Kuran'da geçen Erkek Bebek İsimleri | Aradığınız her şey burada! Etkileyici bebek isimleri

Acısıyla tatlısıyla hayat yolculuğuna atılacak çocuğunuza isim koymak için önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirilmektedir. Evladınızın hayata gözlerini açtığı andan itibaren kişiliği, karakteri ve davranışları üzerinde en güzel şekilde tesir edebilmesi açısından paha biçilemez fırsat olan 2020 modern erkek bebek isimlerini derledik. Geniş kapsamlı alternatiflerin bulunduğu Kuran'da geçen erkek bebek isimleri!

Kuran'da geçen Erkek Bebek İsimleri | Aradığınız her şey burada! Etkileyici bebek isimleri
Kuran'da geçen Erkek Bebek İsimleri | Aradığınız her şey burada! Etkileyici bebek isimleri
GİRİŞ 02.05.2020 10:02 GÜNCELLEME 02.05.2020 10:46
Bu Habere 4 Yorum Yapılmış

2020 Erkek Bebek İsimleri: Bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alma hayali kuran her evebeyn için hayat kervanına katılacak çocuğuna isim koymak deyince akan sular durur. Çünkü evladınızın ömür boyu taşıyacağı bir durum olmasından ötürü son derece meşakkatli ve yorucu bir süreç olmakla beraber, erkek bebek isimleri titizlikle irdelenmesi gereken konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Şu gerçek de asla akıldan çıkarılmamalıdır ki, binbir türlü emekle besleyip büyüteceğiniz evladınız için tercih edeceğiniz isim; onun yaşamının belirli bir şekle girmesinde etkin rol oynayacak, düşünceleri, duyguları ve davranışları üzerinde yadsınamaz etkisi olacaktır. Her yönüyle çocuğunu gerek dünyada gerekse ahirette sağlam biçimde temsil etmesi bakımından en doğru kararı verebilmek arzusu içerisinde olan anne ve babalara özel Kuran'da geçen erkek bebek isimleri seçeneklerine içeriğimizden erişebilirsiniz. İşte, bir yandan dini ölçütlere makul gelmesine diğer taraftan ise toplumsal kıstaslar denk düşmesine özellikle dikkat eden evebeynlerin faydalanabileceği pek çok farklı alternatifi içerisinde barındıran 2020 erkek bebek isimleri...

2020 Kuran'da geçen kız bebek isimleri | Özel & eşsiz bebek isimleri anlamları...

2020 KURAN'DA GEÇEN ERKEK BEBEK İSİMLERİ! MODERN ERKEK BEBEK İSİMLERİ...

A:

Adem: İyi, temiz kimse (İnsanlığın ilk atasının ve peygamberinin adıdır.) anlamındadır.

Ahmet: Çok övülmüş, methedilmiş demektir. Peygamberimiz'in (s.a.v.) isimlerinden biridir.

Alparslan: Korkusuz, yiğit, kahraman anlamına gelir. Aynı zamanda Türklere Anadolu kapılarını açan büyük komutanın adıdır.

Alemdar: Sancak ya da bayrak taşıyan

Alperen: Mücahdi, savaşçı, derviş anlamındadır.

Aziz: Mağlup edimesi mümkün olmayan, muhterem, çok nurlu, izzet ve şeref sahibi manasındadır.

Adil: Doğru davranan, doğruluk gösteren, dürüst, Allah'ın emirlerini noksansız tatbik eden anlamına gelir.

Akalp: Temiz, yiğit anlamındadır.

Arslan: Güçlülüğün simgesi olarak yiğit, cesur anlamına gelir.

Aytekin: Ay gibi tek ve çok değerli demektir.

Alp: Yiğit, cesur, pehlivan kimse demektir.

Acun: Dünya, evren demektir.

Ali: Yüksek, yüce, büyük, ulu anlamına gelir.

Alişan: Şanlı, şerefli

Arif: İlim, irfan sahibi. Tevhid bilgi ve şuuruna sahip, üstün görüş sahibi demektir.

Azmi: Niyetli, kararlı, güçlü, kuvvetli demektir.

Adnân: İnsanlardan üstün olan demektir.

Asım: Günahtan sakınan, kendini her türlü kötülükten koruyan temiz ve namuslu kimse manasındadır.

Alican: Cana yakın.

Aydın: Işıkla aydınlanmış, açık, anlaşılır anlamındadır.

