Gümüşhane Üniversitesi en az 60 KPSS puan ile personel alımı yapıyor! Başvuru için bugün son gün...

Gümüşhane Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şekline ilişkin merak edilen detaylar ise yayınlanan ilan ile duyuruldu. İşte ayrıntılar...

Gümüşhane Üniversitesi en az 60 KPSS puan ile personel alımı yapıyor! Başvuru için bugün son gün...
Gümüşhane Üniversitesi en az 60 KPSS puan ile personel alımı yapıyor! Başvuru için bugün son gün...
GİRİŞ 20.02.2023 09:25 GÜNCELLEME 20.02.2023 09:40
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

Gümüşhane Üniversitesi e 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrası uyarınca Destek Personeli, Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi ve Teknisyen kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı. Ayrıca kurum tüm adaylardan en az 60 KPSS puan şartı aradığını belirtti.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Gümüşhane Üniversitesi personel alımı başvuruları 6 Şubat 2023 tarihinde başlayıp 20 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar üniversitenin resmi internet sayfası www.gumushane.edu.tr'den temin edilecek başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer belgeleri eksiksiz bir şekilde doldurmak suretiyle Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1- Başvuru formu (www.gumushane.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2- Başvuru dilekçesi (www.gumushane.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

3- Nüfus cüzdanı veya Kimlik kartı fotokopisi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

4- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5- 2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6- SGK Hizmet Dökümü. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

8- 3 adet vesikalık fotoğraf.

9- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı: Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; son başvuru tarihi itibariyle Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresinin olması gereklidir.

10- Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge: Güvenlik görevlisi pozisyonu için; başvuru tarihleri içinde sağlık kuruluşlarından alınan, boy-kilo durumu ile beden kitle endeksi tam ve net olarak yazılı olan imzalı ve kaşeli belge. (Obezite İzlem Raporu olarak istenebilir)

11- Sürücü Belgesi: Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesinin fotokopisi.

12- Başvurulan pozisyon ile ilgili onaylı belge ve/veya sertifikalar.

BAŞBURU ŞARTLARI NELER?

1- Başvuracak adaylarda yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak

2- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

3- Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak.

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6- Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak.

7- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

8- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

9- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

10- Belirtilen öğrenim düzeyi mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

11- Adayların 2022 KPSS’ye girmiş olması, nitelikte belirtilen asgari KPSSP94, KPSSP93 puan türüne sahip olması gerekmektedir.

12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

13- Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarına başvuracak adaylar için 5188 sayılı Kanunun 10. maddesindeki şartları taşıyor olmak, özel güvenlik sertifikasıyla birlikte göreve başlayacağı tarih itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Vardiya ve nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

14- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

15- Başvuru yapılan pozisyon ile ilgili onaylı belge veya sertifika sahibi olmak.

16- KPSS’den yüksek puan almak atamada tek başına yeterli değildir. Atanma hakkı kazanan adaylar ihtiyaca göre Merkez kampüs ve İlçe merkez yerleşkelerinde bulunan birimlere dağıtılacaktır.

17-Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR 1
  • Adam 1 yıl önce Şikayet Et
    Neden puanı o kadar çok düşürmüş. Gece gündüz iyi puan alayım diye çalışanlar var
    Cevapla
DİĞER HABERLER
Borussia Dortmund, Nuri Şahin'i açıkladı!
Bayram başlamadan Bodrum’da trafik başladı! Araçlar kilometrelerce kuyruklar oluşturdu