Kul hüvallahü ehad allahüssamed ne demek? İhlas suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

İhlas suresi Kuran-ı Kerim'in 112. suresidir. Bu sure 4 ayetten oluşmuştur ve Mekke döneminde nazil olunmuştur. Müslümanlara farz olan 5 vakit namaz ibadeti içerisinde en çok okunan surelerden biridir. Bu nedenle her Müslüman tarafından araştırılması ve ezberlenmesi gereken bir suredir. Peki, Kul hüvallahü ehad allahüssamed ne demek? İşte İhlas suresi okunuşu ve Türkçe anlamı!

Kul hüvallahü ehad allahüssamed ne demek? İhlas suresi okunuşu ve Türkçe anlamı
Kul hüvallahü ehad allahüssamed ne demek? İhlas suresi okunuşu ve Türkçe anlamı
GİRİŞ 05.05.2021 14:10 GÜNCELLEME 05.05.2021 14:10

İhlas Suresi Müslümanların kesinlikle bilmesi gereken surelerden biridir. Bu sure Kuran-ı Kerim'in 112. suresidir ve 4 ayetten oluşmaktadır. İhlas Suresi farz olan 5 vakit namaz ibadeti içerisinde en çok okunan surelerden biridir. Mekke döneminde nazil olunan sure araştırılması ve ezberlenmesi gereken bir suredir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed İhlas Suresi hakkında, “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir” demiştir. Peki, müminler merak ediyor. Kul hüvallahü ehad allahüssamed ne demek? İşte İhlas suresi okunuşu ve Türkçe anlamı ve tefsiri...

Ettahiyyatü lillahi vessalavatü vettayyibat ne demek? Ettehiyyatü duası okunuşu ve Türkçe anlamı

İhlas Suresi Türkçe Okunuşu

  • Bismillahirrahmânirrahîm

  • Kul hüvellâhü ehad

  • Allâhüssamed

  • Lem yelid ve lem yûled

  • Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Türkçe Anlamı

  • Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle

  • De ki; O Allah bir tektir.

  • Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

  • Doğurmadı ve doğurulmadı

  • O 'na bir denk de olmadı.

İhlas Suresi Konusu

İhlas Suresi, Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir. Hadis kaynaklarında faziletleri ile ilgili önemli bilgiler verilmiştir. Bu Sûrede Allah Teâlâ'nın bazı sıfatları veciz bir şekilde anlatılmıştır.

İhlas Suresi Faziletleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur:

"Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sûre Kur'an'ın üçte birine denktir" (Buhârî, "Tevhîd", 1).

"Onu sevmen seni cennete götürür" müjdesini vermiştir (Tirmizî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 11, "Tefsîr", 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

İhlas Suresi Tefsiri

İhlâs sûresinin muhtevasıyla ilgili olarak müfessirlerin üzerinde durdukları en önemli konu, ilk iki âyette yer alan "ahad" ve "samed" kelimelerinin anlam ve içerikleridir. Ahad sıfatı Allah'a nisbet edildiğinde O'nun birliğini, tekliğini ve eşsizliğini ifade eder; bu anlamıyla tenzihî veya selbî sıfatları da içerir. Bu sebeple ahad sıfatının bazı istisnalar dışında Allah'tan başkasına nisbet edilemeyeceği düşünülür. Aynı kökten gelen "vâhid" ise Kur'ân-ı Kerîm'de ve hadislerde Allah'ın sıfatı olarak geçmekle birlikte Allah'tan başka varlıkların sayısal anlamda birliğini ifade etmek için de kullanılmaktadır. Sûrenin ilk âyetinde Allah lafzıyla bütün sübûtî sıfatlara, ahad lafzıyla da selbî sıfatlara işaret edildiği anlaşılmaktadır (ayrıca bk. AHAD).

