Ali Emîrî Efendi'ye saygı günleri başlıyor

Şair, edib, münekkid, kitap hâmîsi ve bağışlayıcısı büyük mütefekkîr ve münevver Ali Emîrî Efendi Elazığ ve Diyarbakır'da düzenlenecek ilmî toplantılar, konserler ve tiyatro gösterileriyle anılacak.

Ali Emîrî Efendi'ye saygı günleri başlıyor
Ali Emîrî Efendi'ye saygı günleri başlıyor
GİRİŞ 13.03.2013 15:14 GÜNCELLEME 13.03.2013 15:29

Türkçemizin ilk ve ölümsüz yazılı eseri Divan-ü Lugât'it Türk'ü asırlar sonra bularak milletimize kazandıran, 16 bin ciltlik paha biçilmez yazma eserlerini "Millet Kütüphanesi"ni kurarak bağışlayan, "şair, edib, münekkid, kitap hâmîsi ve bağışlayıcısı büyük mütefekkîr ve münevver" Ali Emîrî Efendi Elazığ ve Diyarbakır'da düzenlenecek ilmî toplantılar, konserler ve tiyatro gösterileriyle anılacak.

Elazîz vilayetinde defterdarlık ve vali vekilliği görevlerinde de bulunan Diyarbekirli "Ali Emîrî Efendi'ye Saygı" etkinlikleri çerçevesinde; "Türk Dünyası'nın Şeydâ Bülbülü" Büyük Şairimiz Muhammed Fuzûlî de Türkiye ve Azerbaycan'dan ilim adamlarının katılımı ile düzenlenecek açık oturum düzenlenecek açık oturumda yâd edilecek. Fuzûlî'nin Harput Musîkisi tarzında bestelenmiş eserleri sunulacak.

Elazığ ve Diyarbakır valiliklerinin himâyesinde, Elazığ ve Diyarbakır Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, Manas Yayıncılık, Türk Edebiyatı Vakfı ve Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musîki Derneği'nin düzenlemesiyle
14 - 15 - 16 Mart günlerinde yapılacak etkinlik, Elazığ Belediye Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Dil Kurumu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Muhammed Fuzûlî Elyazmaları Enstitüsü, Millet Yazma Eser Kütüphanesi ve TRT Diyarbakır Radyosu'nun katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Etkinlik çerçevesinde Divan'ü Lugât'it Türk'ün Ali Emîrî Efendi tarafından bulunuşu ve bastırılması ile ilgili tarihî hakâkâtlerden hareketle Tiyatrocu Reşat Bulut tarafından 2 perdelik "İstanbul'da Diyarbakırlı Bir
Âlîm" adlı 2 perdelik oyun sahnelenecek; Manas Yayıncılık tarafından Ali Emîrî Efendi hatırasına hazırlanan 10 kitabın da tanıtımı yapılacak. Azerbaycan Millî İlimler Akademisi'nce Elazığ Valisi Muammer Erol'a "Azerbaycan Edebiyatı'nın Dostu Diploması" sunulacak. Türk Edebiyatı Vakfı da etkinliğe varlıklarıyla destek veren 4 edebiyat emekçisine "Türk Edebiyatı'na Hizmet Beratı" verecek. Final Gecesi TRT Avaz'dan naklen yayınlanacak.

Azîz vatan coğrafyasının, Doğu Anadolu'daki komşu, dost, kültür ve musîki şehirleri Elazığ ve Diyarbakır, gönül birliği ile millî kültürün, millet bekasındaki önemine inanan; bu güzel coğrafyada ebeden ezele güçlü bir biçimde varlığımızın olmazsa olmazı olarak gören Diyarbakırlı Ali Emîri Efendi'yi yâd edecekler. Türkçemizin ilk ve ölümsüz sözlüğü Divan-ü Lugât'it Türk'ü asırlar sonra bularak milletimize kazandıran, 16 bin ciltlik paha biçilmez yazma eserlerini "Millet Kütüphanesi"ni kurarak bağışlayan, "şair, edib, münekkid, kitap hâmîsi ve bağışlayıcısı büyük mütefekkîr ve münevver" Ali Emîrî Efendi Elazığ ve Diyarbakır'da düzenlenecek ilmî toplantılar, konserler ve tiyatro gösterileriyle anılacak. Elazığ ve Diyarbakır valiliklerinin himâyesinde, Elazığ ve Diyarbakır Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, Manas Yayıncılık, Türk Edebiyatı Vakfı ve Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musîki Derneği'nin düzenlemesiyle, 14 - 15 - 16 Mart günlerinde yapılacak etkinlik, Elazığ Belediye Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Dil Kurumu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Muhammed Fuzûlî Elyazmaları Enstitüsü, Millet Yazma Eser Kütüphanesi ve TRT Diyarbakır Radyosu'nun katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Cihan Devleti Osmanlı'nın 3 kıt'adaki vatan topraklarında memur olarak bulunurken, hazine değerinde yazma eserleri toplayan, Elazîz vilayetinde defterdarlık ve vali vekilliği görevlerinde de bulunan Diyarbekirli "Ali Emîrî Efendi'ye Saygı" etkinlikleri çerçevesinde; "Türk Dünyası'nın Şeydâ Bülbülü" Büyük Şairimiz Muhammed Fuzûlî de Türkiye ve Azerbaycan'dan ilim adamlarının katılımı ile düzenlenecek açık oturumda yâd edilecek.

