Ahmet Mithat Efendi kimdir? 'Kırk beygir gücünde yazı makinesi' Ahmet Mithat Efendi edebi kişiliği...

Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından biri olan Ahmet Mithat Efendi edebi kişiliği ve başarıları ile ön plana çıkıyor. Peki Türk Edebiyatı'nın gerçek anlamda ilk popüler yazarı olarak kabul edilen Ahmet Mithat Efendi kimdir? Neden 'Kırk beygir gücünde yazı makinesi' denildi? İşte Ahmet Mithat Efendi eserleri ve hayatı...

Ahmet Mithat Efendi kimdir? 'Kırk beygir gücünde yazı makinesi' Ahmet Mithat Efendi edebi kişiliği...
Ahmet Mithat Efendi kimdir? 'Kırk beygir gücünde yazı makinesi' Ahmet Mithat Efendi edebi kişiliği...
GİRİŞ 28.12.2021 10:20 GÜNCELLEME 28.12.2021 11:18

Ahmet Mithat Efendi 1844'te İstanbul'da dünyaya geldi. Annesinin adı Nefise, babasının adı Süleyman Ağa'dır. 4 kardeşi vardır. 

Küçük yaşlardayken babasını yitirdi. Bu acı kayıp, beraberinde fakirlik ve sefaleti de getirdi. Bundan dolayı eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da çeşitli meslek dallarında çıraklık yapıp, aile ekonomisine destek çıktı. 

EĞİTİM HAYATI

Babasının vefatının ardından ailesi ile birlikte Bulgaristan, Vidin'e taşındı. Eğitim hayatına burada başladı. Sonraki yıl İstanbul'a geri döndü ve öğrenimine Tophane Sıbyan Mektebi'nde devam etti. Mezuniyetinden sonra Niş Rüştiyesi'ni başarı ile tamamladı. 

EDEBİ KİŞİLİĞİ

Küçük yaşlardan itibaren hem çok kur hem de çok yazardı. Bu yazma alışkanlığı onu, ileride iyi bir yazar yapacaktı. 

Niş Rüştiyesi'nden mezun oluşunun ardından bir gazete çıkardı. Ancak bu gazete kapatıldı. Birkaç yıl sonra yeniden 'Bedir' ismi ile çıkardı. Bu gazetenin ömrü de yaklaşık 3 sene sürdü. 

Yayın hayatına Tercüman-ı Hakikat gazetesi ile devam etti. Bu gazete de Osmanlı basın tarihinin en uzun ömürlü ve etkili yayınlarından biri oldu. 

Bu dönemde bir yandan da kitap yazmaya başladı. Kısa süre içinde çok sayıda önemli esere imza attı. Ayrıca devlet dairesinde memuriyetine devam ediyordu. 

Emekliliğinin ardından kitap yazmayı bıraktı. Ancak başarılarından ötürü Bakanlar Kurulu'nun görevlendirmesi ile Darülfünun'da öğretmenlik yapmaya başladı. Burada, felsefe tarihi, dinler tarihi, eğitim bilimleri gibi alanlarda eğitim verdi. 

Cahit Sıtkı Tarancı kimdir? Cahit Sıtkı Tarancı neden öldü? Cahit Sıtkı Tarancı'nın hayatı ve eserleriCahit Sıtkı Tarancı kimdir? Cahit Sıtkı Tarancı neden öldü? Cahit Sıtkı Tarancı'nın hayatı ve eserleri

AHMET MİTHAT EFENDİ'NİN TÜRK EDEBİYATI'NDAKİ YERİ

Tanzimat dönemi yazarlarından biri olan Ahmet Mithat Efendi, Türk Edebiyatı'nın gerçek anlamda ilk popüler yazarı olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda adını Türk Edebiyatı'na yazdırmıştır. 

Çok sayıda kitabı olması dolayısıyla 'Kırk beygir gücünde yazı makinesi' ismi ile akıllara kazındı. Diğer yandan, günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği 100 büyük yazar arasındadır. 

