Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) en az lise mezunu personel alımı! Başvuru için bugün son gün

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) en az lise mezunu 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve 5 hizmetli alım ilanı yayınladı. Genel sekreterlik bünyesinde istidam edilecek adaylar KPSS puanı esas alınarak sözlü mülakata davet edilecek. İşte HSK personel alımına ilişkin detaylar...

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) en az lise mezunu personel alımı! Başvuru için bugün son gün
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) en az lise mezunu personel alımı! Başvuru için bugün son gün
GİRİŞ 08.10.2021 09:54 GÜNCELLEME 08.10.2021 09:55

Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında KPSS puanı esas alınarak 10 uncu dereceli 2 kadro ve 9 uncu dereceli 3 kadro olmak üzere toplam 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile 10 uncu dereceli 5 hizmetli kadrosuna personel alımı yapılacağı açıklandı. En az lise mezunu adaylar arasından alım yapacak olan kurum, yayınladığı ilan ile başvuru şartlarından tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıkladı. İşte 2021 HSK personel alımı resmi ilan metni...

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hemşire ve Laborant alımı bugün başladı! Başvuru şartları neler?Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hemşire ve Laborant alımı bugün başladı! Başvuru şartları neler?

İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 4.043 temizlik görevlisi alımı! İşte Başvurular ekranı...İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 4.043 temizlik görevlisi alımı! İşte Başvurular ekranı...

KPSS 60 puan ile sağlık personeli alımı ilanı! Başvurular devam ediyor? KPSS 60 puan ile sağlık personeli alımı ilanı! Başvurular devam ediyor?

Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği personel alımı başvuruları 4 ekim 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar 8 Ekim 2021 tarihine kadar www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2021 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu” ve gerekli belgeler ile birlikte Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA adresindeki Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

Başvuru Şartları Neler?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Son başvuru günü olan 08/10/2021 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

4- Hizmetli için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

8- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

9- Hizmetli kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Gerekli Belgeler Neler?

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna başvuru için:

1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),
2-Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir);

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir)
3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi.

Hizmetli kadrosuna başvuru için:

1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),
2- En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir belge,
3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi.

RESMİ İLAN METNİ

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
ABD, İran'ın saldıracağı tarihi duyurdu! ABD savaş gemileri İsrail'e konuşlandırıldı
Yiğidolar Trabzon'da tek golle kazandı