Trakya Üniversitesi 11 boş kadro için personel arıyor! Başvuru detayları neler?

Trakya Üniversitesi 11 boş kadro için personel alım ilanı yayınladı. Kadrolara ilişkin kontenjan ve şartları açıklayan üniversite, en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. İşte başvuru şekli

Trakya Üniversitesi 11 boş kadro için personel arıyor! Başvuru detayları neler?
Trakya Üniversitesi 11 boş kadro için personel arıyor! Başvuru detayları neler?
GİRİŞ 13.08.2022 10:01 GÜNCELLEME 13.08.2022 10:02

Trakya Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca Eczacı, Hemşire, Psikolog, Sağlık Teknikeri, Mimar, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Büro Personeli, Destek Personeli ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları, tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, en az lise mezunu adaylar arasından görevlendirme sağlayacak. 

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Trakya Üniversitesi personel alımı başvuruları 11 Ağustos 2022 tarihinde başlayıp 22 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor. 

Kadro ve DetaylarıKadro ve Detayları

GEREKLİ BELGELER

1- Kimlik Belgesi fotokopisi,

2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,

3- Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi, çalışma veya tecrübeye ilişkin belgeler (Sertifikalar ilanın yayın tarihinden önce alınmış olmalıdır. Sonradan alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir)

4- Lisans mezunları için; 2020 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için; 2020 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için; 2020 KPSSP94 puanını gösteren belge

5- Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi,

6- Eczacı pozisyonu için KPSS Puanı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde alınacak Eczacı yazılı ve / veya sözlü sınav yoluyla belirlenecek olup, ayrıca duyurulacaktır

7- 1 adet fotoğraf

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

6- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, 8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

RESMİ İLAN METNİ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Sokak köpeği adama saldırdı, köpeksever kadın polise "vurma" diye bağırdı!
Bakkala güvendi, evine girince hayatının şokunu yaşadı