B:

Burak: Hz. Muhammed'in Miraç'taki bineği.

Bedri: Her bakımdan mükemmel insan, nurlu insan demektir.

Berkay: Kuvvetli, sağlam ay.

Berkin: Güçlü, sağlam.

Behlül: Çok gülen, çok güldüren.

Bünyamin: Hz. Yakub'un oğullarından birinin adıdır.

Bedreddin: Dinin güzeli, dinin seçkin kişisi anlamına gelir.

Berkan: Şakıyan, parıldayan.

Berk: Yaprak, şimşek, yıldırım ve katı, sert, sağlam manalarına gelir.

Bülent: Yüksek, ulu, yüce, uzun demek.

Baturalp: Yiğitlerin en yiğidi.

Bahadır: Yiğit, kahraman, cesur, cengaver demektir.

Bora: 1.Rüzgar, şimşek, gök gürültüsü ve sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. 2.Emevi Halifesi Me'mun'un adıdır.

Batur: Cesur, yiğit.

Baha: Paha, değer, kıymet, güzellik, zariflik.

Beşir: Müjde getiren, müjdeci, güler yüzlü adam demektir.

Burhan: İlahi aydınlık, mucize, doğru yolu gösteren.

Barış: Savaşsız durumu, uzlaşma.

Barın: Güç, Kuvvet

Barlas: Cenkçi, savaşçı demektir.

Bedirhan: Hükümdarların, padişahların en iyisi, en güzeli ve sevimlisi.

Batuhan: Galip gelen, hükümdar.

C:

Cemal: 1.Yüz güzelliği, 2.Tasavvufta Allah'ın rahmet tecellisi.

Çağdaş: Çağımızda olan ve yaşayan. Yaşadığımız çağa uygun.

Celil: Celalet sahibi, aziz, mertebesi yüksek, ulu.

Çelik: Güçlü, kuvvetli, çok sert.

Civan: Genç, taze, delikanlı.

Cem: Toplama, toplanma, bir araya getirme.

Çetiner: Güçlü, yenilmez, kuvvetli erkek

Celâleddin: Dinin azametlisi, büyüğü, ulusu demektir.

Çağan: Şenlik, bayram.

Cihangir: Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.

Çetin: 1.Sert; işlenmesi, elde edilmesi, çözümü zor. 2.İnatçı, azimli.

Cihan: 1.Kâinat, 2.Dünya yerküresi, yeryüzü.

Cevahir: Cevherler, kıymetli taşlar, elmaslar.

Celasun: Cesur, kahraman, atak, yiğit, becerikli.

Cemil: Güzel, endamlı.

Çelen: Kurnaz, becerikli, açıkgöz.

Can: Türk Cana yakın, sevimli Türk. Gönül, güç, kuvvet, hayat.

Çağatay: Doğu Türklerin lehçelerine dayanarak verilen ad. Çocukça, çocuk gibi.

Cezmi : Azimli, kararlı.

Cenk: Harp, savaş

Çağlar: Hareketli, atik, çağlayan.

Celal: Ululuk, büyüklük, azamet.

Caner: Samimi dost, candan samimi.

Çağrı: Davet.

D:

Derviş: Allah için alçak gönüllüğü kabul eden.

Dinçer: Sağlam yiğit, güçlü yiğit anlamındadır.

Davud: Kendisine ilahi kitaplardan Zebur gönderilen büyük peygamberlerden birisinin adıdır.

Doğa: Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü; tabiat

Doğan: Uzun kanatlı, hızlı uçan, kuvvetli bir yırtıcı kuş.

Demirhan: Demir gibi güçlü, kuvvetli hükümdar.

Demir: Yeraltından çıkarılan işlemeye çok elverişli bir metal

Danişmend: Bilgili, âlim.

Deniz: Deniz, su kütlesi, derya

Derya: Deniz, engin bilgili, çok

Deha: İnsan zekasının ulaştığı en yüksek nokta

Dora: Dağ doruğu, bir şeyin üst kısmı, tepe, en yüksek yer.

Dilaver: Cesaretli, yürekli, gönül alıcı, yiğit anlamındadır.

Demiralp: Demir gibi sağlam, dayanıklı erkek.

E:

Edis: Değerli, ulu, yüce, yüksek

Ekber: Kebir kelimesinden, en büyük.

Ezrak: Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.

