Osmangazi Üniversitesi en az lise mezunu 282 personel alımı bitiyor! Başvuru için son 2 gün...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları ise açıkladı.

Osmangazi Üniversitesi en az lise mezunu 282 personel alımı bitiyor! Başvuru için son 2 gün...
Osmangazi Üniversitesi en az lise mezunu 282 personel alımı bitiyor! Başvuru için son 2 gün...
GİRİŞ 25.02.2023 15:00 GÜNCELLEME 25.02.2023 15:01

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca Mühendis, Eczacı, Psikolog, Biyolog, Hemşire, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Tekniker, Teknisyen, Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı, Temizlik Görevlisi, Çözümleyici Sistem Programcısı ve Programcı kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı. Ayrıca kurum başvuru süreci kapsamında belirtilen kadrolara KPSS puan sıralamasını esas alarak görevlendirme gerçekleştirecek.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı başvuruları 13 Şubat 2023 tarihinde başlayıp 27 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar www.ogu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek, Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezinde oluşturulacak başvuru masalarına şahsen başvuruda bulunacak. Posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru Formu (Başvuru Formuna KPSS Puanı yazılırken tam, okunaklı ve arasında virgül (,) kullanarak yazılması gerekmektedir.)

2-1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formunun ilgili bölümüne yapıştırılmış olması gerekmektedir.

3-2022 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Kontrol kodu net ve okunur olan KPSS sonuç belgesi)

4-Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-Devlet çıktısı )

5-Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-Devlet çıktısı)

6-Adli Sicil Kaydı ( e-Devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-Devlet çıktısı)

7-Nüfus cüzdanı fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)

8-SGK hizmet dökümü ( e-Devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-Devlet çıktısı)

9-Aranan nitelikler kısmında istenen sertifika/belgelerin fotokopisi

10-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifikanın fotokopisi

11-Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adayların vücut kitle endeksini herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları belge ile belgelendirmek.

12-6698 sayılı KVKK Mevzuatı uyarınca hazırlanan İdari Personel Adayı Aydınlatma Metni (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasından temin edilecektir.)

13-6698 Sayılı KVKK Mevzuatı Uyarınca hazırlanan İdari Personel Adayı Açık Rıza Metni (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasından temin edilecektir.)

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1-Başvuru yapacak adaylarda öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

A-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
B-(Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
C-Askerlikle İlişiği bulunmamak (terhis, muaf veya tecilli olmak)
D- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Kadroya atanmaya hak kazanan adaylardan buna ilişkin tam teşekkülü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir).

2-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

3-2022 KPSS(B) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

2826-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

7-17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre işlem yürütülecektir.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Rusya, Akkuyu NGS'nin maliyetini açıkladı
Erdoğan'dan Eurofighter açıklaması: Almanya yumuşadı