Nuri Pakdil'den her Müslüman'a çağrı!

Kudüs aşkının yaşanan efsanesi Nuri Pakdil, kutsal Mirac topraklarını özgürlüğüne kavuşturmak için her Müslüman'a mücadele çağrısı yaptı.

Nuri Pakdil'den her Müslüman'a çağrı!
Nuri Pakdil'den her Müslüman'a çağrı!
GİRİŞ 19.04.2015 11:37 GÜNCELLEME 19.04.2015 11:56
Bu Habere 8 Yorum Yapılmış

Nil Gülsüm'ün röportajı

"Kudüs Şairi" Nuri Pakdil hayatında ilk kez Filistin'i ziyaret ederek Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı. Kudüs için ilk izlenimlerini de anlatan Pakdil, "Ben uygarlığımızın yabancılaştırılma girişimleriyle yenen hakkımızı geri istiyorum" dedi. Pakdil, en büyük düş ve hedefini de anlattı.

YENEN HAKKIMIZI İSTİYORUM

Batılılaştırma girişimleri Türkiye'de nasıl sonuç verdi?

Türkiye'de Batılılaşma adına uzun yıllardır yapılan girişimler, 'Batıcı aydın' tipini ortaya çıkardı. 'Batıcı aydın' tipi, yerli düşünceye yabancı, tarihini yadsımış, uygarlığından kopmuş, bağsız, boşlukta sallanan, hiçbir tutumu ile artık halkına benzemeyen biridir. Solcu aydın, kendi uygarlığımızdan kopuşumuzun, kendimize yabancılaşmamızın, özgünlüğümüzü yitirişimizin sonucu oluşan kültür emperyalizminin uzantısıdır.

OSMANLI DEVLETİ YOK ORTADOĞU SÖZCÜSÜZ

Türkiye ve İslam dünyası arasında ilişkiler yeniden kuruluyor. Türkiye İslam dünyası için nasıl bir anlam ifade ediyor?

Yurdumun çağ için gereği belli. 'Umut' kelimesi yerine 'Türkiye' adını yazsak yeridir. Çünkü Türkiye, yalnız kendi kendisi için değil, Ortadoğu ülkeleri için de varolmak zorundadır. Çünkü Ortadoğu ülkelerinin sözcüsü, yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti olmuştu. Osmanlı Devletinin yıkılmasıyla, Ortadoğu, sözcüsüz kalmıştır. Çünkü Osmanlı Devleti, Ortadoğu ülkelerini, İslâm uygarlığının belirlediği birlik çizgisinde özenle korumuştu. Ortadoğu ülkeleri, bu birlik çizgisinden saptıkları için, toplumsal ve politik bunalımlara düşmüştür.

Batı uygarlığı'nın egemen olduğu çağımızda, yeryüzünün her köşesinde ve özellikle Müslüman halkların yaşadığı coğrafyalarda, Batı üretimi bir insanlık trajedisi yaşanmaktadır. Batı dünyası, özellikle Müslüman halkların yaşadığı coğrafyalarda, büyük bir kindarlıkla saldırmaktadır Müslümanlara. Batılı sömürgeciler, sömürü ve cinayetlerini, bu parçalanmış coğrafya üzerinde kurulmasını sağladıkları devletlerin kukla yöneticileri üzerinden yürütmektedir. Batılılar, yüreklerinin en gizli köşelerinde hâlâ duran 'Ortadoğu korkusu'nu atamamışlardır. Nedir bu korku? Ortadoğuluların, İslâm uygarlığını yeniden gün yüzüne çıkarmaları olasılığıdır. Ortadoğu halkları İslâm uygarlığını yeniden canlandırabilirlerse, o uygarlık doğrultusunda birlik olabilirlerse, çağın dengesizliği düzeltilebilecektir.

Uygarlık algımızla başlamak istiyorum: Biz kimiz ve dünyanın neresindeyiz?

Halkımızın uygarlık değerlerini İslam öğretisi oluşturmuştur. Türk halkı, Ortadoğuludur, çünkü Ortadoğu uygarlığını oluşturan halklardan birisidir. Batılılaşma adına bizi uygarlığımızdan koparmak isteyenleri biliyoruz. 1923 yabancılaştırma girişimleriyle, uygarlığımızdan koparıldık. 1923 devrimi, halkımızı Batı uygarlığı içine, Batı düşüncesi içine sokmak istedi. Cumhuriyet yönetimi, 'Batılılaşma'yı amaç edinmişti. Ne var ki, bu yöneliş, halkımızın uygarlık değerleriyle çelişiyordu.

Nuri Pakdil'in en büyük düşü ve hedefi nedir?

Benim büyük düşüm, putun ve putçuluğun olmadığı, İslam ideolojisinin egemen olduğu bir Türkiye görmektir; yeryüzündeki tüm Müslümanların birliğinin sağlandığını görmektir.

