Karayolları Genel Müdürlüğü 102 personel alımı devam ediyor! Önlisans ve lisans mezunu...

Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam etmek üzere 102 sözleşmeli personel alacak. Mülakatsız olarak yapılacak alımlar 12 farklı kontenjanda ve 16 farklı şehirde olacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 personel alımı devam ediyor! Önlisans ve lisans mezunu...
Karayolları Genel Müdürlüğü 102 personel alımı devam ediyor! Önlisans ve lisans mezunu...
GİRİŞ 21.03.2023 12:04 GÜNCELLEME 21.03.2023 12:04

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 102 kişilik personel alacak. Adayların ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ön Lisans), Lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabilmeleri için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) girmiş olmaları gerekmektedir. Ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

KGM KONTENJAN DAĞILIMI

Alımlar aşağıdaki kontenjanlarda Önlisans ve Lisans mezunu adaylardan gerçekleştirilecek.

 • 51 Büro Personeli,

 • 14 İnşaat Mühendisi,

 • 5 Makine Mühendisi,

 • 1 Elektrik - Elektronik Mühendisi,

 • 3 Jeofizik Mühendisi,

 • 3 Mimar,

 • 2 Şehir Plancısı,

 • 6 Avukat,

 • 4 İnşaat Teknikeri,

 • 3 Elektronik Teknikeri,

 • 8 Ulaştırma Teknikeri,

 • 2 Beton Teknikeri.

HANGİ ŞEHİRLERDE ALIM YAPILACAK?

 1. Elazığ,
 2. Erzurum,
 3. Bursa,
 4. Kastamonu,
 5. Sivas,
 6. Kars,
 7. Ankara,
 8. Trabzon,
 9. Diyarbakır,
 10. Van,
 11. Konya,
 12. Mersin,
 13. Kayseri,
 14. Samsun,
 15. Antalya,
 16. Bursa.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Başvuruda bulunacak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir.

 2. Adayların durumunun “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Yeniden hizmete alınma” başlıklı Ek madde 1 de belirtilen (Ek:22/11/2010-2010/1169) “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. Ancak aynı maddenin a, b ve c bentlerindeki şartları taşıyan adaylarda 1 yıl şartı aranmayacaktır. Ayrıca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapanların/yapmış olanların ilgili yıllara ait Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararında Sınavlar başlıklı 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan “…..sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

 3. Başvuruda bulunacak adayların;

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,
 • Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,
 • Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması,
 • Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması,
 • Tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, mezuniyet belgesi, sertifika, ruhsat vb. diğer belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

Mühendis, tekniker, mimar, şehir plancısı ve avukat pozisyonlarına yerleşecek adaylar için seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Teknikeri pozisyonu için B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Avukatlık pozisyonu için avukatlık ruhsat belgesine sahip olmak.

Büro personeli pozisyonu için bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya üniversitede bilgisayar dersi aldığını gösterir transkript belgesi.

Tüm pozisyonlar için 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER

Başvurular “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 14.03.2023 – 28.03.2023 tarihleri arasında alınacak olup 28 Mart 2023 tarihinde saat 23:59 da sona erecektir.

Adayların KPSS puanı, mezuniyet belgesi, adli sicil belgesi, askerlik durumunu gösterir belge ve kimlik bilgileri başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri sistemden otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir. Ayrıca adayların tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, bilgisayar sertifikası veya transkript belgesi, Avukatlık ruhsat belgesi başvuru sırasında ek dosya olarak yüklenmelidir.

Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin Yüksek Öğretim Kurumunca denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir...” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Başvuru tarihi sonunda “ASİL” olarak yerleşen adaylardan daha sonra Genel Müdürlüğümüze ibraz edeceği belgeler duyuru şeklinde yayımlanacak olup adayların Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesini www.kgm.gov.tr takip etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

Ahmet Işık Haber7.com - SEO Editörü
Haber 7 - Ahmet Işık

Editör Hakkında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden (İngilizce-Almanca) 2015 yılında mezun oldu. 6 yıllık gazeteci. TRT’de staj yaptı. Haber7.com’da mesleğe ilk adımı atarak internet haberciliğine başladı. Halen Haber7.com’da SEO editörü olarak görev yapmaktadır.
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Dünya Bankasından Türkiye açıklaması! Anlaşmanın detayları paylaşıldı
İran'dan operasyon! Füzeler peş peşe havalandı! Yeni görüntüler paylaştılar