14 Mart Perşembe saat 14.00'te Fırat TV Stüdyosu'nda başlayacak ilk etkinlik, oturum Başkanlığını Prof. Dr. Şener Demirel'in yapacağı "Fuzûlî ve Azerbaycan'da Fuzûlî Araştırmacılığı" konulu açık oturum. Toplantının konuşmacıları Prof. Dr. Paşa Kerimov, Prof. Dr. Kemal Eraslan, Prof. Dr. Gülşen Eliyeva-Kengerli, Doç. Dr. Zülfi Güler, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulucan, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın.. Fuzûlî'nin Harput Musîkisi tarzında bestelenmiş eserleri usta sanatçılar Paşa Demirbağ ve Mustafa Döner tarafından sunulacak.

Etkinliğin ilk gecesinde Türkçe'nin Kaşgarlı Mahmud tarafından 11.yüzyılda kaleme alınan ilk muhteşem sözlüğü Divan'ü Lugât'it Türk'ün, 20. asır başında Ali Emîrî Efendi tarafından bulunuşu ve bastırılması ile ilgili tarihî hakâkâtlerden hareketle, Tiyatrocu Reşat Bulut yönetiminde 2 perdelik "İstanbul'da Diyarbakırlı Bir Âlîm" adlı 2 perdelik oyun sahnelenecek; Manas Yayıncılık tarafından Ali Emîrî Efendi hatırasına hazırlanan 10 kitabın da tanıtımı yapılacak.

Fırat Üniversitesi Bahaeddin Ögel Konferans Salonu'nda 15 Mart günü saat 14'te başlayacak Ali Emîrî Efendi açık oturumunu, katılımı halinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen idare edecek. Bu toplantıda da Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Prof. Dr. Kemal Eraslan, Prof. Dr. Ahmet Buran, Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik, Melek Gençboyacı, Yrd. Doç. Dr. Sadık Yazar, Okt. Mustafa Uğurlu Arslan konuşacaklar.
Final gecesinde, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Müstâkil Alimler Birliği ve Nizamî Edebiyat Enstisü Alimler Birliği'nce, Elazığ Valisi Muammer Erol'a "Azerbaycan Edebiyatı'nın Dostu Diploması" sunulacak. Türk Edebiyatı Vakfı da "Umum Türk Edebiyatı'na hizmetlerinde dolayı" bu etkinliğe de varlıklarıyla destek veren 4 edebiyat emekçisine, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Muhammed Fuzulî El Yazmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Paşa Alioğlu Kerimov, Nizamî Edebiyat Enstitüsü Emekdaşı Prof. Dr. Asif Rüstemli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Millet Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Melek Gençboyacı ve Manas Yayıncılık Genel Koordinatörü Şener Bulut'a "Türk Edebiyatı'na Hizmet Beratı" verecek. Sinevizyon gösterisi sonrasında, Şef Öğr. Gör. Servet Zeki Ersoy yönetimindeki TRT Diyarbakır Radyosu Mahallî İcra Topluluğu ile Elazığlı mahallî sanatçıların sahne alacağı bu final gecesi, TRT Avaz'dan naklen yayınlanacak. Konserin solistleri Paşa Demirbağ, Hayri Yoldaş, İbrahim Macit, Nihat Kazazoğlu, Osman Bulut, Yalçın Turhan, Lütfü Yıldız.
"Ali Emîrî'ye Saygı" etkinliği, 16 Mart günü saat 11.00'de, Diyarbakır Ahmet Arif Edebiyat Müzesi'nde yapılacak sohbet toplantısı ve akâbinde Diyarbakır gezisi ile sona erecek.

TÜRK EDEBİYATI'NA HİZMET BERATI

Türk Edebiyatı Vakfı Yönetim Kurulu kararıyla, dilimize ve edebiyatımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı,
Azerbaycan'dan Prof. Dr. Paşa Alioğlu Kerimov ve Prof. Dr. Asif Rüstemli ile Türkiye'den Melek Gençboyacı ve Şener Bulut'un beratları, Elazığ'da Ali Emîrî Efendi'ye Saygı etkinliklerinde takdîm edilecek...

Türk Edebiyatı Vakfı Yönetim Kurulu, Azerbaycan'dan Prof. Dr. Paşa Alioğlu Kerimov ve Prof. Dr. Asif Rüstemli ile Türkiye'den Melek Gençboyacı ve Şener Bulut'a "Türk Edebiyatı'na Hizmet Beratı" vermeyi kararlaştırdı.
Vakıf yönetim kurulunun İstanbul Sultanahmet'teki merkezinde, 2 Mart 2013 günkü toplantısında, "oy birliği" ile alınan karar metni aynen şöyle:

"14-15-16 Mart 201 günlerinde Elazığ ve Diyarbakır Valilikleri öncülüğünde Manas Yayınevi'nce düzenlenecek Ali Emîrî Efendi'ye Saygı faaliyetine vakfımızca gerekli desteğin verilmesine; bu faaliyet çerçevesinde "Umum Türk Edebiyatı'na verdikleri hizmetlerden dolayı, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Muhammed Fuzûlî Elyazmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Paşa Alioğlu Kerimov, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Nizamî Edebiyat Enstitüsü'nden Prof. Dr. Asif Rüstemli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Millet Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Melek Gençboyacı ve Elazığ Manas Yayıncılık Genel Koordinatörü Şener Bulut'a "Türk Edebiyatı'na Hizmet Beratı sunulmasına karar verildi."

