Safer ayı orucu ve ibadetleri! Safer ayında hangi namazları kılınır nasıl dua edilir?

Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayı, cahiliye Araplarına göre uğursuz bir ay olarak görülse de Peygamber Efendimiz (s.a.s) hadislerinde Safer ayı için şanssızlık ve uğursuzluğun olmadığını nakletmektedir. Yine de Peygamber Efendimiz (s.a.s) kötülüklerden sakınmak ve Allah rızası için safer ayını ibadetle geçirilmesini tavsiye eder. Peki 2020 Safer ayı ne zaman? İşte Safer ayında yapılması gereken ibadetler...

Safer ayı orucu ve ibadetleri! Safer ayında hangi namazları kılınır nasıl dua edilir?
Safer ayı orucu ve ibadetleri! Safer ayında hangi namazları kılınır nasıl dua edilir?
GİRİŞ 23.09.2020 10:01 GÜNCELLEME 23.09.2020 10:02

Safer ayı, cahiliye Arapları tarafından uğursuz ve kötülüklerin gerçekleştiği bir ay olarak görülür ve Safer ayında Umre yapılması haram olarak görmektedir. Ancak Peygamber Efendimiz (s.a.s) Umre ibadetlerinin her zaman helal olduğunu hadisi şerifinde nakletmektedir. Yaygın bilinen Safer ayının bela ve uğursuz olduğu inancı Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hadisleriyle ortadan kaldırılır. Her ne kadar Peygamber Efendimiz (s.a.s)Safer ayıyla ilgili yaygın bilinen yanlışları düzeltmeye çalışsa da günümüzde de hala bu düşünce yaygındır. 

 

 

HADİS-İ ŞERİFLERE GÖRE SAFER AYI

Safer ayında herhangi bir uğursuzluk, kötülük ve şanssızlığın olmadığın Peygamber Efendimiz farklı hadisleriyle nakletmektedir. Ancak günümüzde dahi birçok Müslüman Safer ayının kötü işlerin gerçekleştiğini ve şanssızlığın olduğu inancındadır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in Safer ayı ile ilgili bazı naklettiği bazı hadisler şöyledir:

 

 

1- Eşya da uğursuzluk yoktur, Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur.

2- İslam'da taşeüm (uğursuz sayma, kötüye yorma) yoktur; en iyisi tefeül (iyiye yorma) dır.

SAFER AYINDA YAPILACAK İBADETLER

Hicri takvimin ikincisi olan Safer ayı, her ay ve günde olduğu gibi Allah rızası için ibadetle geçirilmesi önerilir. İmkanı olanın oruç tutarak namaza başlaması, borç namazlarının kazasını kılması tavsiye edilir. Bunlar dışında Safer ayında okunması iyi olan dualar bulunmaktadır. 

Safer Ayında Okunacak Dua

Okunuşu:

Bi’smi’llahir-rahmani’rrahîm
E‘ûzü bi’llâhi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este‘îzu bihi min şürûri sâiri’z-zamâni ve e‘ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine’l-belâi fî hâzihi’s-seneti ve
kınâ min şerri mâ-kadayte fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekramîn. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûra ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa‘âdeti ve li-ehli beytî ve li-‘akribâî ve li-cemî‘i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’s-selâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli’s-saferi vahtim lenâ bi’l-hayri ve’z-zafer.

Türkçe Meali:

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allâh’a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allah’ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, ailemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)’e bereket ve aydınlık kıl. Allah’ım! Safer’in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasip eyle.