UYGARLIK HESAPLAŞMASI

Nasıl bir çelişki?

Türkiye'nin bunalımı, bir uygarlık bunalımıdır. Uygarlık seçimini doğru yapamamış halklar bunalımlardan kurtulamazlar. Türkiye, bir uygarlık hesaplaşması içindedir. Türkiye 'resmen' bir uygarlık seçimiyle karşı karşıyadır. Yapmak zorundadır bu seçimi. Hâlâ Batı uygarlığında mı kalacağız, yoksa dönecek miyiz kendi uygarlığımıza, bizi biz yapan, kişiliğimizin kaynağı uygarlığımıza? Sorun, Batı'ya baka baka ağrıyan boynumuzu, kendi uygarlığımıza çevirebilecek miyiz, çeviremeyecek miyiz sorunudur.

ANNEM AŞILADI

Filistin davasının Türkiye'ye maledilmesine yoğun emeği geçmiş bir yazarsınız. Bu çabanın ana tetikleyicisi neydi?

Filistin davasına inanmış ve bu davanın başarıya ulaşması için karınca kararınca çaba sarf etmiş bir yazarım. Bu çabanın ana tetikleyicisi elbette Filistin topraklarının bir parçası olan Kudüs'ün Ezelî Ebedî Ulu Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Mirac'a çıkarken son ayak bastığı bir yer oluşudur. Öte yandan benim Kudüs sevgim çocukluğumda sevgili annem Vecihe Hanım'ın bana yoğun bir şekilde Kudüs sevgisi aşılamasıdır. Elbette, babam Emin Efendi Hoca da bana mütemadiyen Kudüs sevgisi aşılamıştır. Vicdan aklığını koruyabilen her insanın, sadece Filistin'de değil bütün İslam coğrafyasında Batılı Emperyalistler ve yerli işbirlikçileri tarafından ortaklaşa işlenen cürümlere karşı, hiçbir şey yapamıyorsa, en azından bir tavır alması, bunları içinden yargılayarak mahkûm etmesi, çağdaş insan olmanın gereğidir.

OLAĞANÜSTÜ HEYECANLIYDI

Geçtiğimiz ay Kudüs'teydiniz. İlk izlenimleriniz neydi?

Olağanüstü heyecan vericiydi. Cuma namazını El-Aksa Camii'nde kıldık. Filistin'in El-Halil, Nablus şehirlerini ziyaret ettik. Nablus kentinde 'Nuri Pakdil Türk Kız Okulu'nun açılış törenine katıldık. Ramallah'ta Filistin davasının ünlü ismi Yaser Arafat'ın mezarını ziyaret ettik. Çok mütevazı bir mezardı. İşin trajik yanı, bütün caddeler İsrail askerleri ile doluydu. Birlikte gittiğimiz arkadaşlara epeyce zorluk çıkardılar.

BERLİN DUVARI GİBİ

Filistin'de, Berlin duvarıvari tel örgülerle çevrili bir durum var. İsrailliler, Filistinlilerin El-Aksa Camii'ne gelip cuma namazı kılmalarını engelliyorlar. Ortadoğu ülkelerindeki inanç birliğini parçalatmak için Batılılarca (Rusya da bunun içindedir) kurdurulan İsrail devleti, şimdi, işgal ettiği Filistin topraklarında, Batı emperyalizminin, zulmün somut simgesi olarak duruyor. Yahudi, kendi adına doğrudan, Avrupa/Amerika emperyalizmi adına vekâleten cürüm işliyor.

SAYFASI YIRTILMIŞ KİTAP GİBİ

Kudüs, insanlık davasının önemli bir menzili. Kudüs'e borcumuz nedir?

Yurtlarından çıkarılan Müslüman Arapların durumu, çağın utanç tablosudur. İnsan olarak, İsrail'in başta Kudüs olmak üzere, işgal ettiği topraklarda Müslümanlara yaptığı işkenceleri, zulmü nasıl duymamazlıktan, görmemezlikten gelebiliriz? Şimdi tutsak El Aksâ, bütün Müslümanların inançlarını yıkmayı amaçlayan bir inanç cinayetinin suçsuz kurbanı olarak, Müslümanların kalplerinde, sayfaları yırtılmış kitap gibi duruyor. Tutsak Kudüs'e borcumuz, Kudüs'ü savunmaktır, özgürlüğüne kavuşturmaktır. Kudüs'ü savunmak, gerçek bağımsızlığı savunmaktır.

IRKÇI VE BATICI HÜKÜMETLER

Bir zamanlar Filistin, Kudüs diyenler oldukça azdı. Şimdi ise ilgi arttı...
1923 yabancılaştırma girişimlerinin amaçlarından biri, bizi, aynı uygarlık çemberindeki halklardan koparmaktı. Cumhuriyet döneminde, halkın inançları dışında, halka karşı bir edebiyat oluştu. Cumhuriyet dönemi edebiyatı, Asya'dan, Afrika'dan, Ortadoğu'dan kopuktu; daha da kötüsü, Ortadoğu'yu inkâr belgeleriyle doluydu. Irkçı ve Batıcı Cumhuriyet hükümetleri, mazlum halkların değil, Filistin'in değil, Batı'nın çıkarlarını ve Batılı emperyalistlerin kurdurduğu İsrail devletinin çıkarlarını savundu.

