TMSF KPSS 75 puan ile personel alım ilanı! Başvuru ne zaman sona erecek?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), KPSS 75 puan ile İstanbul Merkez teşkilatında istihdam istidam etmek üzere Fon Uzman Yardımcısı alım ilanı yayınladı. Başvuru şartlarında sınava ilişkin tüm detaylar açıklayan kurum 1 Kasım itibari ile başvuruları online olarak almaya başlayacak. İşte 2021 TMSF personel alımı resmi ilan metni...

TMSF KPSS 75 puan ile personel alım ilanı! Başvuru ne zaman sona erecek?
TMSF KPSS 75 puan ile personel alım ilanı! Başvuru ne zaman sona erecek?
GİRİŞ 04.10.2021 17:16 GÜNCELLEME 04.10.2021 17:18

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı en az KPSS 75 puan ile personel alımı yapacağını açıkladı. İstanbul Merkez teşkilatında istihdam istidam edilecek adaylara ilişkin merak edilen başvuru şartları kurum tarafından açıkladı. Toplamda boş 7 Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama gerçekleştirilecek. İşte TMSF 2021 personel alım ilanı resmi ilan metni...

Kızılay KPSS şartsız personel alım yapmaya başladı! Hangi kadrolara alım yapılacak?Kızılay KPSS şartsız personel alım yapmaya başladı! Hangi kadrolara alım yapılacak?

Ticaret Bakanlığı en az 17 bin 500 TL maaş ile personel alımı yapacak! Başvurular başladı mır?Ticaret Bakanlığı en az 17 bin 500 TL maaş ile personel alımı yapacak! Başvurular başladı mır?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden personel alımı yapıyor! Başvurular ne zaman bitiyorKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden personel alımı yapıyor! Başvurular ne zaman bitiyor

Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Uzman Yardımcısı alımı başvuruları 1 Kasım 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar en geç 19 Kasım 2021 tarihi mesai bitimine kadar başvurularını "Görev Talep Formu"nun çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle kurumun resmi internet adresinden www.tmsf.org.tr online olarak tamamlayabilecek.

Başvuru Şartları Neler?

 • Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar sınava girebilecektir), 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak - Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,

 • 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak, 

 • Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmamak, 

 • 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak, 

 • Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Özel Başvuru Şartları Neler?

 • En az 4 (dört) yıl süreli eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Sistemleri ve Ağları, Endüstri Mühendisliği, İstatistik, Matematik, Ekonometri bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olmak, 

 • ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP1 ve KPSSP2 puan türlerinden herhangi birinden en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak, 

 • ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil sınavından (e-YDS) İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden en az 50 (Elli) puan almış olmak, 

 • Yukarıda belirtilen KPSS puan türleri için; Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) sınavına başvuranların sayısının 140 (Yüzkırk) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 140 (Yüzkırk) aday yazılı giriş sınavına alınacaktır. Adayların eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır

RESMİ İLAN METNİ

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Dervişoğlu istifaları böyle savundu! Akşener sorusuna ilginç cevap
'Türkiye, geri döndü' diye duyurdular: Reel faiz yüzde 20'ye inecek