Safer Ayının İlk ve Son Çarşamba Akşamı Okunacak Dua:

Okunuşu: 

Bi’smi’llahi’r-rahmani’r-rahim.
'Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resûlike ve ‘alâ âlihi ve bârik ve sellim. Allâhümme innî e’ûzü bike min şerri hâze’l yevmi ve min külli şirretin ve belâin ve beliyyetin-i’lletî fîhi ve yekûnü fi ‘ilmike yâ Dehru, yâ Deyhâru, yâ Keynânü, yâ Keynûnü, yâ Evvelü, yâ Ebedü, yâ Mübdiü, yâ Mu’îdü, yâ Ze’l-celâli ve ikrâm. Yâ Ze’l-arşi’l mecîdi ente tef’alü mâ türîdü. Allâhümma’hrüsnî bi-‘aynike’lletî lâ-tenâmü fi nefsî ve mâlî ve evlâdî ve dînî ve dünyâye’lleti’btelânî bisuhbetihim bi-hurmeti’l ebrâri ve’l- ahyâri bi- rahmetike yâ Azîzü, yâ Ğaffâru, yâ Kerîmü, yâ Settâru, bi-rahmetike yâ Erhame’r Râhimîn. Allâhümme şedîdü’l kuvâ yâ Şedîdü, yâ Azîzü, yâ Kerîmü, yâ Kebîru, yâ Müte’âlü! Zelleltü bi-‘ızzetike, cemî’ı halkike yâ Muhsinü, yâ Mücmilü, yâ Mütefaddılü, yâ Mün’ımü, yâ Mükrimü lâilâhe illâ ente. Allâhümme yâ Latîfü letafte bi-halki’s semâvâti ve’l-ardı ültuf binâ fi kadâike ve ‘âfinâ min belâike ve lâ- havle ve lâ- kuvvete illâ bike bi-rahmetike yâ Erhame’r Râhimin. Hasbüna’llâhü ve ni’mel vekil lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi’llâhi’l Aliyyi’l Azîm. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ve sellim.'

Türkçe Meali: 

Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. 'Ey Allâhım! Peygamberin, Resûlün ve kulun olan Muhammed’e ve âline salât, bereket ve selâm olsun. Ey Allâhım! İlm-i ezelînde kayıtlı olan ve içinde belâ bulunan bugünün şerrinden ve bütün kötülük ve musibetlerden sana sığınırım. Ey Dehr, ey Deyhâr, ey Keynân, ey Keynûn, ey Evvel, ey Ebep, ey Mübdi’, ey Muid, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey Arş-i Mecid’in Sâhibi Sen dilediğini gerçekleştirirsin. Ey Allâh’ım dînim, evlâdım, malım ve canım husûsunda uyumayan gözden, arkadaşlığı ile mübtelâ kıldığın dünyânın şerrinden mübârek ve hayırlı kimselerin hurmetine beni rahmetinle muhâfaza eyle, ey Azîz, ey Ğaffâr, ey Kerîm, ey Settâr merhametinle ey Merhametlilerin en Merhametlisi. Ey Allâhım! Kuvveti şiddetli olan ey Şedîd, ey Azîz, ey Kerîm, ey Kebîr, ey Müte‘âl! İzzetinle titredim. Ey bütün yarattıklarına İhsan eden, ey Mücmil, ey Mütefaddil, ey Mün‘im, ey Mükrim Senden başka İlâh yok. Ey Allâhım ey Latîf, yerleri ve gökleri yaratmakla ne büyük lütuf ettin. Bir şeye karar verdiğinde de bize güzellikte bulun, bize güzellikler ihsân et, belâlarından bizi kurtar. Senin iznin dışında hiçbir hâl ve kuvvet söz konusu olamaz. Rahmetinle muamele eyle ey Merhametlilerin en Merhametlisi. Allâh’ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz, O ne güzel Vekîl’dir. Aliyyü’l Azîm olan Allâh’ın izni dışında hiçbir hâl ve kuvvet yoktur. Ve Muhammed sallallâhü aleyhi veselleme, âline ve ashâbına salât eyle onları selâmette kıl.' Amin.

SAFER AYI NE ZAMAN?

Safer ayı 2020 yılında 18 Eylül Cuma günü başlayıp 18 Ekim Pazar akşamı sona erecektir. 

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Lockheed Martin'den F-35 açıklaması! Anlaşma sağlandı! ABD istediğini alamadı
Fenerbahçe dolandırıldı! Kulüpten açıklama!