Hizmet beratları, Elâzığ ve Diyarbakır'da gerçekleştirilecek olan Ali Emîrî Efendi'ye Saygı faaliyeti çerçevesinde, 15 Mart Cuma günü Elâzığ Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ve TRT AVAZ tarafından canlı yayınlanacak törende sahiplerine takdîm edilecek.

ALİ EMÎRÎ EFENDİ'YE SAYGI PROGRAMI

14 MART 2013 PERŞEMBE

AÇIK OTURUM:

FUZÛLÎ VE AZERBAYCAN'DA FUZÛLÎ ARAŞTIRMACILIĞI
Yer: Fırat TV Konferans Salonu
Saat: 14.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şener Demirel
Konuşmacılar: Prof. Dr. Paşa Kerimov, Prof. Dr. Kemal Eraslan,
Prof. Dr. Gülşen Eliyeva-Kengerli, Doç. Dr. Zülfi Güler, Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Ulucan, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın
Harput'ta Fuzûlî Gazelleri
Paşa Demirbağ - Mustafa Döner

MANAS'TAN ALİ EMÎRÎ EFENDİ HATIRASINA KİTAPLAR:
Yer: Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi
Saat: 19: 00

Açılış Konuşmaları

"İstanbul'da Diyarbakırlı Bir Âlim" (Tiyatro 1. Perde)
Yönetmen: M. Reşat Bulut

Harput Efsaneleri (Ejderha Taşı)
Yazan: Ahmet Kabaklı
Azerbaycan Türkçesine Aktaran: Prof. Dr. Asif Rüstemli

Harputlu Dîvân Şâirleri
Dr. M. Naci Onur

Harput Ağzı
Doç. Dr. Zülfi Güler

Halk Türküleri
Osman Çolak, Ahmet Remzi Erdoğan, Fethi Açıkgöz

Kurbağa Avcıları, Bin Beyaz Karanfil
Şemsettin Ünlü

Diyarbakır Müziği ve Folkloru
Vedat Güldoğan

Kördüğüm
Doç. Dr. Tarık Özcan

Azerbaycan Fuzûlî Araştırmacılığı
Yazan: Prof. Dr. Gülşen Eliyeva-Kengerli
Türkiye Türkçesine Aktaran: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın

Elazığ İli Yer Adları Üzerine Bir İnceleme
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şenel

Elazığ ve Yöresinde Ziyaret Yerleri
Yrd. Doç.Dr. Abdulkadir Kıyak

Bizim Şehrin Dîvâneleri
Necati Kanter

İstanbul'da Diyarbakırlı Bir Âlim (Tiyatro, 2. Perde)

15 MART 2013 CUMA

Harput Gezisi
AÇIK OTURUM:
ALİ EMÎRÎ EFENDİ
Yer: Fırat Üniversitesi Bahaettin Ögel Konferans Salonu
Saat: 14:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa İsen
Konuşmacılar: Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Prof. Dr. Kemal Eraslan,
Prof. Dr. Ahmet Buran, Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik, Melek Gençboyacı,
Yrd. Doç. Dr. Sadık Yazar, Okt. Mustafa Uğurlu Arslan

ALİ EMÎRÎ EFENDİ'YE SAYGI GECESİ

Yer: Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi
Saat: 19: 00
Açılış Konuşmaları

Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Müstâkil Alimler Birliği ve
Nizamî Edebiyat Enstisü Alimler Birliği'nin Elazığ Valisi Muammer
Erol'a "Azerbaycan Edebiyatı'nın Dostu Diploması"nın takdîmi

Türk Edebiyatı Vakfınca "Türk Edebiyatı'na Hizmet
Beratları"nın takdîmi

Sinevizyon: Ali Emîrî Efendi

Diyarbakır-Harput Türküleri

TRT Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu ve Elazığlı Mahallî Sanatçılar
Konseri

Şef: Öğr. Gör. Servet Zeki Ersoy
Paşa Demirbağ, Hayri Yoldaş, İbrahim Macit,
Nihat Kazazoğlu, Osman Bulut, Yalçın Turhan, Lütfü Yıldız

16 MART 2013 CUMARTESİ

SOHBET TOPLANTISI:

ALİ EMÎRÎ EFENDİ VE DİYARBAKIR
Yer: Ahmet Arif Edebiyat Müzesi Saat: 11.00

Diyarbakır Gezisi

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Türkiye'nin Siber Kalesi: USOM
İşte Bitcoin'deki sert düşüşün nedeni! Piyasalar sarsıldı