Adalet Bakanlığı 500 icra katibi başvuru kılavuzu! Lise, önlisans ve lisans mezunu KPSS...

Adalet Bakanlığı tarafından uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre 500 sözleşmeli icra katibi alınacaktır. Adayların en az ortaöğretim mezunu olmaları ve 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı 500 icra katibi başvuru kılavuzu! Lise, önlisans ve lisans mezunu KPSS...
Adalet Bakanlığı 500 icra katibi başvuru kılavuzu! Lise, önlisans ve lisans mezunu KPSS...
GİRİŞ 06.03.2022 09:38 GÜNCELLEME 06.03.2022 09:58
Bu Habere 2 Yorum Yapılmış

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre Adalet Bakanlığı bünyesine 500 kişilik icre katibi alımı yapılacak. Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 1. Türk vatandaşı olmak, 

 2. Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı 2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonrası doğumlu olanlar), 

 3. Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

 4. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 

 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

 7. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

 8. En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak, 

 9. Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir. 

KPSS ŞARTI NEDİR?

 • Lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında 70 Puan (KPSS-2020) KPSSP3 

 • Ön lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında 70 Puan (KPSS-2020) KPSSP93,

 • Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında 70 Puan (KPSS-2020) KPSSP94

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 01/03/2022 – 17/03/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adaylar, icra kâtipliği sözleşmeli pozisyonları için sınavı yapacak adalet komisyonlarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı olarak sınav izni verilen mahallerden herhangi birinde istihdam edilebileceklerdir. 

Adayların öğrenim durumları web servisleri aracılığı ile KPSS-2020’de lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türündeki puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Başvuru aşamasında e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacak olup, alınamayan veya hatalı olan öğrenim bilgileri adaylar tarafından yüklenecek olan diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği, 

 • Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge (Transkript) veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir. Açıköğretim fakültelerinde görülen daktilografi ve bilgisayar dersi kabul edilmeyecektir.) 

 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (EK-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu dışında başka form kullanılmayacaktır.) 

 • Sağlık Beyanı Formu, (EK-3’te bulunan formun bilgisayar ortamında doldurularak çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ!

YORUMLAR 2
 • Tual 9 ay önce Şikayet Et
  68 puan altı olsaymış
  Cevapla
 • Turul 9 ay önce Şikayet Et
  Yaş 45 olmali.
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Bakan Yanık'dan çocuk istismarı iddiasına sert tepki: Takipçisi olacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerleme oranındaki yetkisini kullanacak mı?