5G trilyon dolarlık bir pazar olacak mı?

Nokia’nın yeni araştırmasına göre, COVID-19’un orta ve uzun vadeli dijital yatırımları ve değer oluşturmayı hızlandırması nedeniyle 5G-etkin sektörler, 2030 yılına kadar küresel GSYİH’ye 8 trilyon dolar katkıda bulunma potansiyeline sahip.

5G trilyon dolarlık bir pazar olacak mı?
5G trilyon dolarlık bir pazar olacak mı?
GİRİŞ 20.10.2020 11:37 GÜNCELLEME 20.10.2020 11:37

Nokia'nın hazırladığı bu yön belirleyici rapor, 5G’nin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemeye ve inovasyonun önümüzdeki on yılını belirlemeye yönelik potansiyelinin altını çiziyor. COVID-19 salgınının, özellikle dijital olarak en az gelişmiş endüstriler arasında dijitalleşmeyi hızlandırarak orta ve uzun vadede 5G'nin değer yaratma potansiyelini daha da artıracağı tahmin ediliyor.

Raporda ayrıca 5G'nin uygulamaya konulması ile işletme performansı arasında net bir bağıntı ortaya konuluyor. Gelişmiş düzeyde 5G’yi benimseyen şirketler, COVID-19 sonrasında verimlilikte net artış (+%10) elde eden tek grup olurken, pandemi sırasında müşteri bağlılığını korumayı veya artırmayı başaran tek grup da onlar oldu.   

5G yatırımı yapan şirketler emsallerinden hızlı büyüyor

5G bakımından olgun şirketler ayrıca emsallerine göre çok daha hızlı büyüyor: 5G olgunluğunun en ileri iki aşamasını temsil eden genişleme aşamasındaki şirketlerin %49’u ve uygulama aşamasındakilerin %37’si, planlama aşamasındakilerin %20’sine, keşif aşamasındakilerin %11’ine ve pasif aşamadakilerin %5’ine göre geçen yıl daha hızlı büyüme kaydettiler. Bu sonuçlar, 5G açısından en olgun şirketlerin aynı zamanda muhtemelen genel dijital dönüşüm bakımından en ileri şirketler olduğunu ve işletme performansı bakımından en yüksek etkiyi gösterdiklerini ifade ediyor.

İşletmelerin dörtte biri 5 yıl içinde 5G yatırımı planlamıyor

Ortalama olarak, 5G’yi benimsemenin önemi iyi bir şekilde anlaşılmış olsa da önemli bir yatırım boşluğu bulunuyor. Karar vericilerin %86’sı, 5G için bir tür stratejiye sahip olduklarını ifade ederken, üçte birinden fazlası ise, önümüzdeki 3 yıl içinde 5G’ye yatırım yapmadıkları takdirde rakiplerinin onları geçmesinden korkuyor. Ancak şu anda sadece %15’i 5G’nin uygulamaya konulmasına yatırım yaparken,  işletmelerin dörtte birinden fazlasıysa (%29) önümüzdeki 5 yıl içinde hiçbir 5G yatırımı planlamıyor. 

5G tüm süreçleri dijitalleştirebilir

Nokia'nın Strateji’den Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Gabriela Styf Sjöman: “Dünya genelindeki kuruluşlar 5G etkin teknolojilerin uygulamaya konulmasına yönelik daha hızlı hareket ettikçe, onun potansiyelinden yararlanmak için ilk sırada yer almak isteyenler daha fazla zaman kaybetmeyi göze alamayacaklardır. 5G’nin sunduğu muazzam fırsatlardan yararlanmak için, kuruluşların hemen planlamaya başlamaları veya planlarını yoğunlaştırmaları, ve hızla dijitalleşen bir küresel ekonomide rekabetçiliklerini korumak için işletme modeli yenilikçiliğini hızlandırmaları gerekmektedir. Bu işlem, teknolojinin kendisine yatırım yapmanın ötesinde 5G’nin tüm potansiyelinden yararlanacak şekilde operasyonları, süreçleri ve çalışma şekillerini dijitalleştirmeyi gerektirecektir.” 

“5G’yi benimsemenin işletme başarısını desteklediği kategorik olarak gösterilmektedir. 5G’yi entegre eden kuruluşlar, daha hızlı, daha verimli ve daha güvenilir ağ hizmetlerinin ötesine geçen avantajlardan faydalanmaya hazır olur. 5G işletmelerin dönüşümünü sağladığından, küresel ekonomiler ve toplumlar için hayal edilemeyecek imkânlarla daha geniş teknolojik ve ekonomik eğilimleri de hızlandıracaktır. Geleceğin şehirleri, hastaneleri ve fabrikaları 5G’ye ve devasa hacimlerdeki verileri taşımak, işlemek ve depolamak için onun sunduğu eşsiz yeteneklere bağlıdır.  Ayrıca, iklim değişikliğinden pandemiye kadar toplum olarak karşılaştığımız en büyük güçlüklerle 5G’nin açığa çıkartacağı verilerin ve teknolojilerin geniş ölçekte kullanılması ile daha iyi başa çıkılabilecektir” diyor.

Benimsemenin önündeki engeller

5G’nin faydaları hakkındaki kurumsal farkındalık ile mevcut benimsenme düzeyleri arasındaki fark, 5G’nin uygulamaya konulmasının önünde önemli engeller bulunduğunu ifade etmektedir. Araştırmada, 5G’yi benimsemeyi engelleyen beş ana engel tespit edilmiştir:

1. Ekosistemin uygunluğu: Karar vericilerin %28’i, kent merkezleri dışında temel altyapı uygunluğunun sınırlı olmasını bir engel olarak görüyor. 

2. Eğitim ve anlaşılma: %17’si, kendi şirketlerindeki karar vericilerin 5G’yi anlamamasını, %14’ü ise kendilerinin bu konuda yeterince bilgiye sahip olmamasını önemli bir engel olarak belirtiyor. 

3. Farkındalık: Teknoloji satın alanların beşte birinden fazlası (%22), 5G’yi uygulamaya koymanın işletmeleri için şu anda bir öncelik olmadığını belirtiyor.

4. Maliyet ve karmaşıklık: %15’i, şirketlerinin gerekli teknolojileri uygulayabileceğinden emin olmadıklarını ifade ediyor. 

5. Güvenlik: Üçte birinden fazlası (%34), 5G’nin güvenliğinden endişe duyduğunu belirtiyor. 

KAYNAK: HABER7
YAZDIR
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
7 soruda Türkiye'ye gelecek Kovid-19 aşısı!
Türkiye'de gün gün koronavirüs tablosu vaka ve ölüm sayıları! Son durum