Trabzon Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı! Başvurular bugün bitecek?

Trabzon Üniversitesi en az 65 KPSS puan ile belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edine tüm detaylar ise açıkladı.

Trabzon Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı! Başvurular bugün bitecek?
Trabzon Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı! Başvurular bugün bitecek?
GİRİŞ 20.02.2023 09:20 GÜNCELLEME 20.02.2023 09:39

Trabzon Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek Avukat, Tekniker, Teknisyen, Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan üniversite yine adaylardan en az 65 KPSS puan şartı arıyor. Başvuru sürecine ilişkin diğer merak edilen detaylar ise yayınlanan ilanda açıklandı.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Trabzon Üniversitesi personel alımı başvuruları 6 Şubat 2023 tarihinde başlayıp 20 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar başvuru formu ile birlikte Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurularını yapacak.

GEREKLİ BELGELER NELER?

  • 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

  • Özgeçmiş

  • Diploma Örneği (E-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belge)

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi

  • Başvuru Formu

  • Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

  • Güncel adli sicil kaydı (E-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)

  • 2 adet güncel vesikalık fotoğraf

  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve beden kitle endeksini gösterir belge

  • Teknisyen pozisyonu için aranan niteliklerde istenilen özel şarta ilişkin belge (hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge ve SGK hizmet dökümü) 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- İlan edilen pozisyonlara başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel şartlar ile yukarıdaki tabloda “aranan nitelikler” kısmındaki özel şartlar aranacaktır. Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin 5’inci fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü uyarınca bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu P3 puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) grubu P94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca aranan nitelikler kısmındaki özel şartlara ilişkin belgeler / sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak (Vardiyalı çalışma sistemi bulunan pozisyonlar için).

6- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar ilana başvuruda bulunamaz.

7- İlanda belirtilen genel ve aranan nitelikler kısmındaki özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibarıyla sağlanıyor olması gerekmektedir.

8- Başvurular incelendikten sonra nihai olarak atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri, evrak teslim tarihleri ile görevlerine başlayışları Üniversitemiz https://trabzon.edu.tr/ web adresi ile Personel Daire Başkanlığının https://personel.trabzon.edu.tr// web adresinde ilan edilecektir.

9- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Başvuru veya atanma için istenilen belgeleri eksik teslim eden, geç başvuruda bulunan, başvuru formunu imzasız olarak teslim eden veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Fax veya elektronik posta (e-mail) yolu yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
AK Parti'den başıboş köpek sorunu açıklaması: Meclis tatile girmeden yasalaşır
Emeklinin ücretsiz tatil yapacağı şehirler belli oldu