Tarım Kredi kooperatif görevlisi ve ziraat mühendisi alımı devam ediyor!

Tarım Kredi Kooperatifleri, farklı illerde istihdam etmek üzere Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımı yapacak. Kooperatif Görevlisi alımına başvuru yapacak adayların 2020-KPSS (Lisans) veya 2021-KPSS (Lisans) sınavlarının herhangi birinin, KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekmektedir.

Tarım Kredi kooperatif görevlisi ve ziraat mühendisi alımı devam ediyor!
Tarım Kredi kooperatif görevlisi ve ziraat mühendisi alımı devam ediyor!
GİRİŞ 24.09.2021 09:15 GÜNCELLEME 24.09.2021 09:17
Bu Habere 3 Yorum Yapılmış

Tarım Kredi Kooperatifleri KPSS şartlı ve KPSS şartsız olarak personel alımı yapıyor. Sivas ve Malatya Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak sağlanacak istihdam farklı illerde sağlanacak. Mühendis alımları için adaylardan KPSS şartı aranmayacak. Peki Tarım Kredi Kooperatifleri hangi illerde personel alımı yapacak?

Alımlar Hangi Şehirlerde Yapılacak?

Erzincan Sivas
Bingöl Bitlis
Diyarbakır Elazığ
Malatya Hakkari
Muş Tunceli
Van  

 

Başvuru Genel Şartları Neler?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 

 • 03.08.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (03.08.1991 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.) 

 • Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak, 

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

 • Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak, 

 • Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak, 

 • Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek. 

Başvuru için Gereken Özel Şartlar Neler?

Kooperatif Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların; 

 1. ÖSYM tarafından yapılmış olan 2020-KPSS (Lisans) veya 2021-KPSS (Lisans) sınavlarının herhangi birinin, KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması, 

 2. Adayların Aşağıdaki Tabloda belirtilen Fakülteler (İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler vb.) ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının belirtilen Fakültelerinden mezun olması, (Adayların, tabloda belirtilen Fakültelere denk sayılan Fakültelerden mezun olmaları halinde, YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki ilgili bölüme eklemeleri gerekmektedir.) 

 

 

Sivas Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için;

Başvuruda bulunacak adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Erzincan, Sivas ve Tokat) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması, (Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır. Örneğin, 3 yıl boyunca Tokat da ikamet eden ancak son 2 aydır Sivas da ikameti bulunan adayın başvurusu Sivas ilinden kabul edilecektir.)

Malatya Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için;

Başvuruda bulunacak adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Malatya, Muş, Tunceli ve Van) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması, (Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır.)

Örneğin, 3 20.09.2021 10:33 Sivas ve Malatya Bölge Birlikleri Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alım İlanı - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/sivas-ve-malatya-bolge-birlikleri-kooperatif-gorevlisi-ve-ziraat-muhendisi-alim-ılani/ 2/6 yıl boyunca Van da ikamet eden ancak son 2 aydır Malatya da ikameti bulunan adayın başvurusu Malatya ilinden kabul edilecektir.)

Başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinin herhangi birinin ikametgâhı üzerinden başvuruda bulunması halinde, anne, baba veya eşin teyidi, yükleyecekleri vukuatlı nüfus kayıt örneğinden yapılacak olup, nüfus kayıt örneğini başvuru ekranında yer alan yönergeye uygun olacak şekilde yüklemeleri önem arz etmektedir.

Kooperatif Görevlisi başvurularında, adayın ibraz ettiği ikametgâh adresi, başvuru ili olarak değerlendirilecektir. İbraz ettiği ikametgâh belgesindeki, son ikamet edilen il dışından yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır. Kooperatif Görevlisi kategorisinden başvuruda bulunan adaylar için KPSS’de yüksek puan almaları işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir. 

Ziraat Mühendisi kadrosuna başvuracak adayların;

 1. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgelerinde “Ziraat Mühendisi” unvanına sahip olduklarına dair ibarenin bulunması,

 2. Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesinin olması (Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olmayanlar başvuru yapamayacaktır)

Sivas Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için;

Adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Erzincan, Sivas ve Tokat) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması, 

Malatya Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için;

Adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Malatya, Muş, Tunceli ve Van) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması,

Başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinin herhangi birinin ikametgâhı üzerinden başvuruda bulunması halinde, anne, baba veya eşin teyidi, yükleyecekleri vukuatlı nüfus kayıt örneğinden yapılacak olup, nüfus kayıt örneğini başvuru ekranında yer alan yönergeye uygun olacak şekilde yüklemeleri önem arz etmektedir.

Adayların Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki ilgili bölüme eklemeleri gerekmektedir. 

Sivas Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için Ziraat Mühendisi başvuruları;

Sivas Bölge Birliği genelinde değerlendirilecek olup, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesine sahip olan ve Bölge Birliğine bağlı illerin (Erzincan, Sivas ve Tokat) herhangi birinde ikamet şartını taşıyan adaylar başvuru yapabilirler. 

Malatya Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için Ziraat Mühendisi başvuruları;

Malatya Bölge Birliği genelinde değerlendirilecek olup, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesine sahip olan ve Bölge Birliğine bağlı illerin (Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Malatya, Muş, Tunceli ve Van) herhangi birinde ikamet şartını taşıyan adaylar başvuru yapabilirler.

Ayrıca, Ziraat Mühendisi kategorisinden başvuruda bulunan adayların, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesine sahip olmaları ve belge puanlarının yüksek olması, işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılmayan adaylar bu durum dan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir. 

Başvurular Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak?

20.09.2021 tarihinde başlayacak olan başvurular Tarım Kredi Kooperatifleri resmi internet sayfasından yapılacak olup, son başvuru 01.10.2021 günü saat 18.00’a kadardır.

Başvurular 01.10.2021 tarihi mesai saati (18.00) sonunda sona ereceğinden, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

Adaylar başvuruları esnasında, aktif olarak kullandıkları geçerli bir e-posta adresi ekleyeceklerdir.

Başvurular tamamlandığında giriş yapılan e-posta adresine başvurunun tamamlandığına dair e-posta gönderilecektir. Adaylar tamamlanan başvurularında değişiklik yapmak istediklerinde, gönderilen e-posta da ki link üzerinden yapacaklardır. (Başvuru bitiş tarihi olan 01.10.2021 mesai saati bitiminden (18:00) sonra değişiklik yapamayacaklardır.) Bu sebeple başvuru yapacak adayın e-posta adresinin doğru ve eksiksiz olması önem arz etmektedir. 

 

YORUMLAR 3
 • Seyyar 2 yıl önce Şikayet Et
  Bence açtiklari marketlerdeki ürünler ikinci kalite Sanki torpilli isen malini markete çakiyorsun tarzindan yazik.Baltalamayin bu sistemi.
  Cevapla
 • isimsiz 2 yıl önce Şikayet Et
  İşe bakın hele. Devlet alım yapıyor ve 30 yaşını aşmamış şartı getiriyor ama emeklilik yaşı kademeli olarak 65 yaş.
  Cevapla
 • ziyaretçi 2 yıl önce Şikayet Et
  Sorma
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Beşiktaş-Hatayspor! CANLI
İstanbul’da İmamoğlu’nun düzenlediği organizasyona Özgür Özel davet edilmedi