Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak. Elektronik Haberleşme Mühendisi: Fakültelerin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olmak. Harita Mühendisi: Fakültelerin Harita Mühendisliği bölümünden mezun olmak. İnşaat Mühendisi: Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak. Endüstri Mühendisi: Fakültelerin Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Programları, Endüstri Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. 

MÜTERCİM- TERCÜMAN:

(İngilizce): a-Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce), bölümlerinden birisini bitirmiş olmak.

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) bir belgeye sahip olmak. 

PSİKOLOG:

Fakültelerin Psikoloji bölümünden mezun olmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI: 

Fakültelerin Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden birisini bitirmiş olmak. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak, c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. 

ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ: 

Ön Lisans Mezunları İçin (Diğer)

Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü hariç ön lisans mezunu olmak, 

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak, b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. Ön Lisans Mezunları İçin (Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Mezunları) 

İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak, b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak, c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. 

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar; giriş(sözlü) sınav başvurularını e- Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer KapısıKamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru tarihleri arasında Bakanlığımız https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir. 

Başvurular 29 Kasım 2021 tarihinde saat:9:30’da başlayıp, 03 Aralık 2021 tarihinde saat:17:30’da sona erecektir. 

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.

YORUMLAR 4
 • Nunu 2 yıl önce Şikayet Et
  35'e kadar oku kpss kas sonra sen 35 oldun almıyoz seni ne halin varsa gör
  Cevapla
 • Dyg 2 yıl önce Şikayet Et
  Kaç adet tercih hakkı var acaba
  Cevapla
 • çakır 2 yıl önce Şikayet Et
  bu ülkede 30-35 yaşını geçtinmi git başının çaresine bak deniyor
  Cevapla
 • Žpof 2 yıl önce Şikayet Et
  Yas sınırı 35 yukarısı genç degil ama emeklide olmaz emeklilik yaşına kadr herkez memur olabilmeli adalet budur
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Guterres görevi süresince ilk kez Gazze için yetkisini kullandı
 Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu