İŞKUR üzerinden en az ortaöğretim mezunu 863 Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak! Başvuru ekranı...

İŞKUR üzerinden en az ortaöğretim mezunu Güvenlik Görevlisi ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Toplamda 863 silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı yapacak özel sektör, kurum ve kuruluşlar yayınladıkları ilan ile merak edilen tüm detayları adaylara duyurdu. işte Güvenlik alımı başvuru ekranı...

İŞKUR üzerinden en az ortaöğretim mezunu 863 Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak! Başvuru ekranı...
İŞKUR üzerinden en az ortaöğretim mezunu 863 Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak! Başvuru ekranı...
GİRİŞ 03.07.2021 10:49 GÜNCELLEME 03.07.2021 10:51

İŞKUR üzerinden silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı devam ediyor. Yayınlanan ilanlarda kurum ve kuruluşlar başvuru şartlarından başvuru tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıkladı. En az ortaöğretim mezunu adaylar arasından seçilecek adaylardan KPSS şartı aranmıyor. İşte Güvenlik Görevlisi alımı başvuru şartları....

İŞKUR Güvenlik Görevlisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İŞKUR üzerinden Güvenlik Görevlisi alımlarına başvuruda buluna bilmek için Türkiye İş Kurumu'nun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. Akabinde meslek yazan yere "GÜVENLİK GÖREVLİSİ" yazın ve ara butonuna tıklayın. Karşına çıkan ilanlara giriş yaparak başvur kısmına tıklayın. Açılan sayfa üzerinden TC kimlik no ve daha öncesinde oluşturduğunuz şifre ile giriş yaparak başvuru sürecini tamamlayın.

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU EKRANI
İŞKUR GİRİŞ

Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları Neler?

İŞKUR Güvenlik Görevlisi genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği gibidir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a.Türk Vatandaşı olmak, 
b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak) d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, 

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.

Özel Başvuru Şartları Neler?

  • En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,

  • 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

  • Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak, iv. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak.

YAZDIR
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Bunlar da yurt fırsatçıları: Yüzde 100 zam!
Fransa gemileri yakıyor - 21 Eylül günün gazete manşetleri