Dumlupınar Üniversitesi KPSS 50 puan ile personel alımı! Başvurular bugün bitiyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylara ve resmi ilan metnine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dumlupınar Üniversitesi KPSS 50 puan ile personel alımı! Başvurular bugün bitiyor
Dumlupınar Üniversitesi KPSS 50 puan ile personel alımı! Başvurular bugün bitiyor
GİRİŞ 08.03.2023 09:15 GÜNCELLEME 08.03.2023 09:38

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Büro Personeli, Tekniker, Şoför, Basik Bakım ve Aşçı kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan üniversite en az lise mezunu adaylar arasından görevlendirme yapacağını açıkladı. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların en az 50 KPSS puana sahip olması gerekiyor.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alımı başvuruları 22 Şubat 2023 tarihinde başlayıp 8 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi / Kütahya adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığına gerekli belgeler ve başvuru formu ile birlikte şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1- 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

2- Başvuru formu ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.) (fotoğraflı ve imzalı), (Nitelik kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır.)

3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

4- Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)

5- Fotoğraf (1 Adet)

6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

7- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalıdır.)

8- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi

9- Destek Personeli (Şoför) ilanı için SRC-2 Belgesi

10- Destek Personeli (Aşçı) ilanı için istenilen Sertifika veya Ustalık Belgesi

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

4- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

5- 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Başvuru esnasında ilan şartlarına göre 2022 KPSS P93 Puanı veya 2022 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

6- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

7- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

8- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

10- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

11- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacak; Araştırma sonucunun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

12- KPSS' de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

14- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.

15- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde 6 gereği "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

16- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Milyonların gözü Meclis'te! Bu hafta yasalaşıyor, emekli zam farkları ne zaman yatacak?
Altın fiyatlarında 'Biden' etkisi: Fiyatlar hemen değişti