Emir: Bir kavmin başı, peygamber soyundan, kumandan

Engin: Uçsuz ,bucaksız

Ertuğrul: Temiz, yürekli, doğru insan

Eşref: En çok şerefli, itibarı en çok yüksek olan.

Egemen: Gücü yeter olup buyruğunu yürüten

Ercümend: Muhterem, şerefli, itibarlı.

Erkan: Esaslar, direkler, reisler.

Erdinç: Duru, güçlü erkek

Erdem: Namus, fazilet, hüner, ruhsal yetkinlik

Erol: Sözünde duran er.

Efe: Batı Anadolu'da köy yiğidi, zeybek

Ekrem: Çok cömert, iyiliksever, keremi lütfu çok olan.

Eren: Yetişmiş, cesur, yiğit, ermiş kişi

Eymen: Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı. Sağ taraftaki.

Edip: Edepli, terbiyeli

Efdal: En değerli, en yüksek

Enes: Hz. Ali'nin komutanı

Ege: Bir çocuğu koruyan, ona bakan, büyük ulu

Emre: Aşık, vurgun

Esat: Çok uğurlu ve mutlu.

Ertunç: Tunç gibi sağlam erkek

Ergün: Yumuşak huylu, uysal

Ercan: Canlı, sağlıklı

F:

Faruk: Haklıyı haksızı ayırabilen

Fedai: Canını esirgemeyen, can vermeye hazır.

Fuat: Kalp, gönül

Fatih: Fetheden, hüküm veren

Fehim: Anlayışlı, zeki

Feyyaz: Bol,verimli,gür

Fikret: Düşünce, akıl, anlayış

Fahri: Şeref ve itibar için yapılan iş

Fevzi: Kurtuluşla, zaferle ilgili, galip üstün gelen

Furkan: Doğruyu yanlıştan ayırma

Fettah: Fetheden, her türlü müşkülleri kolaylaştıran.

Fazıl: Failetli, ahlaklı

Fehmi:  Anlayışlı, çabuk kavrayan

Fahreddin: Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık.

Fasih: Güzel, düzgün ve açık konuşan.

Feridun: Eşsiz, benzersiz

G:

Güray: Çok ışıklı, aydınlık

Görkem: Göz alıcı ve gösterişli

Güvenç: Güven, sevinçli, dayanak, yardım

Gediz: Su birikintisi, gölcük, Ege'de bir akarsu

Gökhan: Eski Türklerde gök tanrısı, göklerin hâkimi

Gürkan: Gürbüz, kanı bol

Gönenç: Bolluk ve rahatlık içinde yaşama

Gazanfer: Aslan, yiğit, yürekli

Gökçen: Güzel, hoş

Günal: Işık al, ışıklı ol anlamında

Güven: Kuşku duymadan bağlanma, inanma, cesaret

Gani: Zengin, cömert, bol, çok, elindekiyle yetinen

Gökberk: Mavi gözlü, sert kişi

Gürbüz: Toplu, güçlü dinç erkek.

Galip: Üstün gelen, kazanan

H:

Hakan: Eski Türk ve Moğol hükümdarı

Hasin: Kuvvetli, sağlam, muhafaza eden.

Hazım: Akıllı, iş bilir

Hidayet: Doğru yola girme, Müslüman olma

Hüsameddin: Dinin keskin kılıcı.

Hüsnü: Çok güzel

Hulusi: Saf, içi temiz, samimi, içten

Haluk: İyi huylu, geçimli

Hayrullah: Allahın hayırlı ettiği

Haşmet: Görkem, gösteriş, büyüklük

Hafız: Koruyan, saklayan, Kur'an ı ezberlemiş kişi

Halis: Katıksız, saf, temiz, hilesiz, yalnız

Hamit: Övgüye değer

Halil: Yakın dost

Hamdi: Allah'ı övmek, şükretmek

Haldun: Sonsuz, ebedi olan

Hilmi: Yumuşak huylu, sabırlı, vakarlı, sakin.

