JGK 60 KPSS puan ile toplamda 1.680 Astsubay alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı en az 60 KPSS puan ile toplamda 1.680 muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın astsubay alımı yapıyor! Başvuru kılavuzu ve ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz

JGK 60 KPSS puan ile toplamda 1.680 Astsubay alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?
JGK 60 KPSS puan ile toplamda 1.680 Astsubay alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?
GİRİŞ 15.01.2023 10:05 GÜNCELLEME 15.01.2023 10:26

Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın 1.680 astsubay temini yapılacağı açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan komutanlık adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Kadrolara göre değişiklik gösteren eğitim şartı ile yayınlanan kılavuzda detayları belirtildi.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuruları 30 Aralık 2022 günü başlayıp, 15 Ocak 2023 günü saat 23:59’a kadar devam edecek.

Adaylar sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla başvurularını yapacak.

BAŞVURU EKRANI

Kadro Detayları

BAŞVURU ŞARTLARI 

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1’inci maddedeki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans ve ön lisans mezuniyetlerini kapsamaktadır.) Tablo-1 ve Tablo-2’de belirtilen lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,

ç. Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2021-2022 yılında yapılan KPSS’den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

d. Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2022 yılında yapılan KPSS’nin genel kültür ve genel yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80’ini (En az 48 puan ve üstü) almış olmak, 

e. 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),
(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1990 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir. (Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir. Bu durumdaki adaylar Emekli Sandığı Kanunu 40’ıncı maddesinde belirtilen yaş hadlerine tabidir.)],

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ğ. 5237 sayılı Kanunun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
(2) Affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelevi, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

i. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

j. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

l. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak,

m. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

n. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

o. Hamile olmamak

RESMİ KLAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Trump'a suikast girişiminde yeni gelişme! Skandal detay ortaya çıktı
Karanlık güç devrede... 'Pensilvanya'daki kurşun Trump'a gözdağı!'