FİLİSTİN SEVGİSİNİ SÖKEMEDİLER

Yeni kuşaklar, yoğun bir yabancılaşmanın, kendi kültüründen kopmayı öneren resmî bir öğretinin buyruk kesildiği bir ortamda yetişti. Bu ortamda 'Filistin, Kudüs diyenlerin sayıca ve etkice az' olması şaşırtıcı değildir. Ancak, çok şükür, zorbalar halkımızın yüreğinden Kudüs ve Filistin sevgisini söküp atamamıştır. Şimdi bu sevgi, her gün biraz daha yoğunlaşarak kendi mecrasına doğru ilerlemektedir.

Bu emperyalizmin çağa yansıması ne şekilde?

Çağın sorunu, bir uygarlık sorunudur. Çağımızda savaşlar, artık uluslararasında çıkan savaşlar değildir. Uygarlıklar karşı karşıya geliyor bu savaşlarda. Bu yaklaşımla, düşünmeye alışmalıyız savaşanları. Tüm Ortadoğu ülkelerinde de, Batı'ya karşı direniş hareketleri görüyoruz. Aslında bu, bir uygarlığın varoluş savaşıdır. Düşüne düşüne dönmeliyiz uygarlığımızın bizi çağıran yönüne. Çünkü bir halk, kendi uygarlık değerlerinden kopuk bir düzeyde bulunuyorsa, o halk için ne ekonomik, ne de siyasal bir bağımsızlık söz konusu olabilir. Ben, uygarlığımın değer yargılarından yanayım. Örgütlerin, kurumların değil, bir uygarlığın, İslâm uygarlığının savunucusuyum. Ben, uygarlığımızın yabancılaştırma girişimleriyle yenen hakkını geri istiyorum.

En iyi muhalif AK Parti

1950'lerden günümüze Türkiye'nin siyasal evrimi konusunda yorumunuz ne olur? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de ideolojik bir dostluğunuz var. Erdoğan'a bakışınız nedir?

Türkiye'nin genel siyasi konjonktüründe, 1923'ten sonraki dönemin en iyi muhalif temsilciliğini AK Parti'nin yaptığını düşünüyorum. Resmî ideolojiye bağlı olan, ırkçı ve Batıcı resmî ideolojiyi savunan partiler karşısındaki tek güçlü parti olduğu için AK Parti'nin savunulması gerektiğini söylüyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bir dostluğumuz olduğu herkesin bildiği bir husustur. Tayyip Bey'in davamıza hizmeti çok büyüktür.

Türkiye'ye ömrünü vermiş bir düşünür ve yazar olarak 'emeğime değdi' dediğiniz hususlar nelerdir?

Ben hep inandıklarımı yazdım. Yazdıklarımla hayatım özdeştir. Bugün yeniden dünyaya gelmiş olsam bugüne kadar yaptıklarımı aynen gene yapardım. Yaptıklarımdan pişmanlık duyduğum hiçbir şey yoktur.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK
YORUMLAR 8
 • mehmet 6 yıl önce Şikayet Et
  sayın nuri pakdil. adam gibi adammış
  Cevapla
 • fatih türkeşan 6 yıl önce Şikayet Et
  herşey bizim elimizde.çok çalışıp batının terbiyesizliğini yobazlığını üzerimizden atıp kuran a sıkı sıkı sarılmalıyız....
  Cevapla
 • Kadir 6 yıl önce Şikayet Et
  Nuri Pakdil tarihimizden kopmaktan bahsediyor. ama inatla kullandığı uydurukça da bizi tarihimizden koparanların dayattıkları dildir.
  Cevapla
 • abdullah said 6 yıl önce Şikayet Et
  siz de haklısınız.. bu ikilemden kurtulunamıyor.. Yeni nesil kadir mısıroğlu'nun bediüzzamanın dilini anlamakta zorluk çekiyor. mecburen gazete dilini kullanmak zorunda kalıyorsunuz.. herkes bu davada bir köşeden tutacak.. O filistin davasında çalışmış..
  Cevapla
 • erpinar 6 yıl önce Şikayet Et
  Seni geç tanımışım aziz insan..Rabbim seni, O çok sevdiğin Ulu Önder'le (sav) haşretsin...
  Cevapla
 • aras 6 yıl önce Şikayet Et
  büyük insan helal
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
İstanbul Valiliği: 4 kişi hayatını kaybetti
Lodos devirdi geçti! Türkiye'den korkutan fotoğraflar...