Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 60 puan ile personel alımı! Başvuru için son 6 gün...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirtilen kadrolara en az lise mezunu personel alımı yapacağını ilan etti. İşte başvuru şartları ve ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 60 puan ile personel alımı! Başvuru için son 6 gün...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 60 puan ile personel alımı! Başvuru için son 6 gün...
GİRİŞ 10.12.2022 13:24 GÜNCELLEME 10.12.2022 13:24

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere Mühendis, şehir Plancısı, Mimar, Diyetisyen, Kütüphaneci, Tekniker, Teknisyen, Büro Personeli, Şoför, Destek Personeli, Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi Kadrolarına toplamda 145 personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, yine beraberinde adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar...

İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 8.583 temizlik görevlisi alımı! (İŞKUR İŞ İLANLARI 2022)İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 8.583 temizlik görevlisi alımı! (İŞKUR İŞ İLANLARI 2022)

KPSS 70 puan şartı aranıyor! MEB 48.831 TL maaş ile personel alımı yapacak! İşte başvuru şartlarıKPSS 70 puan şartı aranıyor! MEB 48.831 TL maaş ile personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 5 aralık 2022 tarihinde başlayıp 16 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak başvurularını kolayca yapabilecek.

BAŞVURU EKRANI

GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Sistem kimlik belgesindeki fotoğrafı getirecektir. Fotoğrafı bulunmayanlar ise başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.) 

b) Adres bildirimi, sağlık durumları, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin beyanları.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.).

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1-Mühendis (Elektrik- Elektronik) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

2-Mühendis (Harita-Jeodezi) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita
Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

3-Mühendis (Makine) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği,
Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

4-Mühendis (İnşaat) pozisyonuna atanabilmek için;

a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

5-Şehir Plancısı pozisyonuna atanabilmek için;

a) Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

6-Mimar pozisyonuna atanabilmek için;

a) Mimarlık lisans programından mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

7-Mimar (Peyzaj Mimarı) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj
Mimarisi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım lisans
programlarının birinden mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

8-Diyetisyen pozisyonuna atanabilmek için;

a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

9-Kütüphaneci pozisyonuna atanabilmek için;

a) Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik,
Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

10-Tekniker (Elektrik-Elektronik) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Elektrik veya Elektrik Teknolojisi, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik,
Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği
ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

11-Tekniker (Sıhhi Tesisat Teknikeri) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikerliği Programı, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Programı, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Programı, Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Yapı İnşaat önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b)2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

12-Teknisyen (İklimlendirme ve Soğutma Teknisyeni) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından
mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

13-Teknisyen (İnşaat-Yapı Teknisyeni) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Ahşap Teknolojisi
Alanı - Ahşap Yapı (Doğramacılık) Dalından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

14-Teknisyen (Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan
Tasarımı Alanı ve Dallarından, Ahşap Teknolojisi Alanı - Ahşap Yapı (Doğramacılık)
alanlarından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

15- Büro Personeli (Adalet) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk
Sekreterliği Dalından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

16- Büro Personeli pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı ve Dallarının, Halkla İlişkiler ve
Organizasyon Hizmetleri Alanı, Muhasebe ve Finansman Alanı ve Dalları veya Büro
Yönetimi Alanı ve Dallarından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

17- Büro Personeli (Büro yönetimi ve sekreterlik) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

18-Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim kurumlarının ulaştırma hizmetleri alanı ve dallarından mezun olmak
b) B sınıfı ehliyete sahip olmak.
c) Başvuru son günü itibarıyla 5 yıllık sürücü belgesine sahip olmak.
c) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

19-Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim kurumlarının ulaştırma hizmetleri alanı ve dallarından mezun olmak.
b) D sınıfı ehliyete sahip olmak.
c) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

20-Destek Personeli (Yiyecek İçecek Hizmetleri) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı - Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı - Ev Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı - Turizm / Otelcilik ve Turizm Dalının birinden mezun olmak. Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dallarından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı - Turizm Endüstrisi servis Hizmetleri Dalından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

21-Destek Personeli (Temizlik Personeli-Erkek) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

22-Destek Personeli (Temizlik Personeli-Kadın) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

23- Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik
Kartı’na (silahlı ibareli) sahip olmak. 
d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.
e) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

24-Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.
d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.
e) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak. 

RESMİ İLAN METNİ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Tacikistan'da başörtüsü tamamen yasaklandı
Maliye harekete geçti! Cezası 20 milyon TL'ye çıkıyor