AFSÜ İŞKUR üzerinden en az lise mezunu geçici işçi alımı yapıyor! Başvuru için son bugün son...

AFSÜ en az lise mezunu geçici işçi alım ilanı yayınladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek personel alımı için adaylardan özellikle görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) bulunmama şartı aranıyor. İşte başvuru ekranı...

AFSÜ İŞKUR üzerinden en az lise mezunu geçici işçi alımı yapıyor! Başvuru için son bugün son...
AFSÜ İŞKUR üzerinden en az lise mezunu geçici işçi alımı yapıyor! Başvuru için son bugün son...
GİRİŞ 17.06.2022 09:18 GÜNCELLEME 17.06.2022 09:19

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliği 3’üncü maddesi bendi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden geçici işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Bahçe Bakım Elamanı kadrosunda görevlendirilecek adaylar için yayınlanan ilanda başvuru şartları, tarihi ve şekline ilişkin merak edilen tüm detaylara yer verildi. Ayıca başvuruda bulunacak adayların görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) bulunmaması gerekiyor.

Son Başvuru Ne Zaman?

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi geçici işçi alımı başvuruları 13 Haziran 2022 tarihinde başladı. Adaylar Türkiye İş Kurumu esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx resmi internet sitesi üzerinden 17 Haziran 2022 tarihine kadar online olarak başvurularını tamamlayabilecek. 

BAŞVURU EKRANI

Gerekli Belgeler Neler?

1. Başvuru dilekçesi

2. Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi 

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.) 

4. Son bir ay içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.) 

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir. 

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.) 

7. SGK’den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge.(e-Devlet çıktısı)

Türkiye İş Kurumu

Başvuru Şartları Neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaraları alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumunda emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. Deneme süresi iki ay olup bu süre içerisinde başarısız olanların işe akitleri fesh edilecektir.

5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorunun olmadığı belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır.(Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde “talebin ilanından itibaren adaylara (…)(1) 5 günlük başvuru süresi tanınır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işgücü taleplerini yapılan başvurularda kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle:3/4/2015-2015/7525K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092K.)”

7. Başvuran adaylar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 41 yaşından gün almamış olmak.

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)

10. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

RESMİ İLAN METNİ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Depremden yıllar öncesi ve sonrası böyle görüntülendi
MSB acı haberi duyurdu: Bir şehidimiz var