Tarım Kredi Kooperatifleri KPSS 60 puan ile 82 memur alımı! Başvuru içi son 3 gün...

Tarım Kredi Kooperatifleri KPSS 60 puan ile memur alımı ilanı yayınladı. Yayınlanan ilan ile İzmir Bölge Birliğine 43, Balıkesir Bölge Birliğine 18 ve Tekirdağ Bölge Birliğine 21 Personel olmak üzere toplamda 82 Ziraat Mühendisi ve Kooperatif Görevlisi istidam edilecek. İşte başvuru ekranı...

Tarım Kredi Kooperatifleri KPSS 60 puan ile 82 memur alımı! Başvuru içi son 3 gün...
Tarım Kredi Kooperatifleri KPSS 60 puan ile 82 memur alımı! Başvuru içi son 3 gün...
GİRİŞ 10.09.2021 09:29 GÜNCELLEME 10.09.2021 09:31
Bu Habere 2 Yorum Yapılmış

Tarım Kredi Kooperatifleri 3 farklı bölgede memur alımı yapacağını açıkladı. Yayınlanan ilan ile adaylardan en az KPSS 60 puan şartı aranıyor. Kurum  İzmir Bölge Birliğine 43, Balıkesir Bölge Birliğine 18 ve Tekirdağ Bölge Birliğine 21 Personel olmak üzere toplamda 82 Ziraat Mühendisi ve Kooperatif Görevlisi alımı yapacak. Başvuru şartlarından başvuru detaylarına kadar merak edilen tüm sorulara haberimizde yanıt verdik. İşte Tarım Kredi Kooperatifleri 2021 memur alımı resmi ilan metni...

Kültür Ve Turizm Bakanlığı KPSS şartsız 40 personel alımı yapacağını duyurdu!Kültür Ve Turizm Bakanlığı KPSS şartsız 40 personel alımı yapacağını duyurdu!

Kamuya en az lise mezunu KPSS şartlı ve şartsız 1.720 memur ve personel alımı devam ediyor!Kamuya en az lise mezunu KPSS şartlı ve şartsız 1.720 memur ve personel alımı devam ediyor!

İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu 13.238 personel alımı yapıyor!İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu 13.238 personel alımı yapıyor!

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Tarım Kredi Kooperatifleri Ziraat Mühendisi ve Kooperatif Görevlisi alımı başvuruları 2 Eylül 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar 13 Eylül 2021 tarihine kadar  Tarım Kredi Kooperatifleri resmi internet adresi üzerinden online başvurularını tamamlayabilecek. 

BAŞVURU EKRANI

Başvuru Şartları neler?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 
3. 03.08.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (03.08.1991 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.) 
4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak, 
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak, 
7. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak, 
8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

Özel Başvuru Şartları Neler?

Kooperatif Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için;

ÖSYM tarafından yapılmış olan 2020-KPSS (Lisans) sınavının KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması,

Adayların Tabloda belirtilen Fakülteler (İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler vb.) ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının belirtilen Fakültelerinden mezun olması, (Adayların, tabloda belirtilen Fakültelere denk sayılan Fakültelerden mezun olmaları halinde, YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki ilgili bölüme eklemeleri gerekmektedir.)

Tekirdağ Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; başvuruda bulunacak adayın veya ailesinin (adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Çanakkale (Avrupa), Edirne, İstanbul (Avrupa), Kırklareli ve Tekirdağ) sınırları içerisinde, başvuru tarihi itibariyle son 6 aydır ikamet ediyor olması, (Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır. Örneğin, 3 yıl boyunca Edirne’de ikamet eden ancak son 2 aydır Tekirdağ’da ikameti bulunan adayın başvurusu Tekirdağ ilinden kabul edilecektir.)

Balıkesir Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; başvuruda bulunacak adayın veya ailesinin (adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Balıkesir, Çanakkale (Anadolu) ve Bursa) sınırları içerisinde, başvuru tarihi itibariyle son 6 aydır ikamet ediyor olması, (Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır. Örneğin, 3 yıl boyunca Bursa’da ikamet eden ancak son 2 aydır Balıkesir’de ikameti bulunan adayın başvurusu Balıkesir ilinden kabul edilecektir.)

İzmir Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; başvuruda bulunacak adayın veya ailesinin (adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla ) sınırları içerisinde, başvuru tarihi itibariyle son 6 aydır ikamet ediyor olması, (Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır. Örneğin, 3 yıl boyunca Muğla’da ikamet eden ancak son 2 aydır İzmir’de ikameti bulunan adayın başvurusu İzmir ilinden kabul edilecektir.)

(Başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinin herhangi birinin ikametgâhı üzerinden başvuruda bulunması halinde, anne, baba veya eşin teyidi, yükleyecekleri vukuatlı nüfus kayıt örneğinden yapılacak olup, nüfus kayıt örneğini başvuru ekranında yer alan yönergeye uygun olacak şekilde yüklemeleri önem arz etmektedir.)

Gerekmektedir.

Kooperatif Görevlisi başvurularında, adayın ibraz ettiği ikametgâh adresi, başvuru ili olarak değerlendirilecektir. İbraz ettiği ikametgâh belgesindeki, son ikamet edilen il dışından yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

Kooperatif Görevlisi kategorisinden başvuruda bulunan adaylar için KPSS’de yüksek puan almaları işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Ziraat Mühendisi kadrosuna başvuracak adaylar için;

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgelerinde “Ziraat Mühendisi” unvanına sahip olduklarına dair ibarenin bulunması,

Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı izin Belgesinin olması (Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı izin Belgesi olmayanlar başvuru yapamayacaktır),
Tekirdağ Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; Adayın veya ailesinin (adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Çanakkale (Avrupa), Edirne, İstanbul (Avrupa), Kırklareli ve Tekirdağ) sınırları içerisinde, başvuru tarihi itibariyle son 6 aydır ikamet ediyor olması,

Balıkesir Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; Adayın veya ailesinin (adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Balıkesir, Çanakkale (Anadolu) ve Bursa) sınırları içerisinde, başvuru tarihi itibariyle son 6 aydır ikamet ediyor olması,

İzmir Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; Adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla) sınırları içerisinde, başvuru tarihi itibariyle son 6 aydır ikamet ediyor olması,

(Başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinin herhangi birinin ikametgâhı üzerinden başvuruda bulunması halinde, anne, baba veya eşin teyidi, yükleyecekleri vukuatlı nüfus kayıt örneğinden yapılacak olup, nüfus kayıt örneğini başvuru ekranında yer alan yönergeye uygun olacak şekilde yüklemeleri önem arz etmektedir.)

Gerekmektedir.

Adayların Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı izin Belgesini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki ilgili bölüme eklemeleri gerekmektedir.

Tekirdağ Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için Ziraat Mühendisi başvuruları; Tekirdağ Bölge Birliği genelinde değerlendirilecek olup, Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı izin Belgesine sahip olan ve Bölge Birliğine bağlı illerin (Çanakkale (Avrupa), Edirne, İstanbul (Avrupa), Kırklareli ve Tekirdağ) herhangi birinde ikamet şartını taşıyan adaylar başvuru yapabilirler.

Balıkesir Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için Ziraat Mühendisi başvuruları; Balıkesir Bölge Birliği genelinde değerlendirilecek olup, Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı izin Belgesine sahip olan ve Bölge Birliğine bağlı illerin (Balıkesir, Çanakkale (Anadolu) ve Bursa ) herhangi birinde ikamet şartını taşıyan adaylar başvuru yapabilirler.

İzmir Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için Ziraat Mühendisi başvuruları; İzmir Bölge Birliği genelinde değerlendirilecek olup, Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı izin Belgesine sahip olan ve Bölge Birliğine bağlı illerin (Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla) herhangi birinde ikamet şartını taşıyan adaylar başvuru yapabilirler.

Ayrıca, Ziraat Mühendisi kategorisinden başvuruda bulunan adayların, Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı izin Belgesine sahip olmaları ve belge puanlarının yüksek olması, işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

RESMİ İLAN METNİ

YORUMLAR 2
  • Nurgül 2 yıl önce Şikayet Et
    Boşuna alımları paylaşmayın nasıl olsa alacakları kişiler belli oğlum Ankara'da başvuru yaptí 64 puan alanı çağırdılar múlakata boşuna umutlandirmayin kimseyi
    Cevapla
  • A.öZSOY 2 yıl önce Şikayet Et
    başvuru yapılacak yerde ikamet etmeyenlerin suçu ne niçin başvuru yapamıyorlar bunlar hain mi
    Cevapla
DİĞER HABERLER
İkinci el otomobilde sonbahar umudu - Gazete manşetleri
Uluslararası ziyaretçi ağırlayan şehirler listesine Türkiye'den 2 şehir girdi