PÖH, PMYO POMEM PAEM alımları yapılacak! 2021'de 100 bin yeni memur şartları neler?

Memur alımı için bekleyen binlerce lise ve üniversite mezunu aday için beklenen haberler gelmeye başladı. Açıklanan Yeni Ekonomi Programına göre 2021 yılında 35 bin personel alımı olacak. Salgın sebebiyle kamuda ortaya çıkan güvenlik açığı nedeniyle devlet kadrolarında ek olarak 65 bin personel alımı yapılacak. İşte PÖH, POMEM, PMYO, PAEM başvuru şartları...

 PÖH, PMYO POMEM PAEM alımları yapılacak! 2021'de 100 bin yeni memur şartları neler?
PÖH, PMYO POMEM PAEM alımları yapılacak! 2021'de 100 bin yeni memur şartları neler?
GİRİŞ 18.11.2020 17:32 GÜNCELLEME 18.11.2020 17:32
Bu Habere 40 Yorum Yapılmış

PÖH, PMYO, POMEM ve PAEM başvuruları için bekleyişe geçen adaylar KPSS lisans ve önlisans sınav maratonunun tamamlanmasının ardından gelecek açıklamaya kilitlendi. Yeni Ekonomi Program öncesinde yapılan açıklamada 35 bine yakın yeni personel alımı yapılmasına karar verildiği belirtilmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle kamuda ihtiyaç duyulan memur sayısının artış gösterdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2021 yılı bütçe görüşmelerinde kamu kuruluşlarının bütçe görüşmeleri yapıldı. Yeni Ekonomi Programı ile birlikte yeni yılda yaşanan memur ihtiyacı için 65 bin personel alımı daha yapılması düşünülüyor. PMYO, POMEM,PÖH ve PAEM alımları için başvuru şartlarını merak eden binlerce memur adayı tarih açıklaması bekliyor. Peki polis alımları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

 

MEMUR ALIMI 2021 YILINDA 100 BİNİ BULABİLİR!

 

Yeni Ekonomi Programı kapsamında yapılan görüşmelerde  bütçe teklifleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmaya başladı. 2021 yılında kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ilgili bakanlıklara yapılacak alımlarla ilgili detaylar daha sonra paylaşılacak. Yeni Ekonomi Programı öncesinde bütçelendirilen ve uygun olduğu tespit edilen 35 binin memur alımı yapılacak. Kamu kurumlarına alımlarının 65 bin kişiye kadar olması bekleniyor.. 2021 yılında kamuda en fazla ihtiyaç duyulan alımlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi bünyesinde olan PÖH, PMYO, POMEM ve PAEM oldu. Bu sebepten ötürü binlerce aday başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırıyor. İşte alımlarla ilgili detaylar;

PAEM NEDİR? PAEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Emniyet Teşkilatı içerisinde görev alması için Polis Amiri yetiştiren PAEM lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Polis Amirleri Eğitim Merkezi, lisans mezunu KPSS P3 puanından en az 70 puana sahip ve diğer gerekli şartları taşıyan adaylar arasından polis amirlerini yetiştiriyor. Polis Akademisi PAEM öğrenci adaylığı için  belirlenen tarihte başvuru yapılarak alım yapılıyor. İşte 2021 PAEM Öğrenci adaylığı başvuru şartları;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

3) 2015 yılı içinde yapılan KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak, 

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak, 

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, 

6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, 

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, 

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, 

9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, 

10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, 

11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak, 

12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, 

13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, 14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. (2) PAEM’e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

PMYO NEDİR? PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PMYO: Polis Meslek Yüksekokulu, kelimelerinin kısa yazılışıdır. PMYO: Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır.

Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereği Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak,

PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği; “18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak.”

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak PMYO Sınavında başarılı olmak şartları aranmaktadır.

POMEM NEDİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır. İşte  öne çıkan POMEM başvuru şartları;

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00),2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

PÖH NEDİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PÖH olmak için Polis Eğitim Merkezi öğrencisi olmak gerekiyor. POMEM öğrencileri, özel harekat birimlerinde görev almak isteğinde bulunabiliyor. Ayrıca EGM bünyesindeki mevcut polislerde gereken şartları taşımaları halinde PÖH başvurusu yapabiliyorlar.

PÖH başvurusunda bulunabilmek için  Polis Eğitim Merkezi öğrencisi olmak gerekiyor. POMEM öğrencileri, özel harekat birimlerinde görev almak isteğinde bulunabiliyor. Ayrıca EGM bünyesindeki mevcut polislerde gereken şartları taşımaları halinde PÖH başvurusu yapabiliyorlar. PÖH olmak isteyen polisler fiziki sınavı ve mülakat sınavını başarılı bir şekilde geçmeliler. Sınavlardan başarılı olan PÖH adayları ayrıca Polis EĞitim Merkezlerinde gerekli eğitimleri alıyorlar.   PÖH adaylarında ilk olarak yaş şartı aranıyor. PÖH adaylarının 28 yaşından gün almamış olmaları lazım.

YORUMLAR 40
 • Gamze 3 yıl önce Şikayet Et
  Pöh alımı olacak arkadaşlar
  Cevapla
 • Yagmur 3 yıl önce Şikayet Et
  Pöh alımı olacak dışardan arkadaşlar bilginize
  Cevapla
 • Derya 3 yıl önce Şikayet Et
  28.dönem pomem alımında dışardan lise mezunu pöh alımı olacak
  Cevapla
 • Seda 3 yıl önce Şikayet Et
  https://www.kariyermemur.com/28-donem-pomem-alimi-ile-poh-polis-ozel-harekat-alinacak-mi-h41220.html Pöh alımı olmayacak diyenler habere baksın lütfen
  Cevapla
 • Buse 3 yıl önce Şikayet Et
  28.dönem pomem alımında dışardan lise mezunu kpss şartsız pöh alımıda olacak arkadaşlar bilginiz olsun
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
ABD Gizli Servisi itiraf etti: Başarısız olduk!
Dünyanın gözü İngiltere'de! Türkiye gücünü gösterdi: KAAN, HÜRJET, ATAK...