Yavuz Sultan Selim kimdir? Yavuz Sultan Selim'in hayatı ve savaşları...

Fatih Sultan Mehmet'in torunu ve Kanuni Sultan Süleyman'ın babası olan, gücünden ve cesaretinden dolayı Yavuz unvanını alan Sultan I. Selim, İran ve Mısır üzerine yaptığı başarılı seferlerle İslam halifeliğini Osmanlı İmparatorluğuna kazandırmıştır. Doğu Anadolu bölgesini Osmanlı'ya katmayı ve siyasi birliği sağlamıştır. Peki Yavuz Sultan Selim kimdir?

Yavuz Sultan Selim kimdir? Yavuz Sultan Selim'in hayatı ve savaşları...
Yavuz Sultan Selim kimdir? Yavuz Sultan Selim'in hayatı ve savaşları...
GİRİŞ 04.05.2021 12:34 GÜNCELLEME 04.05.2021 12:34

Osmanlı Padişahlarının dokuzuncusu olan Yavuz Sultan Selim 1512-1520 tarihleri arasındaki kısa süreli hükümdarlık süreci boyunca imparatorluk sınırlarını doğu yönünde hızla genişleterek birçok siyasi sorunu ortadan kaldırır. Gürbüz ve güçlü karakterinden dolayı ‘yavuz’ ismini alan I. Selim, Yeniçeri Ocağına bağlılığını ifade etmek için sakallarını kısaltarak bıyıklarını uzattığı rivayet edilir. 1517 yılında gerçekleşen Ridaniye Savaşıyla halifeliği Osmanlı’ya kazandıran Yavuz Sultan Selim, hadimül harameyn yani Mekke ve Medine’ni hizmetkarı unvanıyla kutsal topraklara olan hürmetini göstermiş olur.

Kanuni Sultan Süleyman kimdir? Fransuva ve Kanuni arasındaki tarihi mektuplaşma...

YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?

Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü padişahlarından olan Yavuz Sultan Selim, 1470 yılında babası II. Beyazıd’ın şehzadelik yaptığı Amasya’da dünyaya gelir. Annesi Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey’in kızı Ayşe Hatun, babası Fatih Sultan Mehmet’in oğlu II. Beyazıd’tır. 17 yaşına geldiğinde annesi Ayşe Hatun’la birlikte devlet yönetiminde tecrübe kazanması için Trabzon’a şehzadelik yapmak üzere gider. Şehzadelik yıllarında devlet yönetimin yakından takip eden Sultan Selim, Şahkulu ayaklanmalarına karşı devleti bilgilendirmek üzere raporlar hazırlar ve isyanın bastırılması için elinden gelen gayreti gösterir. Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail ayaklanmasına tüm dikkatini vererek sınır boylarındaki kaleleri tamir ettirir ve saldırılara karşı hazırlıklar yapar. Babasının takdirini kazanan genç şehzade devletin doğu sınırındaki olayları kontrolü altında tutmak için tüm gayretiyle mücadele eder. Devletin doğu sınırlarında meydana gelen isyan ve savaşları yakından takip eden şehzade, Safevilrle olan mücadelesi sultan olduktan sonra da devam eder. 1512 yılında kardeşleri Ahmet ve Korkut’u bertaraf ederek tahta geçer. 8 yıllık saltanat sürecinde imparatorluğun Doğu sınırlarında meydana gelebilecek olan tüm sorunları ortadan kaldırdı ve İslam devletlerinde huzursuzluğa neden olan ne varsa bertaraf etti. Henüz 50 yaşında yakalandığı bir hastalığa yenik düşerek vefat eden Sultan Selim, Halifeliği Osmanlıya kazandırmayı başarmıştır.

YAVUZ SULTAN SELİM VE SALTANAT MÜCADELESİ

Şehzadelik yıllarında dahi devlet yönetimine dahil olan Selim, babasının isyanlara olan sakin tutumundan rahatsız olarak daha keskin adımlar atar. Özellikle İran ve Gürcistan sınırları boyunca muhtelif güçlerin isyan etmesinin yanında Osmanlı’nın sakin tutumu düşman devletleri cesaretlendirmeye başlar. Bu duruma kayıtsız kalamayan Şehzade Selim, şahkulu isyanı başta olmak üzere devletin düzenini bozabilecek her türlü hamleye karşı net bir duruş sergiler. Bununla birlikte hasta ve elden ayaktan düşmüş padişah olarak görülen Sultan II. Beyazıd’ın oğulları arasında saltanat mücadelesi başlar. Yavuz Sultan Selim, diğer şehzadelerden avantajlı olarak Yeniçeri Ocağı tarafından desteklenmekteydi. Yeniçeri Ocağından aldığı destekle 1512 yılında saltanatını ilan eden I. Selim, tahta geçtiği ilk yıllarda kardeşleriyle mücadele etmek durumunda kaldığından diğer isyan ve başkaldırılara karşı istediği harekatları gerçekleştiremedi. 1514 yılında kardeşlerini ortadan kaldırarak taht mücadelesini sonlandıran Yavuz Sultan Selim, Safevilere karşı hamlelerini başlattı.

