Dokuz Eylül Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Başvuru detayları neler?

Dokuz Eylül Üniversitesi en az lise mezunu 28 personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları duyuran kurum, KPSS puan sıralaması esas alarak adayları yazılı ve sözlü mülakata davet edecek. İşte başvuru şekli...

Dokuz Eylül Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Başvuru detayları neler?
Dokuz Eylül Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Başvuru detayları neler?
GİRİŞ 13.08.2022 09:28 GÜNCELLEME 13.08.2022 09:28

Dokuz Eylül Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası uyarınca 3 Büro Personeli, 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Hemşire, 5 Sağlık Teknikeri, 10 Destek Personeli olma üzere toplamda 28 personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, yayınladığı ilan ile başvuru şartlarından tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıkladı. 

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Dokuz Eylül Üniversitesi  personel alımı başvuruları 9 Ağustos 2022 tarihinde başlayıp 24 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte son başvuru tarihine kadar üniversitenin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ayrıca posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek.

Kadro ve DetaylarıKadro ve Detayları

GEREKLİ BELGELER NELER?

1- Başvuru Formu (Adaylar //www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular linkinden temin edeceklerdir)

2- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin ön ve arka yüzlü fotokopisi (1 adet)

3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet)

4- Fotoğraf (1 adet)

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

6- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.)

7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat eden adaylar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının fotokopisi ile boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belge.

8- Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adaylar için sürücü belgesi fotokopisi.

 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali bulunmamak.(Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracaklarda askerliğini yapmış olmak şartı aranmaktadır.)

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 ncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kampüs

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim veya Dengi Okul mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

  • Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan "Aranan Nitelikler" in tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.

  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

  • Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu bulunmamak. 

  • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler " hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

  • Başvuracak adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını

  • kabul etmiş sayılırlar.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Bakan Koca'dan son dakika yeni randevu sistemi açıklaması!
Dünyada çok sayıda ülkenin lideri havacılık kazalarında öldü