Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 50 KPSS ile 186 personel alıyor! Lise, önlisans ve lisans mezunu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lise, önlisans ve lisans mezunu 186 personel alacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli seçme sınavından lise için P94, önlisans için P93 ve lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 50 KPSS ile 186 personel alıyor! Lise, önlisans ve lisans mezunu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 50 KPSS ile 186 personel alıyor! Lise, önlisans ve lisans mezunu
GİRİŞ 26.02.2023 16:49 GÜNCELLEME 26.02.2023 16:49

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesine 186 kişilik sözleşmeli personel alımı yapılacak.

KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

Lise Mezunu: 24 Temizlik Personeli, 1 Garson, 2 Kaloriferci, 3 Şoför, 3 Destek Personeli, 10 Teknisyen, 35 Hemşire, 13 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 

Önlisans Mezunu: 4 Tekniker, 2 Programcı, 10 Sağlık Teknikeri, 7 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 

Lisans Mezunu: 2 Diğer Sağlık Personeli, 35 Hemşire, 34 Büro Personeli

 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.  

 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.  

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.  

 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.  Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.  

 • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.  

 • Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verenler, beyanda bulunanlar veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Sözleşme yapılmış olsa dâhi feshedilir.  

 • Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

 • İlan edilen sözleşmeli pozisyonlara müracaat edecek adayların görevini yapmaya engel olacak sağlık sorununun ve vardiyalı çalışmaya engel durumunun bulunmaması gerekmektedir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI 

 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetleri sağlamak. 

 2. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak. 

 3. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

 4. Üniversitemize bağlı ilçelerimizdeki yüksekokullarımızda ihtiyaç olduğunda görevlendirme yapılabilecektir.

DESTEK PERSONELİ GÖREV TANIMI 

 1. Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odalarıyla ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri temizlemek, 

 2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak, 

 3. Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,

 4. Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya, mobilya veya yükleri taşımak, 

 5. Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek, 

 6. Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak, 

 7. Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek, 

 8. Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek, 

 9. Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak. 

 10. Üniversitemize bağlı ilçelerimizdeki yüksekokullarımızda ihtiyaç olduğunda görevlendirme yapılabilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI  

Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) adayların Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

Ahmet Işık Haber7.com - SEO Editörü
Haber 7 - Ahmet Işık

Editör Hakkında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden (İngilizce-Almanca) 2015 yılında mezun oldu. 6 yıllık gazeteci. TRT’de staj yaptı. Haber7.com’da mesleğe ilk adımı atarak internet haberciliğine başladı. Halen Haber7.com’da SEO editörü olarak görev yapmaktadır.
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Bakan Işıkhan en fazla prim borcu olan belediyeleri açıkladı!
Galatasaray, Elias Jelert'i KAP'a bildirdi!