Hasan: Güzellik, iyilik

Haşim:  Gösterişli, muhteşem

Harun: İnat eden, huysuz

Halit: Sonsuz, sürekli

Hakkı: Doğrulukla, adaletle ilgili

Hamdullah: Allahın övgüsü

Hamza: Heybetli, azametli

Hayri: Hayırla, iyilikle ilgili

Halim: Sessiz, sakin, yumuşak huylu, yavaş

I ve İ:

İrfan: Bilme, anlama, sezme, kavrama gücü

İzzet: Değer, kıymet, kuvvet, kudret, hürmet, saygı

İhsan: İyilik, bağış, bağışlama

İbrahim: İnananların babası, peygamber

İsmet: Masumluk, temizlik, haramdan çekinme

İdris: Hoş kokulu bir kiraz türü, bilimde ileri düzeyde olan, peygamber

İhvan:Sadık, samimi, candan dost.

İlhan: Bir ülkenin başında bulunan hükümdar

İlker: İlk doğan erkek çocuk

İskender: Bir Makedon kumandanı

İsmail:   İbrahim peygamberin oğlu

İzgi: Akıllı, adaletli

K:

Kadir: Kuvvetli, güç sahibi, değer, onur, şeref

Kahraman: Yiğit, cesur, bir olayın başkişisi

Kutlu: Uğurlu, kutsal

Kurtuluş: Tehlikeli veya kötü bir durumu aşmak

Kudret: Erk, iktidar

Koralp: Yiğit sınır muhafızı

Kağan:  Hakan, imparator

Kayahan: Güçlü, sert hükümdar

Karahan: 1. Tarihte bazı hanlara verilen ad, 2. Anadolu'da bir devlet

Kenan: Hz. Yakup’un ülkesi, cennet, Filistin

Kerem: Lütuf

Kıvanç: Sevinç

Kutalp: Mutlu olmuş yiğit kişi

Kiram: Soyu temiz olanlar, şerefli ve cömert olanlar.

Kolçak: Yiğit, mert, koçak

Kerami: Soylu, şerefli.

Kemal: Olgunluk, en yüksek değer, erdem

Karan: Kahraman, yürekli, karanlık

Kadri: Değer, kıymetle ilgili

Kerim:  Cömert, ulu, büyük

L:

Lider: Önder

Latif: Allah'ın kulu

Lema: Her şeye gücü yeten

Lütfullah: Çok övülmüş, methedilmiş.

Lokman: Doğruluk gösteren, adaletli davranan

Levent: Dünya, varlık

Lütfi: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan

Lemi: Becerikli, atılgan

M:

Mazhar: Bir şeyin göründüğü, çıktığı yer, onurlanma

Muhammed:  Peygamberimizin ismi, tekrar tekrar övülmüş, güzel huylu

Memun: Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin.

Mirkelam: Kibar konuşan, hoş sohbet, sohbet adamı.

Mirza: Hükümdar soyundan gelen, beyzade.

Mutemed: Kendisine itimat edilen, güvenilen.

Muharrem: Haram kılınmış, dinen yasak edilmiş.

Mert: 1. Yiğit, 2. Sözünün eri, güvenilir kimse

Mehmet: Muhammed isminin Türkçe‘de söylenişi

Macit: Şan, şeref sahibi, iyi ahlaklı

Muhterem: Saygıdeğer, sayın, kıymetli, şerefli.

Murat:  1. İstek, 2. Amaç

Mustafa: Saf hale getirilmiş, süzülmüş, güzide.

Müjdat: Müjdeler, sevinçli haberler

Mithat: Methetme, övme.

Mahmut: Övülmeye değer

Metin: Metanetli, sağlam, özü sözü doğru

Miraç:   Merdiven, yükselen, yükseklere çıkan .

Muammer: Uzun ömürlü, ömür süren, yaşayan, talihli.

Mükerrem: Şerefli, muhterem, hürmete erişmiş.

N:

Nail: Muradına ermiş

Nedim: Arkadaş

Nedret: Az bulunan, seyrek

Nezih: Temiz, pak, saygın

Nusret: Yardım, başarı, üstünlük, zafer, galebe, fetih.

Nesim: Hafif ve tatlı tatlı esen rüzgar

Necdet: Kahramanlık, yiğitlik

Nadir: Az bulunur

Nazif: Temiz, zarif

Necmi: Yıldız

Nefi: Kazançlı, kârlı.

Necati: Kurtulan, felah bulan.

Neşet: Meydana gelme, yetişme

Nihat: Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter.

Necih:   Başarılı, galip, muzaffer.

Nafiz: Becerikli, atılgan, delen, içeri işleyen, etkili, sözü geçen

Naci: Kurtulmuş, selamete kavuşmuş.