AHMET MİTHAT EFENDİ ESERLERİ

Ahmet Mithat Efendi'nin kayıtlara geçen 200'den fazla eseri bulunmaktadır. Bunların bir kısmı okullarda ders mahiyetinde okutulmaktadır. Ayrıca çok sayıda kitap çevirisi de yapmıştır. İşte Ahmet Mithat Efendi'nin kitaplarından bir kısmı: 

 • 1870 - Kıssadan Hisse (Öykü) 

 • 1870 - Suni'fi Zann (Öykü) 

 • 1870 - Gençlik  (Öykü) 

 • 1870 - Esâret  (Öykü) 

 • 1870 - Teehhül  (Öykü) 

 • 1870 - Felsefe-i Zenân  (Öykü) 

 • 1870 - Gönül  (Öykü) 

 • 1870 - Mihnetkeşân  (Öykü) 

 • 1870 - Firkat  (Öykü) 

 • 1871 - Yeniçeriler  (Öykü) 

 • 1872 - Durûb-u Emsâl-i Osmâniyye Hikamiyyatının Ahkâmını Tasvir  (Öykü) 

 • 1873 - Ölüm Allâhın Emri  (Öykü) 

 • 1874 - Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar (Roman)

 • 1875 - Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul'da Neler Olmuş (Roman)

 • 1875 - Hüseyin Fellâh (Roman)

 • 1875 - Felâtun Bey ile Râkım Efendi (Roman)

 • 1875 - Karı-Koca Masalı (Roman)

 • 1876 - Paris'te Bir Türk (Roman)

 • 1876 - Bir Gerçek Hikâye  (Öykü) 

 • 1876 - Bir Fitnekâr  (Öykü) 

 • 1877 - Çengi (Roman)

 • 1877 - Üss-i İnkılâb ve Zübdetül Hakâyık (3 cilt)

 • 1877 - Nasîb  (Öykü) 

 • 1877 - Süleyman Musûlî (Roman)

 • 1879 - Yeryüzünde Bir Melek (Roman)

 • 1881 - Henüz On Yedi Yaşında (Roman)

 • 1881 - Karnaval (Roman)

 • 1881 - Amiral Bing (Roman)

 • 1882 - Vah! (Roman)

 • 1882 - Acâib-i Âlem (Roman)

 • 1882 - Dürdâne Hanım (Roman)

 • 1883 - Müdâfa'a (3 cilt)

 • 1884 - Esrâr-ı Cinâyât (Roman)

 • 1884 - Cellâd (Roman)

 • 1884 - Volter Yirmi Yaşında (Roman)

 • 1885 - Hayret (Roman)

 • 1885 - Cinli Han (Roman)

 • 1886 - Çingene (Roman)

 • 1887 - Çifte İntikam  (Öykü) 

 • 1887 - Para  (Öykü) 

 • 1887 - Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar  (Öykü) 

 • 1887 - Demir Bey Yahut İnkişâf-ı Esrâr (Roman)

 • 1888 - Fennî Bir Roman Yahut Amerika Doktorları (Roman)

 • 1888 - Haydut Montari (Roman)

 • 1888 - Arnavutlar Solyotlar (Roman)

 • 1888 - Gürcü Kızı Yahut İntikam (Roman)

 • 1889 - Nedâmet mi? Heyhât (Roman)

 • 1889 - Rikalda Yahut Amerika'da Vahşet Âlemi (Roman)

 • 1889 - Aleksandr Stradella (Roman)

 • 1889 - Avrupada Bir Cevelan (Gezi)

 • 1889 - Şeytankaya Tılsımı (Roman)

 • 1890 - Müşâhedât (Roman)

 • 1890 - Diplomalı Kız  (Öykü) 

 • 1890 - Dolabdan Temâşâ  (Öykü) 

 • 1891 - Ahmed Metin ve Şîrzât (Roman)

 • 1891 - Hayâl-Hakîkat  (Öykü) 

 • 1891 - Seyyadane Bir Cevelan (Gezi)

 • 1892 - İstibşâr (1892)

 • 1893 - İki Hud'akâr  (Öykü) 

 • 1893 - Emânetçi Sıdkı  (Öykü) 

 • 1893 - Cankurtaranlar  (Öykü) 

 • 1893 - Ana-Kız  (Öykü) 

 • 1894 - Bir Acîbe-i Saydiyye (Roman)

 • 1895 - Taaffüf (Roman)

 • 1896 - Gönüllü (Roman)

 • 1897 - Eski Mektûblar (Roman)

 • 1898 - Mesâil-i Muğlaka (Roman)

 • 1899 - Altın Âşıkları (Roman)

 • 1900 - Hikmet-i Peder (Roman)

 • 1910 - Jön Türkler (Roman)

AHMET MİTHAT EFENDİ'NİN VEFATI

Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri olan Ahmet Mithat Efendi, Darüşşafaka'da nöbetçi olduğu 28 Aralık 1912'de aniden hayatını kaybetti. Naaşı, Fatih Camii Mezarlığı'na (II. Mehmed'in türbesi) defnedildi. 

Şeyh Bedrettin kimdir? Şeyh Bedrettin İsyanı kimin döneminde çıktı? Şeyh Bedrettin hayatı... Şeyh Bedrettin kimdir? Şeyh Bedrettin İsyanı kimin döneminde çıktı? Şeyh Bedrettin hayatı...

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL