Üç aylarda tutulması gereken oruçlar! Oruç tutmanın önemi nedir?

Allah'ın kullarına yoğun bir şekilde rahmet, hayır ve bereket sunduğu Üç Aylar, 19 Mart Pazartesi günü Recep Ayı başladı. Müslümanlar da bu ayın faziletinden en iyi şekilde yararlanabilmek adına Üç Aylar'da gerçekleştirmesi gereken ibadetlerin araştırması içerisine girdi. Peki, büyük sevap değeri olan Üç Aylar'da tutulacak oruçlar nelerdir? İşte, 3 aylarda oruç tutmanın faziletleri...

Üç aylarda tutulması gereken oruçlar! Oruç tutmanın önemi nedir?
Üç aylarda tutulması gereken oruçlar! Oruç tutmanın önemi nedir?
GİRİŞ 21.04.2018 15:54 GÜNCELLEME 21.04.2018 15:54

Müslümanların kalbini manevi duyguların güçlü bir şekilde kapladığı mübarek Üç Aylar'ın ilki olan Recep ayına girmiş bulunmaktayız. Müslümanlar, Üç Aylar'ın tüm faziletlerine ve Allah'ın rızasına erişebilmek, bolca sevap kazanmak ve günahlarından arınmak adına bu aylarda yapması gereken ibadetlerin sorgusuna başladı. Üç Aylar'da oruç tutmak ise tüm bu feyizlerden yararlanmak isteyen Müslümanlar için son derece önemli bir ibadettir. Hatta Üç Aylar'da oruç tutulabileceğine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da açıklamalar gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda; Recep, Şaban ve Ramazan Ayı'ndan oluşan mübarek üç aylarda müminler sağlığı elverdiği kadar bu aylarda istedikleri kadar nafile orucu tutabilirler. Peki, Müslümanların coşkulu bir şekilde karşıladığı Üç Aylar'da tutulacak oruçlar nelerdir? İşte, yapıldığında mükafatlarının saymakla bitirilemeyeceği 3 aylarda oruç tutmanın faziletleri...

RECEP AYINDA TUTULACAK ORUÇLAR VE FAZİLETLERİ NELERDİR?

 

 

Recep ayının 13, 14 ve 15. gününü oruçla geçiren kişi, büyük faziletlere erişir.

“Recepin 13. günün orucu 3.000 sene oruç gibidir.
Recepin 14. günün orucu 10.000 sene oruç gibidir.
Recepin 15. günün orucu 13.000 sene oruç gibidir.” (Suyuti, El-Le’ali)
Recep ayının yarısının orucu, 30 senelik oruca denktir
“Recep’in yarısının orucu, 30 senelik oruca denktir.”(Nüzhetül-Mecâlis)
Recep ayının tamamını oruçla geçiren kişinin hesabı suhuletli olur
“ Recep’in tamamını tutanı Allah (cc) çok kolay bir hesap ile muhasebe eder.” (Suyuti, El-Le’ali)
1)Recep Ayı’nın 1. Günü oruç tutan mümine, bir aylık oruç sevabı yazılmaktadır.

oruç

Recep’in ilk günü oruç tutan kişiye, bir aylık oruç sevabı yazılır
Resulullah (asm) buyurdu ki:
“Bir kimse Recep’in birinci gününü oruçlu geçirirse, bir aylık oruç tutmuş gibi sevap verilir.” (Gunyetü’t Talibin, Kenzül-Ummal)

2))Recep Ayı’nın 1. günü oruç tutan bir Müslümanın tüm günahları affolunur. İşte, Recep Ayı’nın ilk günü oruç tutmanın fazileti şu ayetle müminlere aktarılmıştr.

 “Recep’in ilk günü oruç tutan kimseden günahları –bir rivayette cehennem- yerle gök yer arası kadar uzaklaşır.” (Gunyetü’t Talibin, Nüzhetül-Mecâlis)
“Bir kimse Recep’in ilk günü oruç tutsa, Allahü Teala, onun iki yıllık günahlarına kefaret olur.” (Gunyetü’t Talibin)

3)Bir kimse Recep Ayında bir gün oruç tutarsa, kıyamet günü azaptan emin olur ve sıratı tevhid ile geçer.
“Her kim Recep’ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer.” (Deylemi)

4) Recep ayında bir gün oruç tutan kişi için, gök kapıları istiğfar eder.
“Recep, haram aylardandır. Onun günleri, altıncı kat semanın kapıları üzerinde yazılıdır. Bir kişi ondan bir gün oruç tutsa ve orucunu, Allah-ü Teâlâ’nın takvasına tamamen ayır(arak günahsız tamamla)sa, (gökte bulunan) o kapı ve o gün dile gelerek:
-Ya Rabbi! Onu bağışla.
Eğer orucunu Allah-ü Teala’nın takvasıyla tamamlamazsa, onun için istiğfarda bulunmazlar ve o kişiye:
-Nefsin seni aldatmış, denilir.” (Nüzhetül Mecâlis, Gunyetü’t Talibin)