O:

Okan: Anlama, öğrenme, oğuz

Onur: Kişinin kendin saygısı, özsaygı

Ozan: 1. Halk şairi, 2. Şiir yazan kimse şair

Onat: İyi, güzel, doğru ve dürüst nitelikli

Okay: Beğeni, ok gibi delici, ay gibi aydınlık

Onuralp: Onuruyla tanınmış yiğit

Ortaç: Tepe, mirasçı, veliaht

Oytun:  Beğenilen güzel yer, kutsal

Omay: Seçkin, seçilmiş

Oflaz: çok güzel, güzel olduğu için sevilen.

Oğuz: Saf, iyi yaradılışlı, sağlam, güçlü

Orhan: Kent kağanı

Orkut:   Kutsal şehir

Olgun: Bilgi ve görgüsü gelişmiş, kamil

Olcay: Mutlu, ongan

Ogün:   Anımsanan, belirli bir günde doğan kimse

Onatkut: Kutlu insan, özünde dürüst ve iyi olan

Ö:

Öğün: Övünülecek şey

Ömer: Yaşayış, hayati, ikinci halife

Örsel: Örs gibi sağlam el

Özen: Bir işin iyi olması için gösterilen çaba, en içeride olan, dere, ırmak

Öztan:  Tan yeri gibi aydınlık

Ökten / Ökmen: Akıllı, bilgili

Özgün: Benzerlerinden ayrı, kendine özgü

Önder: Bir topluluğa başkanlık eden, önde giden, yol gösteren

Övünç: bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç

Özden: Soyca temiz, öz varlıkla ilgili, suların geçtiği yer

Özmen: Özü iyi, sağlam olan

Özer: Gerçek er, özü er olan

Özgür: Herhangi bir koşul veya biçime bağlı olmayan, başına buyruk, hür

Önal: Her işte lider olan

P:

Pusat: Silah

Peyami: Mutlu, sevinçli gün

Peker: Güçlü yiğit, çok sağlam

Pars: Becerikli, atılgan

Paksoy: Allah'ın kulu

Pekcan: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan

Polat: Din uğruna çalışan

Pamirhan: Pamirler'in hükümdarı

Pertev: Dürüst, güvenilir

R:

Rıza: Yiğit, hükümdar

Refik: Din uğruna çalışan

Raşit: Doğru yolda giden

Ramazan: Doğruluk gösteren, adaletli davranan

Racih: Üstün, kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. Tercihli.

Reha: Candan, cana yakın

Reşid: Akıllı, iyi ve olgun.

Recep: Beyaz taç, gelin tacı

Raif: Esirgeyici, merhametli

Rıfat: Yükseklik, yücelik, büyük rütbe.

S:

Sezai: Uygun, yaraşan

Sertaç:  Baş tacı, çok sevilen

Sercan: Sevgili, sevilen

Selim: Sağlam, doğru, kusursuz, temiz, içten

Seçkin: Niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, elit

Samet: Çok yüksek, çok ulu, hiç kimseye ihtiyacı olmayan

Safa: Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen.

Sacit: Secde eden

Sarp: Dik, geçilmesi ve çıkılması zor

Saygın: Saygı gören, saygı gösterilen

Selçuk: Güzel konuşan, Türk hükümdarı

Sezgin: Sezme yeteneği olan, duygulu, anlayışlı

Soner: Son doğan yiğit

Sunullah: Allah'ın kudreti, meydana getirdiği varlığı.

Süleyman: Saflık, temizlik

Semih: Cömert, eli açık

Salim: Sağlam, kusursuz, eksiksiz

Sait: Mübarek, kutlu, sevap kazanmış

Ş:

Şafak: Güneş doğmadan önce ufukta beliren aydınlık

Şipal: Kahraman

Şenol: Her zaman neşeli, mutlu ol

Şinasi: Tanıyan, tanıyıcı, bilen, anlayan.

Şükrü: Şükürle, minnettarlıkla ilgili

Şerif: Şerefli, kutsal, soylu, temiz

Şarık: Parlak, parlayan

Şadi: sevinç, neşe, mutluluk

Şecaeddin: Dinin kahramanı, dinin yiğidi.

Şeref: İyi ahlak ve fazilet sonucu oluşan manevi yücelik, iyi ün

Şihab: Cesur, parlak yıldız, kıvılcım.