Barbaros Hayrettin Paşa Kimdir? Barbaros Hayrettin Paşa'nın Türbesi nerede?

YAVUZ SULTAN SELİM VE DOĞU SEFERLERİ

Yavuz Sultan Selim, dedesi Fatih Sultan Mehmet gibi Batı’ya açılarak Avrupa’yı kontrol altına almayı istese de Doğu’da çıkan ayaklanmalar bu düşüncesinden vazgeçirmek zorunda bırakır ve nitekim 8 yıllık saltanatında Doğu’da meydana gelen karışıklıkları dizginleyecektir. Ancak kendisinden sonra tahta geçen oğlu Kanuni Sultan Süleyman, atalarının hedefi olan Avrupa’ya seferlerde bulunabilecektir. 

Fatih Sultan Mehmet kimdir? Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi...

Yavuz Sultan Selim, kızılbaşlar olarak nitelendirdiği İran Şah’ına karşı Avrupa ile işbirliği yapmaya başlar. Avrupa ile barışı sağladıktan sonra İran başta olmak üzere birbiri ardına gelen Doğu seferlerini başlatır. Yavuz Sultan Selim, Anadolu’da bağımsızca hareket eden ve Osmanlı’ya karşı gelen beylikleri ortadan kaldırma planlarına girişti. Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çaldıran Savaşı, 1515 yılında Osmanlı’nın kesin galibiyeti ile sonuçlandı. Bu savaşla Doğu Anadolu bölgesi kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmış oldu. İsyanları bastırmak üzere yola çıkan Sultan Selim, karşılaştığı her sorunu yok ederek gücüne güç katmaya devam etti. 

Truva atı nerede? Truva atının tarihi ve bilinmeyen hikayesi

Osmanlı, Anadolu ve Rumeli’deki başarılı faaliyetleri, İslam’ın en büyük temsilcisi olmasını sağlamıştır. Henüz halifelik Osmanlı’nın elinde olmasa da hem Avrupa’daki Hristiyanlar hem de Doğu’daki Müslüman devletler İslam’ın yegane gücü olarak Osmanlı Devletini görmekteydi. Özellikle İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı, Bizans’ı tarih sahnesinden silerek gücünü hem dostlarına hem de düşmanlarına kanıtlamış oldu. 

Mimar Sinan kimdir? Mimar Sinan'ın eserleri ve hayatı...

Memlük Sultanı Kansu Gavri ve İran Şahı arasında Osmanlı’ya karşı ittifak yaptığı Yavuz Sultan Selim tarafından öğrenilince 1516 yılında Mercidabık Savaşı Gerçekleşti. Savaş yalnızca 2 saat sürdü ve Memlük ordusu bozguna uğrayarak bertaraf odu. Mercidabık Savaşı, Osmanlı’nın kesin zaferiyle sonuçlandı ve Filistin, Suriye ve Lübnan Osmanlı topraklarına katıldı.

HALİFELİĞİN OSMANLIYA KATILMASI: RİDANİYE SAVAŞI

Yavuz Sultan Selim, art arda elde ettiği başarılarla seferlerine devam ederken hem İslam hem Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Ridaniye Savaşını gerçekleştirmiştir. Ridaniye Savaşında Yavuz Sultan Selim Halep, Humus, Şam ve Lübnan’a girdiğinde hiçbir engelle karşılaşmayarak şehirleri bir bir teslim almıştır. Sina çölünü kısa sürede aştıktan sonra ordusuyla Memlüklerin karşısına çıkar ve savaş başlar. Osmanlı’nın kesin galibiyetiyle sonuçlanan savaşta Halifelik resmen Osmanlı İmparatorluğuna geçer. Kutsal emanetler büyük bir özen ve kıymetle Topkapı Sarayına taşınır ve halifeliğin kaldırıldığı 1924 yılına kadar Osmanlı İslam’ın temsilcisi olmaya devam ederler.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir ve Aliyev ile görüştü
Reisi'nin ölümüyle ilgili İsrail'den açıklama