5) Recep’in başında, ortasında ve sonunda oruç tutan, tamamını oruçla geçirmiş gibidir 
Resulullah’ın (asm) Recep’in faziletine dair teşviklerini duyan yaşlı bir zatın:
“Ey Allah’ın Resulü! Ben onun tamamını tutmaktan acizim.” şeklinde beyanına karşılık, Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur:
“Recep’in ilk günü, ortasındaki günü ve son günü tut ki, o zaman muhakkak sana tamamını tutanın sevabı 
verilecektir.” (Gunyetü’t Talibin, Nüzhetül-Mecâlis)

6) Recep ayından bir gün oruç, 40 senelik oruca bedeldir.
“Recep’ten bir gün oruç tutan kimse, 40 sene oruç tutmuş gibi sevaba ulaşır.” (Nüzhetül-Mecâlis)

oruç

7)Recep ayında bir gün oruç tutan, Allah’ın (cc) en büyük hoşnutluğuna erişir.“İnanarak ve sevabını Allah-ü Teala’dan bekleyerek, Recep’ten bir gün oruç tutan, Allah-ü Teala’nın en büyük rızasını kazanır ve Firdevs-i A’la cennetine yerleşir.” (Nüzhetül-Mecâlis)

“Beni iyi dinleyin; Recep ayı, savaş hislerinin duyulmadığı Allah’ın (cc) (haram) ayıdır. Kim inanarak ve sevabını sadece Allah’tan (cc) bekleyerek Recep ayında bir gün oruç tutarsa, Allahü Teala’nın en büyük hoşnutluğunu kazanmış olur.” (El-Fetteni, Et-Tezkire)

8)Recep ayından Perşembe, Cuma, Cumartesi üç gün oruç tutan kişi, 900 yıllık ibadet sevabına nail olur. Enes’ten (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (asm) buyurdu ki:
“Kim haram aylarda(n olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep de) üç gün oruç tutarsa, o kişi için 900 yıllık ibadet sevabı verilir.”
Bu hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra Hz. Enes (ra) şöyle der:
“Bu hadis-i şerifi Resulullah’tan (asm) işitmediysem şu iki kulağım sağır olsun.”

Resulullah (asm) buyurdu ki:
“Her kim, herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak üzere, üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (her güne karşılık) 900 sene ibadet (sevabı) yazılır.” (Taberani, Kenzü’l-Ummal)

9) Recep ayının tamamını oruçla geçiren kişiye Cenab-ı Hak nida eder: Ey kulum! Dile benden ne dilersen….

“ Recep ayının tamamını tutana, Allah (cc) :
-Ey kulum! Senin hakkın benim üzerime vacip oldu, dile benden ne dilersen. İzzetim ve Celalim hakkı için senin hiçbir duanıred etmeyeceğim. Sen Arş’ımın altında benim manevi civarımda komşumsun. Sen mahlûkatım içinde benim dostumsun. Sen İlahi katımda değerlisin. Artık sevinebilirsin. Benimle senin aranda hiçbir perde kalmamıştır, diye nida edecektir.” (Nüzhetül-Mecalis) 

oruç

10)Recep’ten 30 gün tutana, Allah (cc) rızasını yazar ve ona azap etmez.” (Gunyet’üt Talibin) 
-“Ey Allah’ın (cc) dostu! Gündüzünü, kendisi için susuz geçirdiğin ve rızası uğrunda cismini erittiğin o Aziz ve Celil olan Rabb’ine koşup kurtul” derler.
İşte bu kişi kıyamet günü kurtulanlarla birlikte Adn cennetine ilk girenlerden olacaktır ki onlar ve kendisi, Allah’dan (cc) razı olan kimselerdir.
İşte sana! En büyük kurtuluş bundan ibarettir.” (Gunyet’üt Talibin, Nüzhetül-Mecalis) 

11) Recep ayından bir gün oruç tutup bir gecesini ihya eden, tüm seneyi ihya etmiş gibidir. Sevban'dan (ra) rivayet edildiğine göre; bir kere Resulullah (asm) bir takım kabirlerin yanından geçerken ağlamağa başlayıp:

-“Ey Sevban! Bu kabirlerde yatanlar! Şüphesiz azap çekiyorlar. Onlardan azabı dindirmesi için Allah-ü Teala’ya yalvardım. Ey Sevban! Eğer bu kişiler, Recep ayından bir gün oruç tutsaydılar ve bir gece olsun 
ibadette bulunsaydılar, bu azaba düşmezlerdi” buyurunca, ben:
“Ey Allah’ın Resulü! Bir günün orucu ve gecenin ibadeti bile kabir azabını engeller mi?” diye sordum. Bunun üzerine buyurdular ki (asm):
“Evet! Canım kudret elinde olan Zat’a yemin ederim ki, Recep’ten bir gün oruç tutup bir gece dahi ibadette bulunan herhangi bir Müslüman kadın ve erkeğe mutlaka Allahü Teala, bir senenin tüm günlerini oruç, tüm gecelerini ihya sevabı yazar.” (Nüzhetül Mecâlis)

