Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS şartlı ve şartsız astsubay alımı yapacak! Başvurular bugün sona erecek

Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS şartsız ve KPSS puan şartlı belirtilen kadrolara sözleşmeli astsubay alımı yapacağını ilan etti. 4'ü kadın 67'si erkek olmak üzere toplamda 71 personel temini sağlanacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS şartlı ve şartsız astsubay alımı yapacak! Başvurular bugün sona erecek
Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS şartlı ve şartsız astsubay alımı yapacak! Başvurular bugün sona erecek
GİRİŞ 15.01.2023 14:37 GÜNCELLEME 15.01.2023 14:37

Sahil Güvenlik Komutanlığı, karargah ile bağlantısı bulunan kurumlarda istihdam etmek üzere Güverte, İkmal, Bilgi Teknolojileri ve İdari Branşlarda sözleşmeli erkek ve kadın astsubay temini yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan Komutanlık, bazı branşlarda KPSS 60 puan şartı ararken Güverte için başvuracak adaylardan KPSS puan şartı istemiyor. İşte ilanda yer alan diğer ayrıntılar...

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı başvuruları 30 Aralık 2022 günü başlayıp, 15 Ocak 2023 günü saat 23:59’da sona erecek.

Adaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet Kapısı vasıtasıyla giriş yaparak başvuru işlemini tamamlayacak.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI 

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen Önlisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve belgesi sisteme yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

d. KPSS puan şartı aranan branşlar için; 2022 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları, [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve(j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80’ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak,

e. 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve;

(1) Güverte branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’ kararlı sağlık Raporunu almak,

(2) İkmal branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’ kararlı sağlık Raporunu almak,

(3) Bilgi Teknolojileri ve İdari branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık Raporunu almak,

ğ. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

(2) Affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye bulunmadığına dair beyan sunmak,

i. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

j. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

l. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak,

m. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

n. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

o. Hamile olmamak

RESMİ İLAN METNİ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Son Dakika: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında 50 gemiyle geçit töreni
 Pakistan'dan tarihi Netanyahu kararı! İmzalar atıldı, resmen ilan edildi