Samed kelimesi "bir kavmin ilk atası, herkesin kendisine ihtiyacını arzettiği, fakat kendisinin kimsenin yardımına muhtaç olmadığı ulu başkan" gibi anlamlara gelir (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, "ṣmd" md.). Sûredeki bağlamına göre samed, "var oluş bakımından kimseye muhtaç olmayıp her şeyin varlığını kendisine borçlu olduğu vâcibü'l-vücûd" demektir. Buna göre samed kelimesi doğrudan doğruya ahad isminin açıklaması, daha sonra gelen "doğurmamış ve doğmamıştır" âyeti de samed isminin açıklamasıdır (ayrıca bk. SAMED). "Onun bir dengi de olmadı" meâlindeki son âyet ise hem birinci âyetin açıklaması hem de bütünüyle sûrenin bir özetidir.

Sûrenin iki ispat cümlesiyle iki nefiy cümlesinden meydana gelmesi, Allah'ın sübûtî sıfatlarıyla selbî sıfatları arasında bir dengenin kurulması gerektiğine işaret eder. Zira sübûtî sıfatlarda aşırı gidip Allah'ı yalnızca teşbih ve temsil yoluyla tanımaya çalışmak sonuçta insanları teşbih ve tecsîme, hatta çok tanrıcılığa götürebildiği gibi selbî sıfatlarla tanımlamada aşırılığa kaçıp O'nu sadece tenzih yoluyla tanıtmanın da insanları büsbütün red ve inkâra götürme tehlikesi taşıdığı görülmüştür. Böylece sûre, bir yandan İslâm'daki tanrı tasavvurunu açık bir biçimde ifade ederken öte yandan dolaylı olarak diğer dinlerdeki tanrı tasavvurlarının yanlışlığını ortaya koymaktadır.

Kur'ân-ı Kerîm'in bir din kitabı olduğu ve onun âyetlerinin Allah'ı doğru tanıtmayı ve O'na karşı kulluk görevlerini bildirmeyi hedeflediği dikkate alınınca İhlâs sûresinin bütün sûrelerle ilişkisinin bulunduğu görülür. Meselâ Fâtiha sûresindeki, "Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz" meâlindeki âyetle Allah'ın samed ismi arasında böyle bir ilişkinin varlığı dikkat çekmektedir. İhlâs'tan sonra gelen Felak ve Nâs sûrelerinde ise insanlar, "samediyyet" diye ifade edilen Allah'ın büyük lutufkârlığından ve koruyuculuğundan istifade etmeye çağrılmaktadır.

İhlas Suresi Ne İçin, Ne Zaman, Neden ve Nasıl Okunur?

Sıkıntılarından kurtulmak isteyen müminler sık sık İhlas Suresini okumalıdır. Eve girerken besmele çektikten sonra okunduğu takdirde hane bereketlenir. Bunun dışında namaz kılarken ve günlük ibadetleri yaparken de hem Arapça hem de Tükçesi okunabilir.

İhlas Suresi Nasıl Ezberlenir?

4 ayetten oluşan İhlas Suresi Kurandaki en kısa surelerden biridir. Bu nedenle sesli bir şekilde tekrar edilerek bir gün içerisinde ezberlenmesi mümkündür.

İhlas Suresi ne anlatıyor?

İhlas kelimesinin sözlük anlamı samimiyet, ibadette içtenliktir. İkiyüzlülük anlamına gelen riyanın tam karşıdır. İhlas sahibi kullar Allah'ın Ehad ve Samet olduğunu bilerek yalnızca Ondan yardım dilerler.

İhlas Suresi Şifa İçin Okunur mu?

Bu sure hem maddi hem de manevi sıkıntılardan kurtulmak için okunabilir. Okuyanları hastalıklardan ve musibetlerden korur.

İhlas Suresi ve Uzun Bağışlama Duası

Allah'ın merhametine sığınmak isteyen müminler önce bağışlanma duasını İhlas Suresini okuyabilir.

İhlas Suresini Üzerinde Taşımak

En faziletli surelerden biri olan İhlas Suretini üzerinde taşıyan kişiler hem hastalıkları hem de şeytandan gelen vesveseleri kendisinden uzak tutar.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Galatasaray, Cicaldau'yu resmen duyurdu!
Mehmet Ceyhan’dan takipçisine çok sert tepki!