12)Recep ayından bir geceyi ihya edip, gününü de oruçla geçiren, cennet nimetlerine nail olur.
“Her kim, Recep’ten bir geceyi ihya eder, gününü de oruçlu geçirirse, Allah-ü Teala ona cennet meyvelerinden yedirir, cennetin yeşil ipeklerinden giydirir ve cennetin halis olan içeceğinden içirir. Ancak üç şey yapan müstesna:
Bir şahıs öldüren, “Allah aşkına yardım edin” diye gece veya gündüzleyin Allah-ü Teala adıyla yardım isteyeni işitip de ona yardım etmeyen, (Müslüman) kardeşi kendisine bir sıkıntısını şikayet ettiği halde (maddi gücü varken) ondan (sıkıntıyı) gidermeyen.” (Deylemi)

oruç

ŞABAN AYINDA TUTULACAK ORUÇLAR VE FAZİLETLERİ NELERDİR?

1)Herhangi bir kul, Şaban ayında üç gün oruç tutsa, iftarından önce de bana defalarca salavat okusa, mutlaka Allahü Teala onun geçmiş günahlarını bağışlar. Hz. Cibril bana bildirdi ki; şüphesiz Allahü Teala bu ayda 300 rahmet kapısını açar." (Nüzhetül Mecalis) 

2) Şabanın ilk perşembesini oruçla geçireni Allahü Teala rahmeti ile cennete girdirir. "Şaban'ın ilk perşembesini oruçla geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek, Allahü Teala üzerine bir hak olur." (Nüzhetül Mecalis)

3)Şaban ayının 13,14 ve 15. günleri oruç tutmak çok faziletlidir. "Şaban'ın 13. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir. 14. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir. 15. gün ise, 13000 seneye denktir." (Suyuti)

4)Cenab-ı Hak Şaban ayında oruç tutan kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar. "Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!" (İbn Mace) "Ramazan ayının orucu için, Şaban orucu ile bedenlerinizi temizleyin.

oruç

5)Şaban ayının orucu Ramazan'dan sonra en üstün oruçtur. Enes'in (ra) yaptığı rivayete göre: Resulullah Efendimiz'den (asm) soruldu: "Ramazan'dan son-ra en üstün oruç hangisidir ?" Cevap verdi: "Ramazan'a ta'zim olsun diye Şaban ayının orucu." (Tirmizi)

6)Şaban ayında oruç tutan kimseye Cenab-ı Hak cehennemi haram kılar.
"Kim Şaban'dan bir gün oruç tutarsa, Allahü Teala onun cesedini cehenneme haram kılar. Cennetlerde Yusuf'a (as) komşu olur. Allah ona Hz. Eyyüb ve Hz. Davud'un sevaplarını verir." (Nüzhetül Mecalis)

7) Hz. Aişe'nin (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resûlullah'a en sevimli ay Şaban (yani) onda oruç tutmaktı. Sonra onu Ramazan-ı Şerif’e ulaştırırdı." (Nesâî, Ahmed b. Hanbel, Beyhakî, Ebu Davud) Şaban ayında ameller alemlerin Rabbine yükselir

Üsame (ra) dedi kiPeygamber'e (asm) "Yâ Resûlallah! Ben senin hiç bir ayda Şaban’daki tuttuğun kadar oruç tuttuğunu görmedim?” dedim.

Resulullah: "Bu ay Receple Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Bu ayda ameller âlemlerin Rabbine yükseltilir. Ben amelimin oruçlu iken Rabbime arz edilmesini isterim." buyurdu. (Nesai, Ahmed bin Hanbel)

8) Peygamber Efendimiz (asm) Şaban ayını tam olarak tutup Ramazan'a ulaştırırdı Ümmü Seleme'den (ra) yapılan rivayete göre:

"Resulullah Efendimiz (ra) yılın hiçbir ayını tam olarak oruç tutmazdı; ancak Şaban ayını tam olarak tutar ve onu Ramazan'a ulaştırıp (bağlardı)." (Ahmed bin Hanbel, Ebû Dâvud, Nesâi, Buhari, Müslim, Tirmizî)

"Eğer Şaban ayını tamamını oruçlu geçirirse, Allah ölümün zorluklarını ona kolay eder, kabrin karanlığı ile Münker-Nekir meleklerinin şiddetini kendisinden giderir ve kıyamet günü onun günahlarını örter." (Nüzhetül Mecalis)

oru

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Mutasyonlar tüm dengeleri bozdu! Koronavirüs belirtileri değişti
CHP ve Sözcü'nün 'isim değiştirme' yalanı elinde patladı