T:

Tarkan: Ayrıcalıklı, saygın kişi

Talat: Yüz, çehre, dindar.

Tayfun: Okyanuslarda görülen fırtına

Tuncay: Tunç renkli ay

Tekin: Tek, eşsiz, uyanık, tetikte

Tankut: Kutlu, uğurlu sabah

Taner: Şafak gibi aydınlık yiğit

Tamer: Nitelikli, sayılan kişi

Taceddin: Dinin tacı.

Timuçin: Moğol İmparatoru Cengiz, katı, sağlam demir

Tuna: Çok bol, yavru, görkemli, gösterişli, bir akarsu

Tolga: Eski savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık, miğfer

U:

Umur: 1. Aldırış etme, 2. Tecrübesi çok olan, deneyimli

Uğurkan: Uğurlu bir soydan gelen

Ulaç: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan

Ural: Aydınlık gece

Ulvi: Yüce, ulu, yüksek

Umut: Beyaz taç, gelin tacı

Uras: Mutluluk, talih, şans

Utku: Zafer

Ulaş: Çok övülmüş, methedilmiş

Ufuk: Aklın alabileceği mesafe, sonsuz düzlem

Usbay: Akıllı ve saygın

Ü:

Ünay: Ay gibi güzel ve şöhretli

Ünsal:   Herkesçe tanın, ünlü ol, ününü her yana sal

Ümit: Umut

Üner: Tanınmış, ünlü

V:

Veli: Ermiş, eren, evliya

Vedat: Sevgi, dostluk

Vahdet: Bir ve tek olma

Vecdi: Coşkunlukla oluşan

Volkan: Yanardağ

Vergin: Özverili, sevgi dolu

Vefa: Sözünde durma, dostluğunu sürdürme

Y:

Yiğit: Güçlü, yürekli kahraman

Yücel: Yüksel anlamında

Yavuz: İyi, güzel, mert, cesur

Yekta: Tek, benzersiz

Yankı: Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle oluşan ikinci ses, Bir olgunun çevrede uyandırdığı duygu

Yalçın: Sarp, düz, kaygan, parlak

Yaman: 1.Gücü ve becerisi alışılmışın üzerinde olan, 2.Korkulan

Yaser: Varlık içinde olan, zengin

Yetkin: Gerekli olgunluğa ve bütünlüğe ulaşmış

Yılmaz: Bıkmayan, azimli

Yusa: Kurtarıcı, yiğit, mert

Yüksel: Manevi anlamda yüce ol anlamında.

Yıldıray: Parlak, ışık veren ay

Yeğinalp: Üstün yiğit

Yalın: Sade, gösterişsiz

Yasin: Kur'an'da geçen bir sure

Z:

Ziya: Işık, aydınlık, nur.

Zeren: Zeki

Zafer: Amaca ulaşma, başarı, düşmanı yenme

Zaren: Anlayışlı, kavrayışlı

Zübeyr: Akıllı.

Ziyad: Fazlalık, çokluk, bolluk.

Zevafir: Parlak yıldızlar

Zeki: Çabuk anlayan, kavrayan

YORUMLAR 4
 • ciga de gala 7 ay önce Şikayet Et
  berkecan ve utkucanların dünyası olacak gelecek nesiller
  Cevapla
 • i.g. 7 ay önce Şikayet Et
  Kur'an da taş toprak barış savaş alperen cihan Güneş ay Deniz ve bu benzeri çok sözler geçebilir fakat hepsi isim olarak koyulabilir demek değildir onun için bu listeye dikkat.
  Cevapla
 • i.g. 7 ay önce Şikayet Et
  Azad aradaş bu isimleri koymak istersen çift isim şeklinde koyup işi daha sağlama alabilirsin. örneğin Osman Barış, Ertuğrul Ali ve benzeri
  Cevapla
 • Azad 7 ay önce Şikayet Et
  Yani zinhar isim olamaz mı Alperen, Cihan, Barış? İsim konusunda Ertuğrul , Orhan , Yavuz, Yıldırım, Korkud, Alparslan, Tuğrul gibi isimler Alperen'vari adlardır.İsim konusunda İslamda illa Arapça yada Farsça mı olmalı? Hocalarımız bunu belirtmeli yoksa vebal onların üzerinedir.
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Rusya'da koronavirüse karşı toplu aşılama başladı
-70 dereceli soğutucular dünyaya Türkiye’den gidecek!